Menu

Fiscale voorwaarden

U bent volgens de wet zelf verantwoordelijk voor uw belastinggegevens en -aangifte. Dat betekent dat u zelf bijhoudt of u genoeg fiscale ruimte hebt en welk bedrag u inlegt.

U bewaakt de fiscale ruimte

Wijzigt uw inkomen, arbeidscontract of netto pensioen of lijfrente? Controleer dan met hulp van onderstaand rekenvoorbeeld of uw fiscale ruimte wijzigt en/of u uw inleg moet aanpassen.

Berekening van de fiscale ruimte

Ga voor de berekening van de fiscale ruimte uit van uw inkomen in box 1 in het voorgaande jaar boven de aftoppingsgrens (€ 110.111 in 2020). Verminder dit bedrag met de premie of de inleg van het voorafgaande jaar voor het nettopensioen of de nettolijfrente die u bij Loyalis of ergens anders opbouwt of verzekerd hebt. Heeft u de Loyalis Top nabestaanden lijfrente-werknemer? Dan hoeft u premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet mee te tellen.

Bereken uw inleg

De inleg is afhankelijk van uw fiscale ruimte. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u inlegt. Als u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet, is uw opgebouwde tegoed vrijgesteld van box 3-heffing.

Rekenvoorbeeld:
Jan is geboren op 10 januari 1975 en is nu 45 jaar. Jan had in 2019 een inkomen van € 145.075 in box 1. Volgens onderstaande tabel hoort bij zijn leeftijd een percentage van 6,9%. Jan heeft (€ 145.075 - € 110.111) x 6,9% = € 2.412 fiscale ruimte in 2020. 

In dit voorbeeld is aangenomen dat Jan nog geen nettopensioen opbouwt of nettolijfrente heeft verzekerd. De Belastingdienst gaat uit van de leeftijd van Jan op het einde van het kalenderjaar. 

LeeftijdPercentage
15 jaar of ouder, maar jonger dan 20 jaar2,3
20 jaar of ouder, maar jonger dan 25 jaar2,7
25 jaar of ouder, maar jonger dan 30 jaar3,3
30 jaar of ouder, maar jonger dan 35 jaar3,9
35 jaar of ouder, maar jonger dan 40 jaar4,7
40 jaar of ouder, maar jonger dan 45 jaar5,7
45 jaar of ouder, maar jonger dan 50 jaar6,9
50 jaar of ouder, maar jonger dan 55 jaar8,3
55 jaar of ouder, maar jonger dan 60 jaar10,0
60 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar12,0
65 jaar of ouder13,8


Als u niet meer aan de voorwaarden voldoet

Hebt u geen fiscale ruimte meer en blijft u toch inleggen of voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan vervalt de vrijstelling in box 3 en geldt een bijtelling in box 3 met tegenbewijsregeling. Dit houdt in dat u als belastingplichtige moet aantonen dat de nu verschuldigde belasting hoger uitvalt dan de belasting bij normale afhandeling. Is dat niet het geval, dan volgt de bijtelling in box 3.

Fiscaliteit op een rij

  • De inleg voor de netto ouderdomslijfrente en de netto nabestaandenlijfrente is niet fiscaal aftrekbaar.
  • Op de uitkering worden geen loonheffing en sociale premies ingehouden.
  • De Belastingdienst ziet de waarde van het opgebouwde kapitaal niet als vermogen. U hoeft hierover geen belasting te betalen als u aan de fiscale voorwaarden voldoet.
  • Bij overlijden is de uitkering aan de nabestaanden vrijgesteld van erfbelasting. Dit geldt voor het gedeelte dat aan de voorwaarden van inleg binnen de fiscale ruimte voldoet. De algemene partnervrijstelling voor de erfbelasting (€ 661.328 in 2020) kan worden ingekort.