Menu

Pensioen 1-2-3:

uw pensioen in één oogopslag

U bent via uw werkgever verzekerd voor een pensioenaanvulling op uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Hoe ziet uw arbeidsongeschiktheidsregeling er precies uit? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u een andere baan krijgt? Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt? Uw Pensioen 1-2-3 geeft u inzicht in uw eigen regeling en maakt een vergelijking met andere regelingen een stuk makkelijker.

Uw pensioenvragen

Uw Pensioen 1-2-3 is een handig overzicht dat antwoord geeft op vragen zoals:

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
  • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op?
  • Welke keuzes heb ik?
  • Hoe zeker is mijn pensioen?
  • Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
  • Wanneer moet ik in actie komen?
Drie lagen

Uw Pensioen 1-2-3 heeft drie lagen. 

  • In laag 1 leest u kort en bondig de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. 
  • Wilt u meer weten, dan leest u laag 2. Daar staat meer uitleg over alle onderwerpen die in laag 1 aan bod komen.
  • In laag 3 vindt u documenten zoals uw pensioenreglement en ons kostenoverzicht.

Er staan geen bedragen over uw opgebouwde pensioen op uw Pensioen 1-2-3. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u ieder jaar van ons krijgt.

Voor wie

Bent u nieuw in dienst bij uw werkgever? Dan krijgt u van ons een Pensioen 1-2-3 als u deelneemt aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA Excedent- of WGA-hiaatverzekering. 

Laag 1 van Pensioen 1-2-3 ligt drie maanden na de start van uw deelname aan de regeling bij u op de mat. Uw complete Pensioen 1-2-3 staat dan ook op MijnLoyalis.

Kijk en vergelijk

Alle pensioenfondsen en -verzekeraars hebben voortaan een Pensioen 1-2-3. Dit is bedoeld voor iedereen die verzekerd is van een arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Pensioen 1-2-3 is ontwikkeld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.