Jorien Melsen (34 jaar) heeft dit jaar haar baan als Salesmanager verruild voor een rol als Procesbegeleider Ruimtelijke initiatieven bij Gemeente Moerdijk (Brabant). Vakinhoudelijke kennis verwerft ze via haar collega’s. Ook volgt ze een uitgebreid opleidingstraject. Je leest meer in dit artikel: Een nieuwe start.

‘Al een tijdje had ik het gevoel dat ik in mijn werk zingeving miste. Ik wist dat ik me graag zou willen inzetten voor een maatschappelijk doel. Vervolgens vroeg ik me af hoe ik een overstap zou kunnen maken. Zonder de juiste papieren en met een baan van veertig uur in de week leek het me bovendien lastig om naast mijn werk een opleiding te volgen. Per toeval stuitte ik op een vacature bij een gemeente. Ze zochten juist een zijinstromer en boden een ontwikkeltraject aan, waarbij ik de kneepjes van het vak zou gaan leren. Dat voelde meteen goed.'

Jorien vervolgt: 'Ik werkte destijds met leuke collega’s bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in de im- en export van auto’s. Ik had daar een leidinggevende functie als salesmanager. We organiseerden als team het hele traject om auto’s van A naar B over de wereld te transporteren. Het werk was erg interessant en door het internationale karakter heb ik hier veel kennis opgedaan, maar het gevoel om mijzelf door te willen ontwikkelen en mijzelf meer maatschappelijk in te gaan zetten begon steeds zwaarder te wegen.

Toen ik mijn sollicitatiebrief verstuurde, kreeg ik na 3 uur al een reactie: ik mocht in gesprek met het organisatieadviesbureau dat de werving en selectie begeleidde. Het eerste gesprek was meteen hartstikke leuk. Ze zeiden dat ik met mijn enthousiasme anderen aanstak. Daarna heb ik een persoonlijkheidstest, een assessment en een gesprek bij de gemeente Moerdijk gehad. Uit acht kandidaten kwam ik gelukkig bovendrijven.

Ik heb inmiddels ook de kleurentest gedaan die wat meer zegt over je persoonlijkheid. Met regels en processen kan ik goed omgaan: blauw. En ik ben op zoek naar samenhang en verbinding: groen dus. De uitslag klopt wel goed met hoe ik mezelf ken, en de manier waarop ik mijn werk nu doe. Ik merk dat zingeving inderdaad belangrijk voor me is, want ik wil de inwoners van onze gemeente blij maken. Of dat ook lukt, zou je me over een jaartje nog eens moeten vragen.'

Jorien Melsen (34 jaar):

“Ik voel me als een vis in het water...”

Wat mijn werk inhoudt?
Jorien: 'In mijn nieuwe rol houd ik mij met verschillende aspecten bezig op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vanuit de afdeling Openbare Ruimte zorg ik er samen met een van mijn buddy’s voor dat adviesaanvragen van team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving op de juiste plek in de organisatie landen. Ook loop ik met haar mee in verschillende ontwikkelingsprojecten. Ik heb ook al een voorstel aan het college van Burgemeester en Wethouders gedaan en dat is gehonoreerd. Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar een pumptrack, een soort skatepark, in Willemstad. Dat traject ga ik begeleiden. 

Als procesbegeleider ben ik een aanjager. Zo ga ik samen met de initiatiefnemer van de pumptrack onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wie gaat dit park straks beheren? Welke gemeentelijke afdelingen zijn betrokken? En wat is een geschikte plek? Qua locatie spelen natuurlijk verschillende belangen; activiteiten voor jongeren zijn zeer gewenst, maar misschien heeft woningbouw op een bepaalde plek wel meer prioriteit. Dat breng ik allemaal in kaart.

De eerste dag bij de gemeente voelde als een warm bad. Mijn teammanager heeft me een rondleiding gegeven en ik heb meteen met veel collega’s kennisgemaakt. De eerste week bestond vooral uit mijn computer installeren en het inwerktraject doorlopen; we hebben een praktisch online hulpmiddel om als nieuwe werknemer je weg te vinden in de organisatie. Met een jaarcontract, een goed salaris en mijn uitgebreide ontwikkeltraject ben ik dik tevreden.'

