Menu
  • Wat te verwachten als zij-instromer in het onderwijs | Loyalis

Een nieuw avontuur voor de klas

Bewust als zij-instromer in het onderwijs

Heb je weinig onderwijservaring, maar lijkt het je wel wat om voor de klas te staan? Dan kun je een zij-instroomtraject volgen. Maar voorkom dat je via een andere zijkant ontgoocheld weer uitstroomt. Zoek uit wat je te wachten staat.

Veel zij-instromers in het onderwijs beginnen met onjuiste verwachtingen aan hun nieuwe avontuur. Als oud-leerling of als ouder met schoolgaande kinderen heb je namelijk een heel andere beleving van het onderwijs dan als docent(e) voor een klas. En hoe logisch dat ook klinkt, toch zorgt juist die verkeerde beeldvorming voor veel uitval. Wil je dat voorkomen? Ga dan eerst zorgvuldig verkennen wat jouw traject inhoudt op school en bij de opleiding. Stel vragen.

Belangrijk voor jou

10 jaar geleden deed onderzoeksbureau AStri onderzoek naar ervaringen van zij-instromers. Daaruit volgden aanbevelingen die nog altijd nuttig zijn. Niet alleen voor schoolbesturen, maar ook voor jou. Wat bleek belangrijk?

  • Voldoende oriëntatie (om jouw verwachtingen kloppend te krijgen)
  • Een inwerkperiode met een gedegen plan (zodat je kunt groeien in het vak en in de school)
  • Vraagsturing en maatwerk in de opleiding (laat jouw opleiding en school rekening houden met jouw eerdere (werk)ervaring)
  • Kwaliteitsborging van de begeleiding op de scholen (nadruk op coaching en feedback)
  • Professionalisering van het personeelsbeleid (wat goed is voor ál het schoolpersoneel, is immers ook goed voor jou)
  • Het managen van verwachtingen

Bepaal je grenzen

Scholen gebruiken beginnende docenten graag voor openstaande vacatures. Dat betekent soms ook versnipperde uren en verschillende klassen. En dat is lastig als je werk en opleiding al op elkaar probeert aan te sluiten. Uiteraard zijn er nog meer valkuilen. Denk aan lastige klassen, mentoraten, of het organiseren van sportdagen. En zij-instromers willen nogal eens meer uren werken dan verstandig is, om hun inkomen op peil te houden. Zorg dat je vooraf al weet waar je grenzen liggen.

Regel je begeleiding en beoordeling

Verder is het aan te raden om vaste begeleidingsmomenten af te spreken, zodat de begeleiding niet ad hoc is. En zorg ervoor dat begeleiding en beoordeling niet door dezelfde persoon gebeuren. Het voordeel daarvan is dat je zonder terughoudendheid in gesprek kunt blijven over jouw voortgang.

Maak gebruik van je voorsprong

Goed, met al deze waarschuwingen vooraf, dreigt misschien een beeld te ontstaan dat je als zij-instromer continu op je hoede moet zijn. Maar laat je niet afschrikken. Als zij-instromer heb je ook een handige voorsprong. Jij hebt namelijk al werkervaring. En er zijn prima (subsidie)regelingen. Bovendien word je waarschijnlijk goed gewaardeerd door je omgeving. Want, het heersende beeld over zij-instromers is dat zij uit volle overtuiging voor het onderwijs hebben gekozen.

Plezierige loopbaanstap

En er is meer positieve beeldvorming: zij-instromers tonen frisse initiatieven, zijn geneigd om verder te leren, zijn hoog opgeleid, hebben levenservaring en ook relatieve rust. Maar ook de bijzondere betrokkenheid bij volwassenen of kinderen worden opgemerkt door onderwijsteams en ouders. Herken jij jezelf hierin? Dan wordt het zonder twijfel een zeer succesvolle en plezierige loopbaanstap richting het onderwijs. Succes met verder verkennen!