Wat is amplitie en waarom is het zo belangrijk?Hoe zorg je ervoor dat mensen nu, maar ook in de toekomst inzetbaar zijn? Met amplitie ligt de focus op het versterken van je mensen, in plaats van op het voorkomen of herstellen. Maar hoe doe je dat? In dit blog geeft Tinka van Vuuren, Hoogleraar Vitaliteitsmanagement en consultant bij Loyalis, antwoord op deze vragen. Laat je inspireren door 5 waardevolle tips waar je als HR-professional direct mee aan de slag kunt gaan. Geen tijd om het blog te lezen? Luister dan de aflevering via onze podcast: ‘Maar eerst koffie’. In een halfuurtje neemt Tinka je mee in deze topics. Ideaal voor tijdens een koffiepauze, wandeling of in de trein!

Maak kennis met Tinka van Vuuren
‘’Ik ben Hoogleraar Vitaliteitsmanagement en consultant op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij Loyalis. Daar werken we onder meer met een vitaliteitsscan. Hiermee krijgen organisaties inzicht in hoe het gaat met hun duurzame inzetbaarheid. Met die uitkomst maken we gezamenlijk per team een plan van aanpak. Wat kunnen zij beter doen binnen hun organisatie? Samen denken we mee over bijvoorbeeld meer ontwikkelingsmogelijkheden of het verbeteren van een gezonde leefstijl. Er zijn zoveel verschillende manieren om ervoor te zorgen dat mensen meer draagkracht krijgen. Daarnaast begeleid ik ook promovendi. Dit zijn mensen die willen promoveren en al aan het werk zijn. Over een tijdje ga ik alweer met pensioen, maar ik blijf niet stilzitten. Ik heb nog een aantal promovendi die ik mag begeleiden en ik zit nog in commissies van ZonMw en het arbeidskundig kenniscentrum. Verder ga ik vooral genieten van andere dingen zoals reizen. Maar ik blijf bezig!’’

Tinka van Vuuren over amplitie

Wat is amplitie?

''Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord 'amplio' en de betekenis is versterken, vergroten en vermeerderen. Het gaat erom: wat kun je doen om mensen te versterken? Curatie gaat over herstel en genezen. Preventie is voorkomen dat mensen ziek worden en met amplitie versterk je dus je medewerkers. Niet alleen hun gezondheid, maar ook hun vakbekwaamheid en motivatie. Zodat ze duurzaam aan het werk blijven. Daarbij ligt de focus op álle medewerkers. Veel dingen die je doet voor amplitie, hebben raakvlakken met de activiteiten voor preventie. Want je helpt je medewerkers gezonder te leven. Met als doel om te voorkomen dat ze gezondheidsklachten krijgen. Uiteindelijk zorg dit ervoor dat mensen meer energie hebben, fitter en creatiever zijn.''

Werken aan amplitie: Investeer in menselijk kapitaal
''Vitale medewerkers zijn een veel grotere groep binnen je organisatie. Als zij gemotiveerd zijn en lekker in hun vel zitten, zijn ze ook productiever. Er is dus veel meer productiewinst te behalen als je je ook op deze groep richt en investeert in menselijk kapitaal. En het werkt ook nog eens aanstekelijk naar collega’s onderling. Wel hoeft werk niet altijd leuk te zijn. Sommige taken horen er nu eenmaal bij. Maar het is wel fijn als je het gevoel hebt een bijdrage te leveren. Je moet er dus voor zorgen dat mensen vakbekwaam blijven, zich kunnen ontwikkelen en blijven ontplooien. Mensen worden dan productiever en gaan met meer plezier naar hun werk. Daardoor is er dan ook minder ziekteverzuim. Dit heeft dus allemaal verband met elkaar. Het is dan ook goed als HR en ARBO afdelingen daarin meer de verbinding met elkaar zoeken.''

Werken aan amplitie: 5 tips van Tinka

Wat kun je nu als HR-professional of werkgever doen om je medewerkers te versterken? Tinka deelt 5 waardevolle tips:

1. Aandacht voor positiviteit

‘’Wat zijn de positieve aspecten van het werk? Het is belangrijk dat je als HR-professional of werkgever hierover in gesprek gaat met je medewerkers. Vaak wordt alleen besproken wat er niet goed gaat. Mensen in het onderwijs of de zorg, zijn bijvoorbeeld van grote betekenis voor de maatschappij. Bespreek dat eens tijdens een teamoverleg. Wat ging er nu wél goed, waar ben je trots op of waar word je blij van? Benadruk die positieve aspecten ook zodat je niet in een negatieve spiraal terecht komt. Vaak zijn we als mensen toch geneigd om te benadrukken wat er niet goed gaat.’’

