Waarom is arbeidsproductiviteit zo belangrijk? Waarom is arbeidsproductiviteit zo belangrijk en hoe meet je het? En nog belangrijker, hoe kun je het verhogen zonder afbreuk te doen aan de gezondheid en het werkplezier van je medewerkers? In dit artikel helpen we je op weg naar betere prestaties in een productieve werkomgeving. Wat is arbeidsproductiviteit?

Productiviteit is niet zomaar een cijfer. Het is namelijk één van de belangrijkste factoren die invloed heeft op de bedrijfsprestaties. Waarom is arbeidsproductiviteit dan zo belangrijk? Hierbij 2 redenen:

1. Heeft je organisatie een hoge arbeidsproductiviteit? Dan heeft dit positieve financiële gevolgen. Dit komt door onder andere het efficiënt gebruik van middelen en door een hoge output per medewerker. Dit verbetert daarnaast ook de financiële positie van een organisatie en maakt het concurrerender op de markt.
2. 
Een hogere arbeidsproductiviteit stimuleert organisaties om efficiënter te werken en processen te optimaliseren. Het biedt inzicht in waar verbeteringen mogelijk zijn. Denk daarbij aan technologische ontwikkelingen, betere werkmethoden of scholing van medewerkers.

Het belang van arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit is de sleutel tot succes voor organisaties. Het gaat over hoeveel waarde een medewerker kan genereren in een bepaalde periode. Hoe meer een medewerker kan produceren, hoe productiever degene is. Deze maatstaf geeft de productie per medewerker, team of organisatie aan in relatie tot het aantal gewerkte uren. De uitkomst van deze som geeft het arbeidsvolume in aantal producten of de waarde van de productie, bijvoorbeeld per uur, per maand of zelfs per jaar weer. Hoe hoger de productiviteit, hoe efficiënter er gewerkt wordt.

Arbeidsproductiviteit berekenen: hoe doe je dat?

De arbeidsproductiviteit berekenen doe je door de totale output of prestatie van een organisatie te delen door het aantal gewerkte uren. Onder output verstaan we bijvoorbeeld het totaal aantal geproduceerde producten of eenheden, het aantal afgeronde verzoeken of transacties. Maar ook het aantal verkochte artikelen of de waarde hiervan en bijvoorbeeld het aantal verleende zorguren zijn een vorm van ‘output’. Dit eindresultaat (de prestatie) delen we door het aantal gewerkte uren.

De formule voor arbeidsproductiviteit berekenen is: 

Arbeidsproductiviteit = totaal geproduceerde output / totaal aantal gewerkte uren


Voorbeeld van een zorginstelling
Bij het berekenen van arbeidsproductiviteit stel je eerst de output vast die een medewerker of afdeling kan verwerken. Daarnaast zijn er allerlei factoren van belang die de output positief en negatief beïnvloeden. Daardoor stijgt of daalt de productiviteit. Hierbij geven we een voorbeeld van de arbeidsproductiviteit van de afdeling van een zorginstelling:

Output: Op deze afdeling worden 21 cliënten verzorgd.
Input: Er werken 15 FTE op deze afdeling. Samen werken zij 120 uur per dag. Door verlof, verzuim en afwezigheid voor bijvoorbeeld scholing blijven er netto nog 84 uur over waarin het werk gedaan moet worden. Dit is 10,5 FTE. Dit cijfer kan worden gebruikt om de efficiëntie van de patiëntenzorg te evalueren en te vergelijken met andere zorginstellingen of afdelingen.

Arbeidsproductiviteit verhogen

Het verhogen van arbeidsproductiviteit is dus een belangrijke doelstelling voor veel organisaties. Hoe doe je dat? Hierbij een aantal factoren die de productiviteit beïnvloeden:

 • Slimme technologie en systemen
  Efficiënte technologieën en goede administratieve systemen kunnen de arbeidsproductiviteit verhogen. Een goed georganiseerde werkomgeving leidt dus tot betere prestaties.
 • Teams in topvorm
  Ook motivatie is een belangrijke aanjager van productiviteit. Medewerkers die goed geschoold zijn of goed begeleid worden, zijn gemotiveerder en behalen betere resultaten. Helemaal als zij werken in een positieve, veilige en stimulerende werkomgeving. Daarbij komt ook effectief leiderschap en betrokken management om de hoek kijken – oftewel de juiste aanpak rondom vitaliteit
 • Verbetering van de werkplek
  Creëer een ergonomische en inspirerende werkplek voor je medewerkers. Denk aan de juiste verlichting, comfortabele stoelen en een opgeruimde omgeving.
 • Motivatie en werkplezier
  Toon erkenning en waardering voor de prestaties van je medewerkers. Werk aan een open cultuur waarin de dialoog met elkaar wordt gestimuleerd. Mensen willen zich gezien en gehoord voelen. Dat komt ook weer ten goede voor de werkprestaties.
 • Gezondheid en welzijn
  Zorg voor een gezonde werk-privébalans binnen je organisatie. En heb aandacht voor de fysieke en mentale behoeften van de medewerker. Houd daarbij rekening met verschillende doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren of mantelzorgers.

De weg naar succes voor jouw organisatie

Er zijn dus heel wat factoren die een rol spelen bij het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Hoe weet je nu waar je moet beginnen? Als gids in duurzame inzetbaarheid helpen wij je graag. Dit kan bijvoorbeeld met onze Analyse Duurzame Inzetbaarheid. Deze analyse geeft inzicht in de grootste verbetermogelijkheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zodat je als organisatie een aantrekkelijke en toekomstbestendige werkgever blijft. En niet onbelangrijk: wat levert een gerichte investering op? Hiermee krijg je inzicht in de werkbeleving en het werkvermogen van jouw organisatie én inzicht in de vitaliteit van je medewerkers. Samen houden we jouw organisatie in topvorm. Want een betere werkomgeving leidt tot betere prestaties!

Arbeidsproductiviteit op kantoor