Menu

Hoe berekenen wij wat uw

Top ouderdoms lijfrente oplevert

Verwacht eindkapitaal

In het waardeoverzicht dat u hebt ontvangen, ziet u het geldbedrag dat u nu hebt opgebouwd in uw Top ouderdoms lijfrente. We hebben voor u uitgerekend wat dit bedrag u in de toekomst kan opleveren. Dat doen we op deze manier: we nemen het bedrag dat u nu al hebt opgebouwd en berekenen met de toetsrentes van de AFM wat uw eindkapitaal kan worden. We gaan er in deze berekening dus vanuit dat u verder geen geld meer inlegt. Welke rentes van de AFM we precies gebruiken, hangt af van hoe lang u nog pensioen opbouwt. Klik hier om te zien welke rentes wij gebruiken bij welke periode.

Bij het eindkapitaal dat u terugvindt in uw waardeoverzicht is ook al gekeken naar de kosten die u jaarlijks betaalt aan Loyalis. Dat zijn de beheerkosten van 0,35% en 0,03% aan toe- en uittreedkosten. We gaan van dit gemiddelde uit, maar in het echt hangen deze kosten af van hoe vaak u van fonds wisselt en of Loyalis gebruik heeft kunnen maken van het zogenaamde 'netten'. Netting gebeurt wanneer er iemand in een fonds treedt op dezelfde dag als iemand eruit stapt. Dan kunnen de transactiekosten van beide deelnemers tegen elkaar worden weggestreept.

Verwachte uitkering

Wanneer we uw verwachte eindkapitaal hebben berekend, kunnen we ook uw verwachte uitkering berekenen. We gaan uit van een uitkering van 20 jaar. U kunt zelf, op uw einddatum, bepalen of u uw pensioenaanvulling korter of langer laat uitkeren.
Om uw uitkering te berekenen maken we gebruik van een rekenrente die we ook gebruiken voor onze uitkeringsproducten. U vindt het percentage waarmee we gerekend hebben op uw waardeoverzicht.

Al onze berekeningen zijn indicaties. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.