Menu

Loyalis Vitaliteitsbudget

Financiële steun preventie & re-integratie

Met ons Vitaliteitsbudget bieden we u financiële steun bij activiteiten die duurzame inzetbaarheid en werkvermogen van uw medewerkers vergroten, langdurig verzuim voorkomen en beperken en snelle re-integratie bevorderen. Hierin maken we onderscheid tussen Vitaliteitsbudget Individueel en Vitaliteitsbudget Organisatie. 

Vitaliteitsbudget Individueel

Het Vitaliteitsbudget Individueel kunt u inzetten voor verzuimactiviteiten voor een individuele werknemer. In onze voorwaarden Loyalis Vitaliteitsbudget leest u wanneer u in aanmerking komt en hoe u aanspraak maakt op het budget.  U kunt de kosten voor een individueel begeleidingstraject declareren via ons formulier. Houd de factuur en verklaring van de bedrijfsarts bij de hand. 

Vitaliteitsbudget Organisatie

Het Vitaliteitsbudget Organisatie kunt u inzetten bij brede verzuimactiviteiten vanuit de organisatie voor alle werknemers of een groep uitgevoerd door een aanbieder van Loyalis. In onze voorwaarden Loyalis Vitaliteitsbudget leest u wanneer u in aanmerking komt en hoe u aanspraak maakt op het budget. Meer informatie of dit budget  aanvragen? Neemt dan contact op met uw Loyalis adviseur of met onze Klantenservice.

  • Een aanvraag indienen

  • Voor wie

  • Voorwaarden

  • Bedrijfsarts

  • Vergoedingen

  • Uw Vitaliteitsbudget Individueel

  • Uw Vitaliteitsbudget Organisatie

Wijzigingen

1 februari 2022

Door Privacy- en Arbowetgeving, digitalisering en om snel te kunnen reageren op klantbehoeften, blijven we kritisch kijken naar de manier waarop we het Vitaliteitsbudget inrichten. Per 1 februari 2022 wijzigt het volgende:

1. Voorwaardendocument
Alle bestaande afspraken over aanvraag en toekenning van het Vitaliteitsbudget hebben we beschreven in een voorwaardendocument. Zo staat alles inzichtelijk op een rij en weet u precies waar u aan toe bent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen vanaf 1 februari 2022. 

2. Aanvraagtermijn Vitaliteitsbudget Individueel verruimd 

De aanvraagtermijn voor het Vitaliteitsbudget Individueel is verruimd naar 6 maanden na factuurdatum. U kunt uw aanvraag digitaal indienen via dit formulier.