Levensloop

Met een levensloopregeling kon u een tegoed opbouwen waarmee u vrije tijd kon kopen. Voor tussentijds verlof, om minder te gaan werken of eerder te stoppen met werken. Het kabinet heeft de levensloopregeling in 2012 echter afgeschaft. U kunt deze regeling daarom niet meer afsluiten. Voor de huidige deelnemers stopt de regeling definitief op 31-12-2021. Wij onderzoeken de mogelijkheden om op 1-1-2022 een aantrekkelijk alternatief te bieden. Zodra wij meer weten, krijgt u hierover informatie.

Hebt u nog een levenslooppolis?

Bestaande levensloopregelingen lopen uiterlijk door tot en met 31-12-2021. Tot die datum is uw levenslooptegoed vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Wilt u (een deel van) het bedrag opnemen? Gebruik dan het formulier Levenslooptegoed opnemen. Op 31-12-2021 wordt uw resterende levenslooptegoed - na inhouding van loonheffingen - aan u uitgekeerd.

Tegoed opnemen of laten staan?

Opnemen van het hele tegoed in één keer is niet altijd voordelig, want:

  • het leidt tot een stijging van het belastbaar inkomen in het afkoopjaar
  • u krijgt hierdoor misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting
  • na afkoop van het levenslooptegoed is er geen alternatief om fiscaal voordelig te sparen voor verlof of eerder stoppen met werken

De varianten van Levensloop 

Hebt u nog Loyalis Levensloop? Dan hebt u een van deze varianten:

Zeker
Het risico is laag en u hebt een gegarandeerd netto rendement van 0,7% (per 1-7-2016).

Rendement

Het risico is iets hoger, maar het rendement kan ook hoger worden (incl. inleggarantie op de einddatum).

Aandelen
U kunt een hoog rendement bereiken, maar het risico is hoog (geen garantie).

U mag per jaar tot 12% van uw brutosalaris opzij leggen. In totaal mag u tot maximaal 210% van uw brutojaarsalaris opzij leggen. Bent u geboren tussen 1950 en 1955? Dan mag u zelfs 100% inleggen per jaar. Omdat het opgebouwde tegoed wordt belegd, groeit het. Neemt u verlof op, dan wordt uw inkomen betaald uit het tegoed van uw levensloop. U betaalt pas belasting als uw tegoed wordt uitgekeerd. Bovendien krijgt u per spaarjaar belastingkorting, deze korting is per 1-1-2012 niet meer van toepassing.

Kom in actie
Het is belangrijk dat u een bewuste keuze maakt om uw verzekering ongewijzigd voort te zetten, aan te passen of te beëindigen. Hierbij helpen we u graag, bijvoorbeeld met de informatie die u vindt bij Kom in actie. Bekijk ook de resultaten van deze actie.

Vragen?
Wilt u meer weten over levensloop? Stel uw vraag dan hier.

Beleggersinformatie & factsheets