Menu

Meer zekerheid met de rentestabilisator

We willen u een zo zeker mogelijke lijfrente bieden. Daarom hebben we nagedacht over een beleggingsmix met een rentestabilisator. Met de rentestabilisator is uw uitkering minder afhankelijk van de marktrente.

In de laatste jaren van uw opbouwfase wordt het renterisico in stappen teruggebracht. U gaat steeds meer beleggen in langlopende staatsobligaties met een gemiddelde looptijd van twintig jaar. Hiermee matchen we de opbouw van uw kapitaal met de uitkeringen die u vanaf uw pensioendatum ontvangt. De waarde van de staatsobligaties stijgt bij een dalende rente. Met deze waardevermeerdering houden we de uitkeringshoogte stabiel. Uiteraard geldt hierbij ook het tegenovergestelde: stijgt de rente, dan daalt de waarde. Hieronder leggen we dit uit in detail.

Top ouderdoms lijfrente beheerst het renterisico en stabiliseert uw pensioenuitkeringen

De rente die geldt op uw pensioendatum heeft grote invloed op de hoogte van uw uitkering. Op uw pensioendatum ruilt u het opgebouwde pensioenbedrag om voor een maandelijkse uitkering. Deze uitkering wordt onder andere bepaald door de marktrente die op dat moment geldt. Als op dat moment de marktrente laag is, dan kunt u met uw opgebouwde pensioenbedrag een lagere uitkering inkopen. Is de rente hoog, dan krijgt u met uw opgebouwde pensioenbedrag een hogere uitkering. Dit heet renterisico.

Voorbeeld

Stel dat u op uw pensioendatum een bedrag hebt opgebouwd van € 150.000 en dat u dit bedrag wil omzetten naar een reeks maandelijkse pensioenuitkeringen voor een periode van 15 jaar. Als de rente in het laatste jaar voor de pensioendatum sterk verandert, verandert ook de hoogte van de uitkering die je gedurende 15 jaar zou ontvangen. Dit laten we zien met een voorbeeld uit de praktijk:

Moment van pensioneringDe marktrente op dat momentMaandelijkse uitkering 15 jaar lang
december 20103,64%€ 1.083
december 2011    2,66%€ 1.012
december 20122,00%    € 965
december 20132,59%€ 1.006
december 20141,15%€ 908
juni 20151.50%€ 931

Als u in december 2014 met pensioen zou zijn gegaan met een marktrente van 1,15% zouden uw uitkeringen maar liefst 16% lager zijn dan wanneer u eind 2010 met pensioen zou zijn gegaan met een marktrente van 3,64%. Terwijl uw gespaarde pensioenpot hetzelfde was, namelijk € 150.000.