Menu

Loyalis Top ouderdoms lijfrente

Wanneer?

ASR Vermogensbeheer zal naar verwachting vanaf 1 mei 2019 als beheerder van het Loyalis Global Funds optreden. Op onze website leest u later wanneer dit daadwerkelijk plaatsvindt.

Wat verandert en wat blijft hetzelfde?

  • Het enige dat verandert, is dat Loyalis Sparen en Beleggen N.V. ophoudt beheerder te zijn van Loyalis Global Funds en dat ASR Vermogensbeheer de nieuwe beheerder wordt.
  • De bewaarder en juridisch eigenaar van het fonds - Stichting Bewaarneming LSB (Loyalis Sparen en Beleggen) - verandert niet.
  • U kunt blijven storten op hetzelfde rekeningnummer NL16 ABNA 0569 3119 93 op naam van Stichting Bewaarneming LSB.
  • Het beleggingsbeleid van Loyalis Global Funds en de deelfondsen blijft ongewijzigd.
  • De samenstelling van de deelfondsen waarin u belegt blijft ook ongewijzigd.
  • Informatie over uw Loyalis Top ouderdoms lijfrente, zoals reglementen en andere productinformatie, blijft beschikbaar op de website www.loyalis.nl/tol.
  • De prospectus van het Loyalis Global Funds en het Reglement worden aangepast met de naam van de nieuwe beheerder.
  • Vanaf de datum waarop ASR Vermogensbeheer het beheer zal overnemen, is alle informatie over Loyalis Global Funds en het beheer van het fonds ook te vinden op de website van ASR Vermogensbeheer N.V. (www.asrvermogensbeheer.nl). Op deze website kunt u straks onder andere de vernieuwde prospectus vinden. Op de website is ook het privacy statement opgenomen dat van toepassing zal zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens door ASR Vermogensbeheer.
  • Zodra ASR Vermogensbeheer de beheerder van Loyalis Global Funds wordt, krijgt het fonds een raad van toezicht. Die richt zich op het belang van het fonds en de belangen van de klanten die deelnemen in het fonds.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, stuur dan een e-mail naar loyalistopouderdomslijfrente@loyalis.nl of bel: 045 645 91 90.