Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Nabestaandenverzekering

voor hogere inkomens

In 2018 bouwt u geen pensioen meer op over uw salaris boven € 105. 075. Dat heeft ook gevolgen voor uw nabestaandenpensioen. De hoogte van het mogelijke tekort is afhankelijk van uw leeftijd en salaris. Bij Loyalis verzekert u aanvullend inkomen voor uw partner en kinderen. Zo hoeven zij zich geen zorgen te maken over de financiën als u iets overkomt. 

Voor wie is de verzekering?

De verzekering is bedoeld voor mensen met een inkomen boven € 105. 075 euro in 2018. De inkomensgrens geldt naar rato, dus ook bij een salaris van € 75.000 bij een contract van 24 uur. Verdiende u in 2015 meer dan € 100.000 en in 2016 meer dan € 101.519? Dan hebt u in die jaren ook al minder pensioen opgebouwd. U kunt deze verzekering alleen afsluiten als uw werkgever een contract heeft met Loyalis. 

Wat zijn de voordelen?

 • uw partner en kinderen ontvangen maandelijks een aanvulling op hun nabestaandenpensioen als u overlijdt
 • de uitkering voor uw partner is levenslang, voor uw kinderen tot hun 21ste 
 • uw gezin betaalt geen belasting over de uitkering
 • geen medische vragen als u zich binnen drie maanden aanmeldt

Hoeveel kost het?

De hoogte van de premie berekenen we jaarlijks op basis van het verzekerd bedrag en uw leeftijd. Bij het afsluiten van deze verzekering betaalt u eenmalig  € 40,- distributiekosten. 

In het voorbeeld hiernaast betaalt Dirk-Jan € 6 premie netto per maand. Daarmee verzekert hij een uitkering voor zijn partner van € 172 en voor zijn kinderen € 35 netto per maand. Daarmee zijn zij verzekerd van  inkomen, mocht Dirk-Jan overlijden voordat hij de AOW-leeftijd bereikt. 

 • Hoeveel nabestaandenpensioen mist u door de aftopping? Als u een offerte bij ons aanvraagt, berekenen wij dat voor u. Dat bedrag kunt u bij ons verzekeren.

Een rekenvoorbeeld

Naam:Dirk-Jan
Leeftijd:45 jaar
Partner:Ja
Kinderen:Ja
Voltijd jaarsalaris:€ 125.000
Pensioenverlaging voor de partner:€ 172 netto per maand
Pensioenverlaging per kind:€ 35 netto per maand

Bereken uw fiscale ruimte

Hebt u een offerte van ons ontvangen? Controleer dan of de jaarpremie binnen uw fiscale ruimte past. Houd daarbij ook rekening met premies die u bij andere verzekeringen of lijfrentes inlegt. Eventuele premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hoeft u niet mee te tellen. 

Uw fiscale ruimte berekent u eenvoudig in onze rekentool. Vul uw pensioenfonds in en klik op 'Start'. Vul vervolgens de gevraagde gegevens in en klik op 'Bekijk mijn overzicht'. Let op: Als eerste verschijnt uw fiscale ruimte. De rest van de vragen hoeft u niet in te vullen. 

Bereken hier eenvoudig uw fiscale ruimte.

Meer informatie over de verzekering

Welk bedrag is verzekerd?

De hoogte van het verzekerd bedrag sluit aan op uw pensioenregeling. De hoogte van het door u verzekerde bedrag wordt jaarlijks opnieuw berekend. Dat doen we op basis van uw salaris, aantal dienstjaren, deeltijdfactor en de wettelijk vastgestelde 'aftoppingsgrens'. De aftoppingsgrens is het inkomen waarboven u geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer opbouwt. Tot 1 juli 2018 rekenen we met de aftoppingsgrens van € 105. 075.

Wie ontvangen de uitkering?

