Mijn polis stopt vóór of op 1 januari 2022

Ik wil nu een periodieke aanvulling op mijn inkomen

U regelt dat zo:

U neemt uw levenslooptegoed (gedeeltelijk) op.

Stuur het opnameformulier uiterlijk 1 maand voor de gewenste maand van uitbetaling aan uw werkgever naar Loyalis Verzekeringen.

Dit zijn de gevolgen:

 • Uw belastbaar inkomen in het jaar van opname kan hoger worden. U betaalt belasting over het tegoed dat u periodiek opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen misschien hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie. 
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken we dat restant, onder inhouding van belasting, in één keer aan u over.

Uitkering als u een werkgever hebt:

 • We maken het afgesproken bedrag periodiek over naar uw werkgever. De werkgever zorgt voor de juiste inhoudingen en keert het aan u uit.

Uitkering als u geen werkgever hebt:

 • We keren het bedrag aan u uit onder inhouding van belasting.

Ik wil met levensloopverlof

U regelt dat zo:

U neemt uw levenslooptegoed (gedeeltelijk) op.

Stuur het opnameformulier uiterlijk 1 maand voor de gewenste maand van uitbetaling aan uw werkgever naar Loyalis Verzekeringen.

Dit zijn de gevolgen:

 • Uw belastbaar inkomen in het jaar van opname kan hoger worden. U betaalt belasting over het tegoed dat u periodiek opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen misschien hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie. 
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken we dat restant, onder inhouding van belasting, in één keer aan u over.

Uitkering als u een werkgever hebt:

 • We maken het afgesproken bedrag periodiek over naar uw werkgever. De werkgever zorgt voor de juiste inhoudingen en keert het aan u uit.

Uitkering als u geen werkgever hebt:

 • We keren het bedrag aan u uit onder inhouding van belasting.

Ik wil voor 1 januari 2022 eerder stoppen met werken

U regelt dat zo:

U neemt uw levenslooptegoed (gedeeltelijk) op.

Stuur het opnameformulier uiterlijk 1 maand voor de gewenste maand van uitbetaling aan uw werkgever naar Loyalis Verzekeringen.

Dit zijn de gevolgen:

 • Uw belastbaar inkomen in het jaar van opname kan hoger worden. U betaalt belasting over het tegoed dat u periodiek opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen misschien hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie. 
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken we dat restant, onder inhouding van belasting, in één keer aan u over.

Uitkering als u een werkgever hebt:

 • We maken het afgesproken bedrag periodiek over naar uw werkgever. De werkgever zorgt voor de juiste inhoudingen en keert het aan u uit.

Uitkering als u geen werkgever hebt:

 • We keren het bedrag aan u uit onder inhouding van belasting.

Ik wil mijn huidige tegoed in één keer op mijn rekening ontvangen en ik wil helemaal stoppen met mijn verzekering

U regelt dat zo:

U neemt uw levenslooptegoed in een keer volledig op en beëindigt uw polis.

Stuur het opnameformulier uiterlijk 1 maand voor de gewenste maand van uitbetaling aan uw werkgever naar Loyalis Verzekeringen.

Dit zijn de gevolgen:

 • We houden eerst belasting op uw tegoed in. Daarna mag u het geld besteden zoals u wilt, bijvoorbeeld voor tussentijds verlof of om eerder te stoppen met werken. U mag er ook uw hypotheek mee aflossen of de studie van uw kinderen betalen.
 • Uw belastbaar inkomen in het jaar van opname wordt hoger. U betaalt belasting over het tegoed dat u periodiek opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie. 
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken we dat restant, onder inhouding van belasting, in één keer aan u over.

Ik wil later meer pensioen

U regelt dat zo:

U voegt uw levenslooptegoed op de einddatum van uw polis volledig toe aan uw pensioen.

Dit zijn de gevolgen:

U betaalt geen belasting over het tegoed dat u toevoegt aan uw pensioen. U moet dan wel een pensioentekort hebben. Informeer bij de Belastingdienst en uw pensioenfonds naar de mogelijkheden. U betaalt belasting over de uitkeringen die u na uw pensioen krijgt.

Ik bereik vóór 1 januari 2022 mijn AOW-leeftijd. Heeft dit gevolgen voor mijn verzekering?

Ja, uw levenslooptegoed moet vóór uw AOW-leeftijd opgenomen worden. Op het moment dat u uw het tegoed in een keer opneemt of uw tegoed vrijvalt, betaalt u in één keer belasting over uw levenslooptegoed. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%. Hier vindt u meer informatie over het opnemen van uw tegoed.

Ik wil blijven sparen voor (tussentijds) levensloopverlof

U regelt dat zo:

Als u wilt dat de verzekering op de oorspronkelijke datum stopt, dan hoeft u niks te doen. Ligt de einddatum van uw polis voor 2022 en wilt u deelnemen tot de einddatum van de levensloopregeling dan wijzigt u de einddatum van uw polis (uiterlijk 01 -01-2022.) U blijft dan tot dat moment inleggen en opbouwen.

