Gemeente Peel en Maas biedt medewerkers zekerheid over hun inkomen

Lizeth: ‘Medewerkers zijn zich niet altijd bewust van de risico’s die ze lopen. Heel vaak wordt gedacht: het zal wel goed geregeld zijn. Maar de sociale voorzieningen zijn in de loop der jaren alleen maar minder geworden. We hebben ervaren dat medewerkers met hele grote gevolgen te maken kunnen krijgen als ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden en niet aanvullend verzekerd zijn. Daarom bieden we in samenwerking met Loyalis inkomenszekerheid voor onze medewerkers.

De WIA-krater willen wij voorkomen
De samenwerking met Loyalis ervaar ik als heel prettig. In 2010 hebben we samen met Loyalis een attenderingsactie gedaan om de medewerkers van de Gemeente Peel en Maas te informeren over de mogelijkheden van ons semi-collectief AOV-contract met Loyalis. We zijn daarin door Loyalis goed begeleid en gefaciliteerd, tot aan de evaluatie aan toe.

Een inkomensaanvulling voor iedereen
Omdat er toch nog een groep van ongeveer 30% niet was verzekerd - en onze gemeente vanuit goed werkgeverschap wil voorkomen dat een collega met een ‘WIA-krater’ te maken krijgt - besloten we in 2016 over te stappen naar een zuiver collectief AOV-contract. Zo is elke medewerker van de Gemeente Peel en Maas (automatisch) verzekerd van een inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid. Onze medewerkers zijn tevreden over de manier waarop ze eruit gaan als (gedeeltelijk) ontslag volgt vanwege arbeidsongeschiktheid.’

Lizeth Verheijen
Adviseur bij Gemeente Peel en Maas