Binnen Loyalis kennen we het Vitaliteitsbudget voor werkgevers. Dit budget kan ingezet worden voor de begeleiding en het voorkomen van langdurig verzuim bij individuele medewerkers. Door Privacy- en Arbowetgeving, digitalisering en om snel te kunnen inspelen op de klantbehoeften, blijven we kritisch kijken naar de manier waarop we ons Vitaliteitsbudget inzetten.

Rol bedrijfsarts
Bij (dreiging van langdurig) verzuim van een individuele medewerker is er altijd sprake van een medische factor. Vanuit Privacywetgeving is een bedrijfsarts de enige partij die kan en mag beoordelen of een interventie bijdraagt aan het verkorten of voorkomen van verzuim. Ook binnen Arbowetgeving is de bedrijfsarts bepalend in de begeleiding van langdurig verzuim, maar ook aan de voorkant, zoals het preventief spreekuur. We onderstrepen het belang van de rol van de bedrijfsarts.

Wijzigingen
Per 1-5-2021 wijzigt bij de aanvraag van het Individueel Vitaliteitsbudget:

1. Toevoeging verklaring gecertificeerde bedrijfsarts.
Vanuit het belang van de rol van de bedrijfsarts vragen we je voortaan om bij de aanvraag Individueel Vitaliteitsbudget een verklaring van een gecertificeerde bedrijfsarts toe te voegen. In deze verklaring staat een omschrijving van de door de bedrijfsarts voorgeschreven interventie. Met deze verklaring van de bedrijfsarts voorkomen we eventuele discussie of een interventie wel of niet bijdraagt aan het beperken of voorkomen van langdurig verzuim.

2. Aanvraag digitaal binnen 4 maanden na beëindiging interventie.
We streven ernaar om je aanvraag snel af te handelen. Om dit te bevorderen vragen we je voortaan om de aanvraag Individueel Vitaliteitsbudget enkel digitaal in te dienen. Hierbij dien je ermee rekening te houden dat je de aanvraag binnen 4 maanden na beëindiging van de interventie naar ons opstuurt.

Wijzigingen in aanloop naar 1 januari 2022
Deze 2 wijzigingen zijn een eerste stap in de doorontwikkeling van ons Vitaliteitsbudget. In aanloop naar januari 2022 kunnen er meer wijzigingen plaatsvinden. We informeren je op tijd hierover.

Vragen over het Vitaliteitsbudget? Dan kun je terecht bij onze Helpdesk voor werkgevers.