Menu
  • Home
  • nieuws
  • Wijziging aanvraag Individueel Vitaliteitsbudget
Loyalis Vitaliteitsbudget

Wijziging aanvraag Individueel Vitaliteitsbudget

20 april 2021

Binnen Loyalis kennen we het Vitaliteitsbudget voor werkgevers. Dit budget kunt u inzetten voor de begeleiding en het voorkomen van langdurig verzuim bij uw individuele werknemers. Door Privacy- en Arbowetgeving, digitalisering en om snel te kunnen reageren op klantbehoeften, blijven we kritisch kijken naar de manier waarop we het Vitaliteitsbudget inrichten.

Rol bedrijfsarts 
Bij (dreiging van langdurig) verzuim van een individuele werknemer is er altijd sprake van een medische factor. Vanuit Privacywetgeving is een bedrijfsarts de enige partij die kan en mag beoordelen of een interventie bijdraagt aan het verkorten of voorkomen van verzuim. Ook binnen Arbowetgeving is de bedrijfsarts bepalend in de begeleiding van langdurig verzuim, maar ook aan de voorkant, zoals het preventief spreekuur. We onderstrepen het belang van de rol van de bedrijfsarts.

Wijzigingen 
Per 1 mei 2021 wijzigt bij de aanvraag van het Individueel Vitaliteitsbudget:

1. Toevoeging verklaring gecertificeerde bedrijfsarts
Vanuit het belang van de rol van de bedrijfsarts vragen we u voortaan om bij uw aanvraag Individueel Vitaliteitsbudget een verklaring van een gecertificeerde bedrijfsarts toe te voegen. In deze verklaring staat een omschrijving van de door de bedrijfsarts voorgeschreven interventie. Met deze verklaring van de bedrijfsarts voorkomen we eventuele discussie of een interventie wel of niet bijdraagt aan het beperken of voorkomen van langdurig verzuim.

2. Aanvraag digitaal binnen 4 maanden na beëindiging interventie
We streven ernaar om uw aanvraag snel af te handelen. Om dit te bevorderen vragen we u voortaan om uw aanvraag Individueel Vitaliteitsbudget enkel digitaal in te dienen via het formulier op deze pagina. Hierbij moet u rekening houden dat u de aanvraag binnen 4 maanden na beëindiging van de interventie aan ons verstuurt.

Wijzigingen in aanloop naar 1 januari 2022 
Deze 2 wijzigingen zijn een eerste stap in de doorontwikkeling van ons Vitaliteitsbudget. In aanloop naar januari 2022 kunnen er meer wijzigingen plaatsvinden. We informeren u op tijd hierover. 

Hebt u vragen over het Vitaliteitsbudget?
Onze Klantenservice Werkgevers helpt u graag.