Menu
  • Home
  • nieuws
  • Wijzigingen Vitaliteitsbudget februari
wijzigingen Vitaliteitsbudget Loyalis februari 2022

Loyalis Vitaliteitsbudget

12 januari 2022

Door Privacy- en Arbowetgeving, digitalisering en om snel te kunnen reageren op klantbehoeften, blijven we kritisch kijken naar de manier waarop we het Vitaliteitsbudget inrichten. Per 1 februari 2022 wijzigt het volgende:

Wijzigingen februari 2022

1. Voorwaardendocument 

Alle bestaande afspraken over aanvraag en toekenning van het Vitaliteitsbudget hebben we beschreven in een voorwaardendocument. Zo staat alles inzichtelijk op een rij en weet u precies waar u aan toe bent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen vanaf 1 februari 2022. 

2. Aanvraagtermijn Vitaliteitsbudget Individueel verruimd

De aanvraagtermijn voor het Vitaliteitsbudget Individueel is verruimd naar 6 maanden na factuurdatum. U kunt uw aanvraag digitaal indienen via dit 
formulier.

Lees meer op loyalis.nl/vitaliteitsbudget