Menu

Pensioenaanvulling laten uitkeren

Lijfrenteplan

U hebt in een lijfrenteverzekering van Loyalis een aanvulling op uw pensioen opgebouwd. Op de einddatum van uw verzekering moet u het opgebouwde kapitaal in termijnen laten uitkeren. De belastingwetgeving stelt voorwaarden aan de duur en de hoogte van de uitkering. De inleg (premies) in een lijfrente is aftrekbaar, daarentegen betaalt u wel belasting over de uitkering.

Wat gebeurt er nu uw lijfrente vrijkomt?

Nu uw lijfrente vrijkomt hebt u onderstaande mogelijkheden:

 • U stelt de einddatum van uw verzekering uit. Het opgebouwde kapitaal laat u op een later moment tot uitkering komen.
 • U koopt een lijfrente aan die in termijnen een bedrag aan u uitkeert. De uitkeringsbedragen vormen belast inkomen.
 • U laat het lijfrentekapitaal in een keer uitkeren. Over het kapitaal betaalt u belasting en meestal een boete in de vorm van revisierente.

Later laten uitkeren

Uitstel van de einddatum van uw verzekering is mogelijk tot uiterlijk vijf jaar na de AOW-leeftijd. Vul het wijzigingsformulier in om de einddatum uit te stellen. Ontving u een brief van ons omdat uw lijfrente de einddatum bereikt? Dan vult u het bijgevoegde keuzeformulier in.

Uw lijfrente laten uitkeren? Kies met de LijfrenteKiezer

U hebt jaren geleden een beleggingsverzekering afgesloten. In de tussentijd is de belastingwetgeving regelmatig veranderd. We begrijpen dat het hierdoor niet makkelijker wordt om de juiste keus te maken. Om u wegwijs te maken in uw mogelijkheden hebben we de LijfrenteKiezer voor u ontworpen. Volg de stappen van de LijfrenteKiezer om te zien wat uw mogelijkheden zijn. 

Vanaf 1 mei 2019 is Loyalis onderdeel van a.s.r. Bij a.s.r. kan geen periodieke lijfrente-uitkering worden aangekocht. Dit betekent dat u zelf op zoek moet naar een andere verzekeraar of bank om het kapitaal te gebruiken voor de aankoop van een lijfrente-uitkering. Dit noemen we kapitaaloverdracht. Draagt u het kapitaal over naar een andere bank of verzekeraar om het kapitaal daar direct tot uitkering te laten komen? Dan blijven de mogelijkheden uit de LijfrenteKiezer voor u van toepassing.

Let op: Hebt u nog een brief ontvangen waarin we u de mogelijkheid geven een lijfrente-uitkering aan te kopen bij Loyalis? Dan hebt u tot zes maanden na de einddatum van uw verzekering om een lijfrente-uitkering bij ons aan te kopen.

LijfrenteKiezer

Let op: bij het doorlopen van de LijfrenteKiezer kijkt u naar uw leeftijd op de einddatum van uw verzekering (zoals vermeld op uw polisblad).

De levenslange oudedagslijfrente
Met de levenslange oudedagslijfrente ontvangt u een uitkering tot uw overlijden. De uitkering mag op ieder gewenst moment ingaan, maar uiterlijk vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

De tijdelijke oudedagslijfrente
Met de tijdelijke oudedagslijfrente ontvangt u een uitkering van minimaal vijf jaar. Deze uitkering start in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt of in de vijf jaren daarna. Hebt u uitsluitend premie ingelegd voor 1-1-2014, dan mag de tijdelijke oudedagslijfrente ingaan voor uw AOW-leeftijd. De einddatum van de uitkering bepaalt u zelf.

De overbruggingslijfrente
Deze overbruggingslijfrente gaat in voor uw AOW-leeftijd. De uitkering eindigt uiterlijk in het jaar:

 • waarin u 65 jaar wordt
 • waarin u de AOW-leeftijd bereikt
 • waarin u met pensioen gaat

Bent u vóór 16-10-1990 gestart met lijfrenteverzekering? Of hebt u een Koopsom afgesloten vóór 1-1-1992?
Dan valt uw polis onder het 'oude regime'. U hebt dan meer mogelijkheden:

 • u bent niet gebonden aan een maximale uitkering per jaar
 • u kunt uw kapitaal in 1x laten uitkeren
 • u kunt de lijfrente aan iemand anders - bijvoorbeeld uw (klein)kind - laten uitbetalen

Veelgestelde vragen

 • Ik ontving een brief waarin staat dat jullie geen lijfrente-uitkering meer aanbieden. Moet ik nu iets doen?

 • Waarom stopt Loyalis met het uitkeren van mijn Lijfrentepolis? En mag dat wel?

 • Stoppen jullie met het beleggen van mijn opbouwende polis?

 • Zijn aan het overdragen van mijn kapitaal kosten verbonden?

 • Vanaf welk moment mag ik mijn kapitaal overdragen?

 • Hoeveel belasting betaal ik als ik mijn verzekering afkoop?

 • Wanneer is sprake van een grote lijfrente?

 • Naar welke financiële instelling kan ik het beste mijn kapitaal overdragen?

Is uw vraag niet beantwoord?

Neem dan contact op met onze klantenservice. We helpen u graag.

Nu contact opnemen