Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Cordares verzekeringen

Cordares Verzekeringen sluit overeenkomst met verenigingen belangenbehartigers woekerpolissen

Cordares Verzekeringen heeft met 5 verenigingen en stichtingen die de belangen behartigen van verzekerden met een woekerpolis een overeenkomst gesloten. Cordares Verzekeringen heeft zelf het initiatief genomen om tot deze overeenkomst te komen. 

Polishouders met een zogenaamde woekerpolis worden gecompenseerd. Van een woekerpolis wordt gesproken als een beleggingsverzekering onevenredig hoge kosten en risico’s kent waarover - bij het sluiten van de verzekering - niet (duidelijk) gecommuniceerd is met de klant.

Voor wie geldt de compensatieregeling?

De regeling geldt voor polishouders met een individuele beleggingsverzekering (lijfrente-, netto- en pensioenvarianten) van Cordares Verzekeringen. Het gaat dan om polishouders met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1-1-2008 die op 1-1-2008 nog actief was. Is de verzekering vóór 1-1-2008 beëindigd? Dan kan de polishouder ook voor compensatie in aanmerking komen. De verzekering moet dan wel een looptijd van tenminste 5 jaar hebben gehad. Cordares Verzekeringen benadert de polishouders rechtstreeks.

Wat houdt de regeling precies in?

De aanbeveling die de Ombudsman Financiële Dienstverlening voorschrijft, zegt dat de kosten die ingehouden mogen worden door de verzekeringsmaatschappij gemiddeld maximaal 3,5% mogen zijn. Cordares Verzekeringen zal zich houden aan een striktere variant van de regeling dan de Ombudsman. De regeling, waarin lagere percentages als norm worden aangehouden, is op initiatief van Cordares Verzekeringen met 5  belangenbehartigende verenigingen en stichtingen van woekerpolishouders afgesloten. Cordares Verzekeringen toetst de daadwerkelijke kosten die op een verzekering zijn ingehouden aan de regeling. Het exacte percentage is afhankelijk van de looptijd en de inleg van de verzekering.

Verkort overzicht percentages

Verzekeringen met garantie
Kostenpercentage
Jaarpremie < € 1.200 of Koopsom < € 12.000
3,05%
Jaarpremie >= € 1.200 of Koopsom >= € 12.0002,65%

Verzekeringen zonder garantie
Kostenpercentage
Jaarpremie < € 1.200 of Koopsom < € 12.0002,85%
Jaarpremie >= € 1.200 of Koopsom >= € 12.000*2,45%
Jaarpremie >= € 2.000 of Koopsom >= € 20.000 en looptijd polis 30 jaar of meer
2,35%

* Tenzij men voldoet aan de 3e categorie

Hoe gaat de toetsing in zijn werk?

Cordares Verzekeringen zal alle verzekeringen automatisch toetsen aan de overeengekomen compensatieregeling . Zijn er teveel kosten ingehouden? Dan compenseert Cordares Verzekeringen het verschil. Het bedrag dat gecompenseerd wordt, wordt niet aan de polishouder uitbetaald, maar op de einddatum van de verzekering toegevoegd aan de eindwaarde van de verzekering. Is de verzekering al beëindigd? Dan compenseert Cordares Verzekeringen de polishouder direct. Over de fiscale verantwoording van de uit te betalen compensatie zijn afspraken gemaakt met de belastingdienst. Polishouders krijgen hierover persoonlijk bericht van Cordares Verzekeringen.

Polishouders hoeven zelf geen actie te ondernemen. Een eventuele compensatie zal pro-actief toegekend worden. Cordares Verzekeringen streeft ernaar de polishouders die in aanmerking komen voor compensatie vóór 1 juli 2011 persoonlijk een bericht te sturen.

Meer informatie

Polishouders kunnen contact opnemen met Cordares Verzekeringen, telefoon 045 - 579 61 11 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie op woekerpolisclaim.nl

Maatschappelijk verantwoorde aandelenportefeuille

Vanaf oktober bevat de aandelenportefeuille van Loyalis alleen nog maar maatschappelijk verantwoorde aandelen. Dat betekent dat we steeds meer bijdragen aan positieve ontwikkelingen zoals het reduceren van CO2-uitstoot en niet langer beleggen in bedrijven die zich bezig houden met controversiële producten of diensten zoals wapens en kernenergie. Vanzelfsprekend blijft het onze eerste prioriteit om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, tegen dezelfde kosten. We hebben dan ook voor een mix gekozen die op lange termijn hetzelfde rendement zou moeten leveren als onze oude portefeuille.

5 verenigingen en stichtingen

  • Stichting verliespolis
  • Stichting woekerpolis claim
  • Vereniging van effectenbezitters
  • Vereniging eigen huis
  • Vereniging consument & geldzaken