Menu

Lijfrenteplan Stamrecht

Hebt u een ontslagvergoeding of een gouden handdruk ontvangen? Dan moet u hierover belasting betalen. Via een stamrecht kunt u uw ontslagvergoeding met belastingvoordeel gespreid laten uitbetalen. 

Stamrechtvrijstelling afgeschaft

Op 17-12-2013 is het Belastingplan 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. De afschaffing van de stamrechtvrijstelling is daarmee een feit vanaf 1-1-2014.

Wat betekent de afschaffing van de stamrechtvrijstelling?

Dit houdt in dat er direct belasting betaald moet worden over ontslagvergoedingen in het jaar van ontvangst. Belastingheffing kan dus niet meer worden uitgesteld door de bruto ontslagvergoeding om te zetten in een stamrecht. Voor alle op 1-1-2014 bestaande stamrechten is het afkoopverbod vervallen. Dat betekent dat bestaande stamrechten mogen worden afgekocht, zonder de fiscale boete (revisierente) die bij een afkoop vóór 1-1-2014 verschuldigd was. Daarbij maakt het niet uit waar het stamrecht is ondergebracht, bijvoorbeeld in een stamrecht-bv, bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar.

Het is niet verplicht om deze stamrechten af te kopen maar een mogelijkheid. Ook over de afkoopsom van een bestaande stamrecht moet u direct belasting betalen. Afkoop van het stamrecht kan in het jaar van afkoop leiden tot een hogere belastingdruk en kan gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke regelingen.

Let op! Is uw stamrechtuitkering al ingegaan? Dan is afkoop niet meer mogelijk.

Beperkt overgangsrecht

Was het stamrecht nog niet geregeld in 2013, maar is de ontslagdatum vóór 31-12-2013 schriftelijk vastgelegd en is er vóór 31-12-2013 een stamrechtovereenkomst getekend? Dan kon u nog gebruik maken van de stamrechtvrijstelling als de ontslagdatum uiterlijk op 30-06-2014 viel. 

Valt uw ontslagdatum na 30-06-2014?

Dan kunt u geen gebruik meer maken van het overgangsrecht. Over de ontslagvergoeding moet u belasting betalen.

Vragen?

Wilt u meer weten over stamrecht? Stel uw vraag dan hier.

Meer weten?

Wilt u meer weten of gebruik maken van een beperkt overgangsrecht?
Laat u dan informeren door onze klantenservice.

Nu contact opnemen