2. Meer motivatie en vakbekwaamheid
‘’Als je meer betekenis hebt in je werk, ben je ook meer gemotiveerd. Kijk dus niet alleen naar de gezondheid van je medewerkers. Maar naar de vakbekwaamheid en zaken waar mensen meer gemotiveerd van raken. Zoal bijvoorbeeld een leuk teamuitje of inspirerende cursus. Bij medewerkers van APG hebben we het effect een jaar later na het volgen van een en opleiding en training onderzocht. Wat blijkt? Vooral bij de korte opleidingen zagen we het meeste effect. Bij deze groep medewerkers was er juist minder ziekteverzuim en waren de mensen meer gemotiveerd. Het hoeft dus vooral niet heel groots te zijn.’’

3. Onderdeel van het werk
‘’Mensen moeten wel de gelegenheid krijgen om activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid te volgen. Vaak kost het namelijk extra tijd buiten de werkuren om. En we hebben het al zo druk. Organisaties organiseren prachtige dingen, maar mensen schrijven zich dan niet in. Maak het daarom onderdeel van het werk. Zoals bijvoorbeeld een netwerkbedrijf, waar jaarlijks de bus van de monteurs naar de garage moet voor een onderhoudsbeurt. In die tijd krijgen de monteurs diverse trainingen over duurzame inzetbaarheid. In het onderwijs kan dit tijdens studiedagen, wat ook al wel gebeurt. Maar je kunt ook bijvoorbeeld één keer in de maand een uurtje inplannen voor activiteiten rondom vitaliteit. Zo maak je het onderdeel van het werk en geef je mensen de gelegenheid om ermee aan de slag te gaan.’’

4. Het tweesporenbeleid
‘’Denk niet dat je alleen aan je mensen moet sleutelen, maar kijk ook naar je eigen organisatie. Ik noem dat een tweesporenbeleid. Zorg dat je een organisatie hebt waar goede arbeidsomstandigheden zijn. Mocht er een hoge werkdruk zijn, durf dan keuzes te maken. Moet echt álles gebeuren wat er op de planning staat? Maak die keuzes samen: Wat doen we wel en wat niet? En kijk ook hoe eens hoe collega’s elkaar onderling kunnen ondersteunen. Misschien dat de een sneller klaar is met een klus dan de ander. En onderzoek eens hoe je slimmer kunt gaan werken, zoals bijvoorbeeld met de inzet van AI. Daarnaast is een gezellige, fijne werksfeer ook van belang waar iedereen zichzelf kan zijn. En een leidinggevende die aandacht voor je heeft.’’

5. Eigen regie en bewustwording
‘’Van HR-professionals krijg ik vaak de vraag: Hoe kan ik sturen op eigen regie? Maar dat is niet de juiste vraag. Hierdoor ontstaat een (noodzakelijke) paradox, omdat je alsnog gaat sturen. Daardoor is er dan nog steeds geen eigen regie van je medewerkers. Dus hoe stimuleer je mensen waardoor ze eigen regie gaan nemen? Dit doe je door mensen vooral te informeren over het belang van een gezonde leefstijl, ontwikkeling etc.. Het moet leuk voor nu zijn en goed voor later. Dat vraagt van een organisatie dat ze een beleid hebben dat motiveert en ook informeert. Zodat medewerkers ook weten wat er allemaal mogelijk is. Juist in groter organisaties zijn er vaak prachtige maatregelen, maar kennen mensen die niet. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat mensen dit überhaupt weten? Door samen te bespreken: Hoe zie jij de komende 5 jaar? Wat zou jij willen doen? Dat hoeven helemaal geen grote dingen te zijn. Zoals een voorbeeld van een basisschool waar meeloopdagen zijn opgezet. Collega’s konden een dag in de week bij elkaar meelopen en van elkaar leren. Deze inzichten werd erna tijdens een teamoverleg met elkaar gedeeld.’’Loyalis als jouw amplitie deskundige

Deze blog is gebaseerd op de aflevering: Wat is amplitie en waarom is het zo belangrijk? Van onze podcast: Maar eerst koffie. Tijdens deze aflevering gaat Anne Dolman, communicatieadviseur bij Loyalis, in gesprek met Tinka van Vuuren. In een halfuurtje bespreken we dit onderwerp met diverse waardevolle tips en inzichten voor HR-professionals. Hulp nodig met amplitie en duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen je graag!

Maar eerst koffie: de podcast over duurzame inzetbaarheid voor HR professionals