Menu

Garant Pensioenplan/VUT Garantplan

Het is niet meer mogelijk om een Garant Pensioenplan of VUT Garantplan aan te vragen. De informatie hieronder is bedoeld voor klanten die dit product al hebben afgesloten.

Opgebouwde kapitaal laten uitkeren

Uw Garant Pensioenplan/VUT Garantplan is een lijfrenteverzekering. U bouwt hiermee een lijfrentekapitaal op. Op de einddatum van uw verzekering moet u het opgebouwde kapitaal in termijnen laten uitkeren. De belastingwetgeving stelt voorwaarden aan de duur en de hoogte van de uitkering. Lees meer over de uitkeringsmogelijkheden.

Uw beleggingsverzekering aanpassen

Voldoet de verzekering nog aan uw wensen? Het is belangrijk dat u een bewuste keuze maakt om uw verzekering zonder aanpassing door te laten gaan, aan te passen of te stoppen. Hierbij helpen we u graag. Bijvoorbeeld met de informatie die u vindt bij Kom in actie.

Wilt u uw verzekering aanpassen? Geef dit aan ons door met een wijzigingsformulier.

Gevolgen voor de belasting 

De premies die u voor het Premiespaarplan Lijfrente betaalt, mag u aftrekken van uw inkomen in box 1 in de aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • u moet zelf de premies betalen of stortingen doen. 
  • u hebt in een bepaald jaar niet voldoende pensioen opgebouwd.

Is dit het geval, dan hebt u jaarruimte en/of reserveringsruimte nodig. Met de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst ziet u hoeveel premie u mag aftrekken.

De kosten die u betaalt

De premie-inleg wordt na aftrek van maximaal 14% kosten voor u belegd. Daarnaast betaalt u € 0,45  beheerskosten per maand.

Uw kapitaal overdragen naar een andere instelling 

Hebt u bij ons kapitaal opgebouwd en wilt u dit overdragen naar een andere financiële instelling? Dan helpen we u graag met deze kapitaaloverdracht.

Vragen?

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan hier.