Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Pensioenaanvulling

voor hogere inkomens

Vanaf 1 januari 2015 bouwt u alleen nog pensioen op over een gedeelte van uw voltijdsalaris. Per 1 januari 2018 is het loon waarover pensioen wordt opgebouwd, vastgesteld op € 105. 075. Bij Loyalis kunt u ook boven dat bedrag kapitaal blijven opbouwen. Dit doet u door per jaar, eenmalig of zelfs maandelijks een variabel bedrag in te leggen. Dat bedrag moet wél binnen uw fiscale ruimte vallen. Die ruimte berekent u voordat u aanvraagt. Uw ingelegde geld wordt op eenzelfde manier belegd als een pensioenpremie. Wij beleggen uw inleg met de grootste zorg. In tegenstelling tot een pensioenfonds staat de inleg op uw naam en komt uw inleg niet in een collectieve pot.

Het uiteindelijke kapitaal wordt op de door u gekozen pensioendatum omgezet in een periodieke uitkering waarvan u de lengte zelf kiest. De minimale looptijd is 5 jaar vanaf AOW-leeftijd. Als de uitkering voor AOW in gaat dan loopt deze levenslang bij de verzekeraar en 20 jaar bij de bank.

Uw pensioen zelf aanvullen?

Bereken nu wat u in kunt leggen aan de hand van uw fiscale ruimte.

Wat zijn de voordelen?

  • bepaal zelf hoeveel u inlegt en wanneer
  • bij arbeidsongeschiktheid kunt u uw kapitaal opnemen
  • bij overlijden wordt het opgebouwde bedrag uitgekeerd aan uw nabestaanden
  • het opgebouwde kapitaal wordt vanwege de netto lijfrenteconstructie niet gezien als vermogen in box 3. Er geldt dan ook geen vermogensrendementsheffing

Wat kost het? 

U betaalt eenmalig een bedrag van € 40 om deel te kunnen nemen. Daarna betaalt u jaarlijks € 35 aan administratiekosten en 0,35% over het opgebouwde vermogen aan beheerkosten. De toe- en uittreedkosten bedragen +/- 0,03% per jaar over het opgebouwde vermogen. Deze kosten zijn nodig voor de aan- en verkoopkosten van beleggingsinstrumenten, zoals aandelen en obligaties.

Hoe werkt het?

Pensioenaanvulling voor hoge inkomens is een netto lijfrentebeleggingsrecht. U neemt deel in de beleggingsfondsen van Loyalis Sparen en Beleggen N.V. De hoogte van uw inleg kunt u zien in uw deelnemersportaal van de pensioenaanvulling voor hoge inkomens. Deze waarde wordt op uw pensioendatum omgezet in periodieke netto lijfrente-uitkeringen. Als u overlijdt vóór uw pensioendatum, dan wordt hiervan een periodieke netto lijfrente-uitkering aan uw erfgenamen uitgekeerd.

Let op! Voordat u inlegt, vult u ook het formulier Fiscaal inwonerschap in. Dit krijgt u automatisch toegestuurd.

Ook bij arbeidsongeschiktheid

Ook als u onverhoopt langdurig arbeidsongeschikt mocht raken, kunt u het opgebouwde vermogen onder een aantal voorwaarden laten uitkeren. Uit een verklaring van een arts moet blijken dat u door ziekte of gebreken op het moment waarop de verklaring is afgegeven niet in staat bent volledig de werkzaamheden te verrichten waarmee vóór het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid het inkomen hoofdzakelijk werd verdiend en hiertoe vermoedelijk in de twaalf maanden na de afgifte van de verklaring ook niet in staat zal zijn.

Uitkering

Om het opgebouwde kapitaal uit te laten keren moet u op de einddatum een netto lijfrente-uitkering aankopen. Het kapitaal op de einddatum wordt gebruikt voor de aankoop van een maandelijkse netto lijfrente-uitkering. U kunt zelf kiezen of u een tijdelijke of levenslange uitkering wilt ontvangen. We verdelen het kapitaal dat u op de door u gekozen pensioendatum hebt opgebouwd maandelijks over de door u gewenste uitkeringsperiode. De uitkering is onbelast. Hoe korter de uitkeringsperiode, hoe hoger het maandbedrag. Indien u voor een levenslange variant kiest, betalen we eenzelfde bedrag de rest van uw leven uit. Overlijdt u gedurende de uitkeringsperiode? Dan keren we de resterende uitkeringen uit aan uw erfgenamen.

