Nabestaandenverzekering

voor hogere inkomens

Verdient u meer dan € 110.111 per jaar? Dan bouwt u over uw salaris boven dat bedrag geen pensioen meer op in 2020. Dat heet aftopping. Aftopping heeft ook gevolgen voor uw nabestaandenpensioen. Uw partner en kinderen krijgen bij uw overlijden minder pensioen uitgekeerd. Hoeveel minder dat is, is afhankelijk van uw leeftijd en salaris. Bij Loyalis verzekert u dit verschil. Zo hoeven uw partner en kinderen zich geen zorgen te maken over geldzaken als u iets overkomt.

Voor wie is de verzekering?

De verzekering is bedoeld voor mensen met een inkomen boven € 110.111 in 2020. Dit geldt voor een volledig dienstverband. Werkt u minder uren? Dan is het maximale bedrag waarover u pensioen opbouwt ook lager. U kunt deze verzekering alleen afsluiten als uw werkgever een contract heeft met Loyalis.

Wat zijn de voordelen?

 • uw partner en kinderen ontvangen maandelijks een aanvulling op hun nabestaandenpensioen als u overlijdt
 • de uitkering voor uw partner is levenslang, voor uw kinderen tot hun 21ste
 • uw gezin betaalt geen belasting over de uitkering
 • geen medische vragen als u zich binnen drie maanden aanmeldt

Hoeveel kost de verzekering?

De hoogte van de premie hangt af van het bedrag dat u wilt verzekeren en uw leeftijd. De premie berekenen we elk jaar opnieuw in juli, op basis van de gegevens van januari. Daarnaast betaalt u eenmalig € 40,- voor het afsluiten van uw verzekering. 

Rekenvoorbeeld: Dirk-Jan bouwt geen pensioen op over een deel van zijn salaris. Als hij overlijdt voordat hij de AOW-leeftijd bereikt, krijgen zijn partner en kinderen geen nabestaandenuitkering over dat deel. In dit geval gaat het om € 189 (partner) en € 37 (per kind) netto per maand. Dirk-Jan sluit daarom een verzekering af om ervoor te zorgen dat zij dit geld toch krijgen. Dit kost hem € 7 netto per maand. Dit wijzigt jaarlijks in juli. 

 • Hoeveel nabestaandenpensioen mist u door de aftopping? Als u een offerte bij ons aanvraagt, berekenen wij dat voor u. Dat bedrag kunt u bij ons verzekeren.

Een rekenvoorbeeld

Naam:Dirk-Jan
Leeftijd:45 jaar
Partner:Ja
Kinderen:Ja
Voltijd jaarsalaris:€ 125.000
Pensioenverlaging voor de partner:€ 189 netto per maand
Pensioenverlaging per kind:€ 37 netto per maand

Fiscale ruimte

Wilt u meer weten over uw fiscale ruimte en deze berekenen? Hier leest u meer. 

Welk bedrag is verzekerd?

De hoogte van het verzekerd bedrag sluit aan op uw pensioenregeling. De hoogte van het door u verzekerde bedrag wordt elk jaar opnieuw berekend in juli, met de gegevens van januari. Dat doen we op basis van uw salaris, aantal dienstjaren, deeltijdfactor en de wettelijk vastgestelde 'aftoppingsgrens'. De aftoppingsgrens is het inkomen waarboven u geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer opbouwt. Van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 rekenen we met de aftoppingsgrens van 2019 (€ 107.593).

Wie ontvangt de uitkering?

De persoon die de uitkering van de verzekering krijgt is de partner waarmee u getrouwd bent of samenwoont. Hij of zij ontvangt levenslang iedere maand een uitkering als u overlijdt voor u de AOW-leeftijd bereikt. Het meeverzekeren van inkomen voor uw kinderen hangt af van de afspraken die uw werkgever met Loyalis heeft gemaakt. Wanneer dit is meeverzekerd, ontvangen zij een maandelijkse uitkering tot ze 21 jaar zijn.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als uw werkgever premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid heeft meeverzekerd, dan hebt u mogelijk recht op (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling als u arbeidsongeschikt raakt.

Tot wanneer loopt de verzekering?

Uw verzekering eindigt: 

 • als uw inkomen onder de aftoppingsgrens komt (dit geldt in verhouding met het aantal uur dat u werkt). 
 • op de eerste dag van de maand nadat u de AOW-leeftijd bereikt. Een voorbeeld: als u op 16 februari 2023 de AOW-leeftijd bereikt, dan is 1 maart 2023 de einddatum van uw verzekering.
 • als u de verzekering in de tussentijd opzegt.

Wisselt u van baan en heeft uw nieuwe werkgever geen contract met Loyalis? Dan kunt u zelf de verzekering aanhouden. Informeer bij onze klantenservice naar de mogelijkheden.

Netto nabestaandenlijfrente

Deze verzekering is een netto lijfrente. Dat betekent: 

 • Uw partner en kinderen betalen geen inkomstenbelasting, loonheffing en sociale premies over de uitkering
 • Als de premie binnen de fiscale ruimte blijft, betalen ze ook geen vermogensrendementsheffing
 • Wel wordt de partnervrijstelling voor de erfbelasting lager door de waarde van de uitkering 

Het is een verzekering op risicobasis. Er wordt geen vermogen opgebouwd.

Binnen drie maanden géén medische vragen

Bij het aanvragen van de verzekering vragen wij u een gezondheidsverklaring in te vullen. Met deze informatie brengt de medisch adviseur een advies uit. Dit medisch advies kan effect hebben op de hoogte van de premie. Ook kunnen extra voorwaarden gelden voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als uw werkgever dit heeft meeverzekerd. 

U hoeft dit medisch traject niet te doorlopen als u: 

 • binnen drie maanden na indiensttreding de verzekering afsluit
 • de verzekering binnen drie maanden aanvraagt nadat uw salaris hoger dan € 110.111 is geworden
 • de verzekering aanvraagt binnen drie maanden nadat u een nieuwe partner hebt

Ongevallendekking zolang uw aanvraag loopt

Als u een offerte bij ons opvraagt, bent u nog niet verzekerd. Zodra wij de offerte ondertekend van u ontvangen, bent u gedeeltelijk verzekerd. Op dat moment gaat onze tijdelijke ongevallendekking in. De ongevallendekking geldt wanneer u overlijdt aan de gevolgen van een ongeluk vóór het aanvraagproces is afgerond. Uw partner en/of kinderen ontvangen dan een tijdelijke, maandelijkse uitkering. Als wij uw aanvraag hebben verwerkt, ontvangt u het polisblad. Daarop staat de datum waarop u volledig verzekerd bent.

Meer informatie over de voorlopige dekking leest u hier.

Wat moet ik weten?

 • Dit is een product van Loyalis Leven N.V.
 • Met de Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer regelt u aanvullend inkomen voor uw gezin als u voor uw AOW-leeftijd overlijdt.
 • U kunt dit product alleen aanvragen als uw werkgever een contract heeft met Loyalis.
 • De uitkering voor uw kinderen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid gelden alleen als uw werkgever hiervoor kiest.
 • Houdt u rekening met de fiscale voorwaarden.
 • Lees meer over de kosten in ons dienstverleningsdocument - Nabestaandenverzekering via uw werkgever.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.