Ik wil het nieuwe jaar beginnen met een warm welkom voor de meer dan 1.000 organisaties en zo’n 475.000 medewerkers in de VVT-sector. De werkgevers in deze sector, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg, hebben altijd al de nodige uitdagingen gehad. De nasleep van corona zette dit extra op scherp. Ik voel me trots dat Loyalis de VVT-sector extra mag beschermen tegen inkomensverlies in het geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Dankzij onze afspraken met cao-partijen, geldt de inkomensbescherming met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Hiermee is het de eerste collectieve financiële regeling voor medewerkers met langdurige coronaklachten in de zorg. Ook ben ik trots dat de cao-partijen het volste vertrouwen in Loyalis hebben geuit. Dat heeft ervoor gezorgd dat we als exclusief partner de verzekering Loyalis Inkomenszekerheid VVT mochten introduceren. Maar er is meer dan deze verzekering. Mijn collega’s en ik staan klaar om de VVT-werkgevers verder te helpen op het gebied van inkomen en zekerheid.

Goed beschermd bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Voor medewerkers in deze sector is het extra belangrijk dat zij hun eigen grenzen bewaken. Weet waar je staat en luister naar je gevoel. Trek op tijd aan de bel. Mocht het toch misgaan? Dan zijn ze goed beschermd bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Zo werkt het met organisaties ook. Ik stel altijd de vraag: wat heeft een werkgever al in huis én wat is er nodig rondom inzetbaarheid en inkomenszekerheid? Soms moet je dieper graven dan het exacte probleem of de vraagstelling. Dat is juist het mooie aan een duurzame relatie opbouwen. Meedenken op de lange termijn. Met diverse maatregelen en programma's willen wij bijdragen aan het behouden van gezonde en gemotiveerde medewerkers, zodat zij hun werk op een veilige en verantwoorde manier kunnen blijven uitvoeren. En zo hun bijdrage aan een efficiënte en effectieve zorg voor patiënten en cliënten kunnen blijven geven.

Hoe helpt Loyalis VVT werkgevers verder?

Stap 1
Staat in het teken van kennismaking. We vertellen graag wie wij zijn en wat we voor je kunnen betekenen. We begeleiden je door onze systemen en helpen bij vragen over onder andere ziek- en herstelmeldingen. Daarnaast willen we jouw organisatie beter leren kennen. Waar liggen de grootste uitdagingen op het gebied van vitaliteit en verzuim? Welke plannen liggen er voor de toekomst?

Stap 2
We starten (onze) dienstverlening in eerste instantie op verzuimdossiers met een hoog WIA-instroomrisico. Samen checken we hoe het re-integratieproces verloopt. We informeren over de mogelijkheden die er op dit vlak zijn.

Stap 3
Komt het uiteindelijk toch tot een WIA-beslissing? Dan beoordelen we of deze beslissing recht doet aan de situatie van de medewerker. Als dit niet zo is, kan er een bezwaar opgestart worden. Als de beslissing past bij de arbeidsongeschiktheid van jouw medewerker, zorgen wij uiteraard maandelijks voor een correcte verwerking van de aanvullende betaling vanuit de verzekering.

Stap 4
Ook na de WIA-keuring blijven we in contact met de (ex)medewerker. Als de situatie dit toelaat, helpen we bij de verdere re-integratie op weg naar werk.

Gids in inkomen, zekerheid en duurzame inzetbaarheid

Ik wil graag kennismaken met jouw organisatie, maar je bent vast ook nieuwsgierig naar Loyalis. We zijn expert in het verzekeren van inkomen en zekerheid. Maar je kunt bij ons ook terecht met vragen over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Als coördinator re-integratie en duurzame inzetbaarheid kijk ik naar trends op het gebied van verzuim en inzetbaarheid in de VVT-sector en naar de ontwikkeling in onze eigen data.

Zoals je hierboven kunt lezen in het stappenplan, ga ik het liefst met jou in gesprek om te kijken waar je organisatie behoefte aan heeft. Of je nu nog moet starten met de oriëntatiefase of al aan de slag bent en meer wilt weten over het in beweging krijgen van je medewerker. Of zelfs als je al ver op weg bent met het inzetbaarheidsbeleid en op zoek bent naar financieringsvormen voor verdere optimalisatie.

Een tip?
Bekijk het interventie aanbod op vvtwerktaanmorgen.nl. We gidsen je graag door de verschillende mogelijkheden van diensten, producten en subsidies om je traject nog meer impact te geven.

VVT werkt aan morgen

Door samen te werken als partners, kunnen we een verandering realiseren die wat mij betreft 2 belangrijke doelen nastreeft:
1. VVT als een aantrekkelijke sector op de kaart zetten met de beste zorg voor diegenen die dat het hardst nodig hebben.
2. Zorgmedewerkers op 1 zetten en dat ze vooral met plezier aan het werk zijn en blijven.

Carla Habets
Vitaloog en specialist duurzame inzetbaarheid bij Loyalis