De begunstigde van de verzekering is de partner waarmee u getrouwd bent of samenwoont. Hij of zij ontvangt levenslang iedere maand een uitkering als u overlijdt voor u de AOW-leeftijd bereikt. Het meeverzekeren van inkomen voor uw kinderen is afhankelijk van de afspraken die uw werkgever met Loyalis heeft gemaakt. Indien meeverzekerd, ontvangen zij een maandelijkse uitkering tot ze 21 jaar zijn.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als u tijdens de looptijd van de verzekering arbeidsongeschikt raakt, komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling. Of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd, hangt af van de afspraken die uw werkgever met Loyalis heeft gemaakt.

Tot wanneer loopt de verzekering?

Uw verzekering eindigt: 

 • als uw inkomen onder de aftoppingsgrens komt (naar rato). 
 • op de eerste dag van de maand nadat u de AOW-leeftijd bereikt. Een voorbeeld: als u op 16 februari 2023 de AOW-leeftijd bereikt, dan is 1 maart 2023 de einddatum van uw verzekering.
 • als u de verzekering tussentijds opzegt.
Wisselt u van baan en heeft uw nieuwe werkgever geen contract met Loyalis? Dan kunt u de verzekering individueel voortzetten. Informeer bij onze klantenservice naar de mogelijkheden.

Verzekeringsvorm: netto nabestaandenlijfrente

Deze verzekering is een netto lijfrente. Dat betekent: 

 • Uw partner en kinderen betalen geen inkomstenbelasting, loonheffing en sociale premies over de uitkering
 • Als de premie binnen de fiscale ruimte blijft, betalen ze ook geen vermogensrendementsheffing
 • Wel wordt de partnervrijstelling voor de erfbelasting lager door de waarde van de uitkering 
Het is een verzekering op risicobasis. Er wordt geen vermogen opgebouwd.

Binnen drie maanden géén medische vragen

Om mogelijke toekomstige gezondheidsrisico's in te schatten of uit te sluiten, vragen we u bij het aanvragen van de verzekering een gezondheidsverklaring in te vullen. Op basis hiervan brengt de adviserend geneeskundige een advies uit. Dit medisch advies kan van invloed zijn op de hoogte van de premie. Ook kunnen extra voorwaarden gelden voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 

U hoeft dit medisch traject niet te doorlopen als u: 

 • binnen drie maanden overstapt vanuit de tijdelijke nabestaandenvoorziening van uw werkgever
 • de verzekering binnen drie maanden aanvraagt nadat uw salaris hoger dan € 105. 075 is geworden
 • de verzekering aanvraagt binnen drie maanden nadat u een nieuwe partner hebt

Ongevallendekking zolang uw aanvraag loopt

Als u een offerte bij ons opvraagt, bent u nog niet verzekerd. 

Zodra wij de offerte ondertekend van u retour ontvangen, bent u gedeeltelijk verzekerd. Op dat moment gaat onze tijdelijke ongevallendekking in. De ongevallendekking geldt in het geval dat u overlijdt aan de gevolgen van een ongeluk vóór het aanvraagproces is afgerond. Uw partner en/of kinderen ontvangen dan een tijdelijke, maandelijkse uitkering. 

Als wij uw aanvraag hebben verwerkt, ontvangt u het polisblad. Daarop staat de datum waarop uw nabestaandenverzekering volledig ingaat. 

Wat moet ik weten?

 • dit is een product van Loyalis Leven N.V.
 • met de Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer regelt u aanvullend inkomen voor uw gezin als u voor uw AOW-leeftijd overlijdt
 • u kunt dit product alleen aanvragen als uw werkgever een contract heeft met Loyalis
 • de uitkering voor uw kinderen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid gelden alleen als uw werkgever hiervoor kiest
 • houdt u rekening met de fiscale voorwaarden
 • lees meer over de kosten in ons dienstverleningsdocument - Nabestaandenverzekering via uw werkgever

Ook aanvragen?

Al meer dan 30.000 mensen kozen voor een aanvulling van Loyalis bij overlijden. U toch ook? Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan. Heeft uw werkgever nog geen contract met ons, dan kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van uw werkgever of met Loyalis op telefoonnummer 045 - 579 61 11