Menu

APPA

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

APG Service Partners (voorheen Loyalis Maatwerkadministraties) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Deze wet regelt het pensioen en de sociale zekerheid van ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeesters en wethouders, gedeputeerden bij provincies, commissarissen van de Koning, leden en (parttime) voorzitter van het dagelijkse bestuur van een waterschap.

APG

APG biedt haar opdrachtgevers werkgeversdiensten, bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie en pensioencommunicatie. APG is een pensioenuitvoerder die voor haar opdrachtgevers het pensioen regelt van 4,5 miljoen mensen. APG werkt voor meer dan 30.000 werkgevers uit het onderwijs, de overheid, de bouw, de schoonmaak- en glazenwassersector, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven en de sociale werkvoorziening. 

Website 

Voor alle informatie over de vertrouwde diensten sturen we u graag door naar onze nieuwe website: www.mijnappa.nl

Loyalis

Loyalis is als verzekeraar betrokken bij de uitvoering van de APPA regeling. Met het APPA Plan bieden we gemeenten en waterschappen een oplossing voor het verzekeren van de pensioentoezegging aan onder meer wethouders.