Menu

Loyalis Vitaliteitsbudget

Financiële steun bij preventie en    re-integratie

Met het Loyalis Vitaliteitsbudget bieden we u financiële steun bij activiteiten die duurzame inzetbaarheid en werkvermogen van uw medewerkers vergroten, verzuim voorkomen en beperken en snelle re-integratie bevorderen, zoals coaching, training, therapie, 2e spoortrajecten, vitaliteitsonderzoek en AD-onderzoek.

Voor wie is het Vitaliteitsbudget?

Het Vitaliteitsbudget is voor werkgevers met een: 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen Overheid, Onderwijs en Zorg
(semi- en zuiver collectief)
WGA ERD-verzekering binnen Overheid, Onderwijs, Zorg en Bouw

U kunt dit budget alleen inzetten voor uw verzekerde werknemers.

Hoe kunt u het Vitaliteitsbudget inzetten?

U kunt een Individueel Vitaliteitsbudget en Vitaliteitsbudget cofinanciering/preventie aanvragen. We leggen u graag uit hoe dit werkt. Bekijk onze brochure voor alle informatie en de condities*.

*Loyalis behoudt zich het recht voor de voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of in onredelijke gevallen afwijkend te beslissen over een individueel geval.

Vitaliteitsbudget aanvragen

Individueel Vitaliteitsbudget

Bij het voorkomen van en de begeleiding van verzuim van uw werknemers vergoeden wij de kosten van een traject. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het type contract en de afgesloten verzekering:

Semi-collectief  AOV contract 
Jaarbudget in totaal per werkgever: € 3.000. 
Zuiver collectief AOV contract 
Jaarbudget afhankelijk van het aantal werknemers.
WGA ERD-verzekering
Jaarbudget afhankelijk van het aantal werknemers.

U kunt uw kosten declareren via ons digitale formulier.

Direct aanvragen

Vitaliteitsbudget cofinanciering/preventie aanvragen

Wij vergoeden 50% van de kosten van onze preventieve diensten, zoals Index werkvermogen, Vitaliteitscan, training om verzuim te voorkomen of terug te dringen en verzuim en re-integratie coaching. Met een max. bedrag per werkgever, per jaar.

• Semi-collectief AOV contract
Max. € 10.000
• Zuiver collectief AOV contract
Max. € 20.000.
• WGA ERD-verzekering
Max. € 20.000.

Aanvraag gaat niet via een formulier. Neem contact op met uw Loyalis adviseur of met onze Klantenservice Werkgevers.

Aanvragen