Dit zijn de gevolgen:

 • Uw verzekering stopt op uw oorspronkelijke einddatum, als die voor 1 januari 2022 ligt.
 • Uw verzekering stopt op uw oorspronkelijke einddatum (maar uiterlijk op 31 december 2021). We keren uw levenslooptegoed in één keer aan u uit. We beëindigen dan uw verzekering. U kunt daarna niet langer inleggen, ook al staat er een latere einddatum op uw polis.
 • U betaalt belasting over het bedrag dat u ontvangt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Zolang u uw levenslooptegoed niet opneemt, is het vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Als u het tegoed na uitbetaling niet uitgeeft, wordt het mogelijk belast in box 3.
 • Het rendement dat u maakt, is afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële markten.
 • Als u uw einddatum wijzigt, verandert ook uw beleggingsmix. Belegt u in Levensloop Rendement? Dit is een beleggingsfonds dat bestaat uit aandelen, staats- en bedrijfsobligaties. De verdeling van uw beleggingstegoed over deze categorieën noemen we de beleggingsmix. De beleggingsmix wijzigt tijdens de looptijd van uw verzekering. Hoe dichter u bij de einddatum van uw verzekering komt, hoe minder u belegt in aandelen. U belegt dan meer in staatsobligaties en in bedrijfsobligaties die we als minder risicovol beschouwen. Dit principe heet life cycle beleggen.

Ik wil nog fiscaal voordelig vermogen opbouwen tot de uiterlijke datum 1 januari 2022

U regelt dat zo:

 • U zet uw levenslooppolis ongewijzigd voort als de einddatum voor 1 januari 2022 ligt
 • U wijzigt de einddatum als deze voor 1 januari 2022 ligt
 • U verhoogt of verlaagt de premie. Per jaar mag u maximaal 12% van uw bruto salaris opzij zetten. Als u geboren bent tussen 1950 en 1955 mag u per jaar zelfs 100% inleggen. U mag in totaal inleggen tot maximaal 210% van uw bruto jaarsalaris.
 • U stort eenmalig extra premie

Dit zijn de gevolgen:

 • Uw verzekering stopt op de oorspronkelijke einddatum als die voor 1 januari 2022 ligt.
 • Uw verzekering stopt op de oorspronkelijke einddatum (maar uiterlijk op 1 januari 2022). We keren uw levenslooptegoed in één keer aan u uit. We beëindigen dan uw verzekering. U kunt daarna niet langer inleggen, ook al staat er een latere einddatum op uw polis.
 • U betaalt belasting over het bedrag dat u ontvangt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Zolang u uw levenslooptegoed niet opneemt, is het vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Als u het tegoed na uitbetaling niet uitgeeft, wordt het mogelijk belast in box 3.
 • Het rendement dat u maakt, is afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële markten.
 • Als u een wijziging aanbrengt, dan heeft dat gevolgen voor het te verwachten eindkapitaal.

Ik zet mijn levenslooppolis ongewijzigd voort

U regelt dat zo:

U hoeft nu niks te doen op de einddatum keren we het tegoed in één keer aan u uit.

U kiest u hiervoor als:

 • u wilt blijven sparen voor (tussentijds) levensloopverlof
 • u tot en met uiterlijk 31 december 2021 nog fiscaal voordelig vermogen wilt opbouwen

Dit zijn de gevolgen:

 • Uw verzekering stopt op de oorspronkelijke einddatum en uiterlijk op 1 januari 2022. Op 31-12-2021 keren we uw levenslooptegoed in één keer aan u uit. We beëindigen dan uw verzekering.
 • U betaalt belasting over het bedrag dat u ontvangt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.

Ik wil mijn levensloop variant (beleggingsfonds) wijzigingen

U regelt dat zo:

Loyalis levensloop kent de onderstaande 3 varianten:

 • Levensloop Zeker
  Het risico is laag en u hebt een gegarandeerd netto rendement van 0,1% (per 1-7-2018).
 • Levensloop Rendement
  Het risico is iets hoger, maar het rendement kan ook hoger worden (incl. inleggarantie op de einddatum).
 • Levensloop Aandelen
  U kunt een hoog rendement bereiken, maar het risico is hoog (geen garantie).

U kunt uw variant 1 keer paar jaar gratis aanpassen via het wijzigingsformulier. Ook is het mogelijk om uw beleggingstegoed en inleg te verdelen over meerdere varianten.

Dit zijn de gevolgen:

 • De levensloop variant heeft invloed op de hoogte van uw eindkapitaal. Wilt u weten of u uw doelkapitaal nog haalt? Op uw eerstvolgende jaarlijkse waarde overzicht (jaarlijks rond maart) ziet u een prognose van uw eindkapitaal terug. De daadwerkelijke waarde ontwikkeling van uw polis is afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële markten.
 • Belegt u gedeeltelijk of helemaal in Levensloop Rendement? Dan verandert ook uw beleggingsmix als u uw einddatum wijzigt. Levensloop Rendement is een beleggingsfonds dat bestaat uit aandelen, staats- en bedrijfsobligaties. De verdeling van uw beleggingstegoed over deze categorieën noemen we de beleggingsmix. De beleggingsmix wijzigt tijdens de looptijd van uw verzekering. Hoe dichter u bij de einddatum van uw verzekering komt, hoe minder u belegt in aandelen. U belegt dan meer in staatsobligaties en in bedrijfsobligaties die we als minder risicovol beschouwen. Dit principe heet life cycle beleggen. Doordat uw verzekering eerder stopt, is uw beleggingsmix niet meer afgestemd met de looptijd van uw polis. Pas de einddatum van uw verzekering aan als u de beleggingsmix wilt afstemmen op de einddatum van de levensloopregeling. Of dit positieve of negatieve gevolgen heeft op de waarde ontwikkeling van uw polis kunnen we u niet vertellen. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling op de financiële markten.
 • Ook geldt voor Levensloop Rendement een inleggarantie als uw polis nooit gewijzigd is. Op uw oorspronkelijke einddatum zou u minimaal uw inleg terugkrijgen, zonder aftrek van kosten. Is de fondswaarde hoger, dan krijgt u dat hogere bedrag. Verandert u uw einddatum in 31 december 2021, dan behoudt u uw inleggarantie. In alle andere situaties vervalt deze garantie.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.