Menu

Kapitaaloverdracht

Wilt u uw nettolijfrentekapitaal dat u ergens anders heeft opgebouwd meenemen naar de Loyalis pensioenaanvulling voor hoge inkomens? Dan maakt u gebruik van kapitaaloverdracht. Voor een soepele kapitaaloverdracht hebben verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen met elkaar afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Het PSK is onderdeel van de voorwaarden van de Loyalis pensioenaanvulling voor hoge inkomens. Bij overdracht van kapitaal werken wij dus volgens deze afspraken. Dit geldt voor kapitaaloverdracht van en naar a.s.r. vermogensbeheer.

Kapitaaloverdracht volgens het PSK

Bij een kapitaaloverdracht zijn altijd drie partijen betrokken: u, uw huidige financiële instelling (overdrager) en een andere financiële instelling bij wie u uw al opgebouwde kapitaal wilt onderbrengen (ontvanger).

Wilt u kapitaal naar a.s.r. vermogensbeheer overdragen? Zet dan de volgende stappen:

  • 1. Aanvragen kapitaaloverdracht

  • 2. Kapitaaloverdracht

  • 3. Bevestiging

  • 4. Inzicht belegging

Kapitaaloverdracht van Loyalis naar andere financiële instelling

Wilt u een overdracht van kapitaal van a.s.r. vermogensbeheer naar een andere financiële instelling doen? Dan hebben wij de volgende documenten nodig:

  • een volledig ingevuld en ondertekend overdrachtsformulier
  • een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs

U kunt meer over het PSK lezen op de website van de NVB en de website van het Verbond van Verzekeraars.