Menu

Cordares verzekeringen

Cordares Verzekeringen sluit overeenkomst met verenigingen belangenbehartigers woekerpolissen

Cordares Verzekeringen heeft afspraken gemaakt met vijf verenigingen en stichtingen die opkomen voor de belangen van verzekerden met een woekerpolis. Cordares Verzekeringen kwam zelf met het idee om deze afspraken te maken.

Polishouders met een zogenaamde woekerpolis worden gecompenseerd. Van een woekerpolis wordt gesproken als een beleggingsverzekering oneerlijk hoge kosten en risico’s kent die - bij het sluiten van de verzekering - niet (duidelijk) besproken zijn met de klant.

Voor wie geldt de compensatieregeling?

De regeling geldt voor polishouders met een persoonlijke beleggingsverzekering (lijfrente-, netto- en pensioenvarianten) van Cordares Verzekeringen. Het gaat dan om polishouders met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1-1-2008 die op 1-1-2008 nog actief was. Is de verzekering vóór 1-1-2008 beëindigd? Dan kan de polishouder ook recht hebben op een vergoeding. De verzekering moet dan wel tenminste 5 jaar bezig zijn. Cordares Verzekeringen neemt zelf contact op met de polishouders.

Wat houdt de regeling precies in?

Het advies die de Ombudsman Financiële Dienstverlening geeft, zegt dat de kosten die ingehouden mogen worden door de verzekeringsmaatschappij gemiddeld maximaal 3,5% mogen zijn. Cordares Verzekeringen zal zich houden aan een striktere variant van de regeling dan de Ombudsman. De regeling, waarin lagere percentages als norm worden aangehouden, is het idee van Cordares Verzekeringen samen met vijf verenigingen en stichtingen die opkomen voor de belangen van verzekerden met een woekerpolis. Cordares Verzekeringen onderzoekt de echte kosten die op een verzekering zijn ingehouden door de regeling. Het precieze percentage is afhankelijk van de periode en de inleg van de verzekering.

Verkort overzicht percentages

Verzekeringen met garantie
Kostenpercentage
Jaarpremie < € 1.200 of Koopsom < € 12.000
3,05%
Jaarpremie >= € 1.200 of Koopsom >= € 12.000 2,65%

Verzekeringen zonder garantie
Kostenpercentage
Jaarpremie < € 1.200 of Koopsom < € 12.000 2,85%
Jaarpremie >= € 1.200 of Koopsom >= € 12.000* 2,45%
Jaarpremie >= € 2.000 of Koopsom >= € 20.000 en looptijd polis 30 jaar of meer
2,35%

* Tenzij men voldoet aan de 3e categorie

Hoe gaat de toetsing in zijn werk?

Cordares Verzekeringen zal alle verzekeringen automatisch controleren aan de overeengekomen compensatieregeling . Zijn er teveel kosten ingehouden? Dan maakt Cordares Verzekeringen het verschil goed. Het bedrag dat gecompenseerd wordt, wordt niet aan de polishouder uitbetaald, maar op de einddatum van de verzekering toegevoegd aan het eindbedrag van de verzekering. Is de verzekering al gestopt? Dan compenseert Cordares Verzekeringen de polishouder direct. Over de fiscale uitleg van het uit te betalen bedrag zijn afspraken gemaakt met de belastingdienst. Polishouders krijgen hierover persoonlijk bericht van Cordares Verzekeringen.

Polishouders hoeven zelf geen actie te ondernemen. Een mogelijk compensatiebedrag zal pro-actief toegekend worden. Cordares Verzekeringen doet er alles aan om de polishouders die in aanmerking komen voor compensatiebedrag vóór 1 juli 2011 persoonlijk een bericht te sturen.

Maatschappelijk verantwoorde aandelenportefeuille

Vanaf oktober heeft de aandelenportefeuille van Loyalis alleen nog maar maatschappelijk verantwoorde aandelen. Dat betekent dat we steeds meer bijdragen aan positieve ontwikkelingen zoals het verminderen van CO2-uitstoot en niet langer beleggen in bedrijven die zich bezig houden met omstreden producten of diensten zoals wapens en kernenergie. Natuurlijk blijft het onze eerste prioriteit om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, tegen dezelfde kosten. We hebben dan ook voor een mix gekozen die op lange termijn hetzelfde rendement zou moeten leveren als onze oude portefeuille.

Meer informatie

Polishouders kunnen contact opnemen met Cordares Verzekeringen, telefoon 045 645 91 90 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

5 verenigingen en stichtingen

  • Stichting verliespolis
  • Stichting woekerpolis claim
  • Vereniging van effectenbezitters
  • Vereniging eigen huis
  • Vereniging consument & geldzaken