Wat even wennen was in mijn werk bij de gemeente?
Jorien: 'Het werk gaat vaak over veel schijven. Soms denk je dat je met een voorstel op de goede weg zit, en dan moet je terug naar de tekentafel; dat was ik in mijn vorige functie niet gewend. Ik kan me overigens wel vinden in de zorgvuldige werkwijze van onze gemeente, want we besteden hier tenslotte veel gemeenschapsgeld.

Wat mij opvalt?
De uitgestrektheid van Moerdijk; in oppervlakte is dit een van de grootste gemeenten van Brabant. De regio kent veel landbouw en industrie en Moerdijk is de 4e zeehaven van Nederland. De plaatsen Klundert en Willemstad zijn allebei prachtige vestingsteden. Daarnaast is de energietransitie volop gaande met tal van windmolens binnen de gemeentegrenzen en de komst van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Tilburg en Borssele.

Jorien: "Nu ik hier een halfjaar rondloop, voel ik me als een vis in het water."
Met de 2 buddy’s die mij begeleiden bij mijn dagelijkse werkzaamheden klikt het goed. Een van hen is gebiedscoördinator. Samen zijn we al op pad geweest. Ik voel me nog wel een broekie hoor, met al die ervaren mensen om me heen.

Via een ontwikkeltraject, verzorgd door de Bestuursacademie in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, leer ik ontzettend veel over het reilen en zeilen van gemeenten. Met een klasje waarin elf zijinstromers van verschillende gemeenten zitten leren we de kneepjes van het vak op het gebied van ruimtelijke ordening. We besteden hierbij veel aandacht aan de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht wordt. Het is ook leuk om een raads- of commissievergadering te volgen, en te zien hoe de gemeentelijke besluitvorming in de praktijk gaat.

Natuur, duurzaamheid en klimaat vind ik belangrijke thema’s. Als gemeente Moerdijk zijn we daar ook volop mee bezig. Mijn ambitie is om daar in de toekomst mee aan de slag te gaan. Ik ontwikkel me graag in de breedte. Ik hoef niet zozeer hogerop in de organisatie, want ik werk liever met mensen samen dan dat ik boven ze sta. Dat heb ik dan weer geleerd over mezelf in mijn vorige baan.'

Jorien Melsen (34 jaar):

"Het werk gaat over veel schijven."

Debby Sulkers, HR-adviseur bij de gemeente Moerdijk:
'Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt werken er steeds meer zij-instromers in onze organisatie. Bij de werving en selectie kijken we nu meer naar competenties dan naar de werkervaring binnen de overheid, wat vroeger gebruikelijk was. Het achterliggende idee is: je kunt iemand makkelijker de inhoud leren dan veranderen als persoon. Ik vind het leuk, soms zelfs een verademing, dat we veel nieuw bloed in de organisatie krijgen.

De afgelopen 2 jaar hebben we veel energie gestoken in een uitgebreid inwerktraject voor nieuwe medewerkers’, schetst Sulkers. ‘Met een online onboardingsprogramma brengen we 4 vraagstukken onder de aandacht:

  1. Ken je omgeving
  2. Ken de organisatie
  3. Ken elkaar
  4. Ken jezelf

Debby Sulkens: 'Dat gaat dus van de dienstverlening van een gemeente en hoe een aanbestedingstraject verloopt tot aan werken binnen en buiten je eigen team en persoonlijke ontwikkeling. We hebben dit programma ook met andere gemeenten gedeeld. We blijven onze nieuwe medewerkers stimuleren om zichzelf te ontwikkelen, onder andere met kennissessies die hun collega’s verzorgen. We hebben ook een introductiedag met een tour door de gemeente, en een kennismaking met het college van BenW. Verder vragen we medewerkers heel specifiek hoe zij het onboarden ervaren.

Wat ik merk, is dat - ondanks alle hulpmiddelen - het inwerken mensenwerk is én blijft. In het ene team is er meer tijd en ruimte dan in het andere. De ene persoon kan beter kennis overdragen dan de andere. Het loopt nu goed en we blijven volop aandacht schenken aan het verbeteren van onboarding.’

Debby Sulkers, HR-adviseur:

“Onboarding blijft mensenwerk.”

Bron: Loyaal (editie 06 - 2023), een magazine van Loyalis.