Per 1 oktober inkomenszekerheid en vitaliteit in nieuwe cao VVT 2022

In de zorg is het devies vaak: ‘de cliënt centraal’. Je kunt pas goed voor een ander zorgen als je óók goed voor jezelf zorgt. In de nieuwe cao VVT 2022 staat daarom de medewerker op één. Vanuit goed werkgeverschap roepen de cao-partijen werkgevers in de thuis- en jeugdgezondheidszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen op om meer grip op leven, geld én werk te bieden aan hun medewerkers.

Per 1 oktober wijzigt de cao VVT op een aantal punten. Hét resultaat van de cao VVT onderhandelingen 2022 van dit voorjaar. Een consequentie is dat werkgevers hun medewerkers dan collectief bij een private verzekeraar moeten verzekeren voor een aanvulling op de verkorte duur van de WW-uitkering, de zogeheten PAWW regeling. Ook krijgt duurzame inzetbaarheid en vitaliteit nog meer gezamenlijke aandacht.

Inkomenszekerheid: impact van wijzigingen voor werkgevers in de VVT sector
Enkele wijzigingen in de nieuwe cao VVT 2022 raken het domein van inkomenszekerheid. De belangrijkste cao-wijzigingen per 1-10-2022:
- De actuele Private Aanvulling WW-regeling (PAWW) moet worden uitgevoerd via een private verzekeraar.
- Werkgevers regelen collectief én verplicht een aanvullende WGA Hiaat dekking voor alle medewerkers.


Over de PAWW-regeling: dé VVT WW-uitkering
De regeling wordt uitgevoerd door de landelijke Stichting PAWW. Vanaf 1-10-2022 wordt deze dekking anders dan nu verplicht is gesteld door de nieuwe cao VVT. Werkgevers moeten de huidige Private Aanvulling WW (PAWW) zelf regelen via een private verzekeraar.

Gezamenlijke opgave van nieuwe cao VVT 2022: veerkracht borgen van medewerkers
De gezamenlijke opgave van cao-partijen en werkgevers is het borgen van de veerkracht in de zorg. Enkele grote uitdagingen in de VVT sector zijn:
  • Dubbele vergrijzing: de vraag naar (intensieve) zorg neemt enorm toe. Het aantal ouderen met psychogeriatrieproblematiek verdubbelt in 2040.
  • 1/3 met pensioen: binnen nu en 10 jaar bereikt ruim 1/3e van de medewerkers in de sector de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Personeelstekorten: deze tekorten zijn nijpend. Het verzuim neemt toe. Zeker na de coronaperiode.