Kapitaaloverdracht 

U kunt uw elders opgebouwde nettolijfrentekapitaal overdragen naar de pensioenaanvulling voor hoge inkomens. Dat kan door middel van kapitaaloverdracht.

Wat zijn de voorwaarden?

Inkomen

Uw voltijdsalaris moet hoger zijn dan € 105. 075. De grens van € 105. 075 geldt naar evenredigheid van het dienstverband. Dit product is dan ook van toepassing voor iedereen met een voltijdsalaris van meer dan € 105. 075. Dus ook bijvoorbeeld bij een salaris van € 75.000 en een 24-uurs contract.

Fiscale ruimte

U berekent uw pensioentekort met de rekentool. Op basis daarvan kunt u uw fiscale ruimte en de hoogte van de inleg bepalen. Houdt u daarbij ook rekening met de inleg voor het nettopensioen of de nettolijfrente die u bij Loyalis of elders opbouwt of verzekerd hebt.

Netto-inleg en -uitkering

U betaalt de inleg uit uw netto-inkomen. Op de vastgestelde einddatum koopt u van het opgebouwde kapitaal een netto lijfrente-uitkering aan. De uitkering is onbelast. Bij overlijden keren we het opgebouwde tegoed of de uitkering uit aan uw erfgenamen.

Lifecycle beleggen

De waarde van de individuele beleggingsrekening wordt bij pensionering gebruikt om een uitkering aan te kopen. Loyalis belegt volgens een lifecycle beleggingsstructuur met drie onderliggende fondsen. Naarmate de pensioendatum nadert, wordt het risico afgebouwd. Om nog meer zekerheid te bieden, hanteren we daarnaast een rentestabilisator.

Extra zekerheid met rentestabilisator

Omdat we u een zo zeker mogelijke lijfrente willen bieden, hebben we nagedacht over een beleggingsmix met een zogenoemde rentestabilisator, waarbij het nadeel van een lage rente aan het eind van de rit zoveel mogelijk wordt gecompenseerd door een beter rendement in de laatste vijf jaar voor de pensioendatum. De rentestabilisator maakt standaard deel uit van de Top ouderdoms lijfrente.

Uw nabestaandenpensioen aanvullen?

Op 1 januari 2015 zijn de fiscale regels voor pensioenopbouw veranderd. Het gevolg is dat u minder pensioen opbouwt. Uw nabestaanden ontvangen daardoor minder nabestaandenpensioen als u overlijdt. De hoogte van het eventuele tekort is afhankelijk van uw leeftijd en salaris. Het nabestaandenpensioen dat u voor 1 januari 2015 hebt opgebouwd, wordt niet door de aftopping geraakt. Als uw werkgever een contract met Loyalis heeft kunt u dit tekort aanvullen.

Loyalis Top nabestaanden lijfrente

Wat moet ik weten?

  • dit is een product van Loyalis Sparen & Beleggen N.V. In tegenstelling tot een pensioenfonds staat de inleg op uw naam. U heeft het recht van deelneming
  • de looptijd en de mate van risico van de belegging is afgestemd op deelname tot aan pensioendatum. Hoe dichter bij de pensioendatum, hoe lager het risico
  • de einddatum van het nettolijfrentebeleggingsrecht is maximaal 5 jaar later dan uw AOW-leeftijd. De definitieve einddatum moet u minimaal 3 maanden voor uw pensioendatum doorgeven
  • u kunt tussentijds uw inleg stopzetten. Afkopen is echter niet mogelijk. De waarde in uw beleggingsfonds blijft staan tot uw pensioendatum
  • u dient rekening te houden met de fiscale voorwaarden
  • een aanvulling voor hogere inkomens regelt u met het Loyalis Top ouderdoms lijfrente

Maatschappelijk verantwoorde aandelenportefeuille

Vanaf oktober bevat de aandelenportefeuille van Loyalis alleen nog maar maatschappelijk verantwoorde aandelen. Dat betekent dat we steeds meer bijdragen aan positieve ontwikkelingen zoals het reduceren van CO2-uitstoot en niet langer beleggen in bedrijven die zich bezig houden met controversiële producten of diensten zoals wapens en kernenergie. Vanzelfsprekend blijft het onze eerste prioriteit om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, tegen dezelfde kosten. We hebben dan ook voor een mix gekozen die op lange termijn hetzelfde rendement zou moeten leveren als onze oude portefeuille.

Wilt u extra storten?

Ga naar het Mijn Loyalis Top ouderdoms lijfrente portaal en regel het direct zelf.