Nabestaandenverzekering

voor u op maat

Het is niet meer mogelijk om de Nabestaandenverzekering aan te vragen. De informatie hieronder is bedoeld voor klanten die dit product al hebben afgesloten. Vanaf 1 mei 2019 is Loyalis een onderdeel van a.s.r. Het is wel mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering aan te vragen bij a.s.r. 

Goed geregeld bij Loyalis:

 • Maandelijkse uitkering voor uw partner of kind als u overlijdt
 • U bepaalt zelf de hoogte van de uitkering
 • U kiest zelf hoe lang de uitkering loopt
 • U kiest zelf de begunstigde en verzekerde

Als u iets overkomt...

Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen een uitkering van de overheid en het pensioenfonds. Maar die uitkering is vaak een stuk lager dan u verwacht. Er zitten namelijk best wat voorwaarden aan vast. Vooral als u overlijdt voordat u de pensioenleeftijd bereikt. Veel mensen denken dat hun nabestaanden 70% van het laatstverdiende loon krijgen. In het echt is dat veel minder: eerder 35%.

...laat u hen goed achter

Bij Loyalis verzekert u aanvullend inkomen voor uw nabestaanden. U bepaalt zelf hoeveel. Als u overlijdt, ontvangen uw partner en/of kinderen iedere maand een netto bedrag. U bepaalt zelf hoe lang. Bijvoorbeeld 5 of 10 jaar, of tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Zo hebben zij de tijd om de boel weer op de rit te krijgen. Ook als u er niet meer bent.

Erfbelasting voorkomen

Is uw partner de persoon die verzekerd is en bent u de persoon die de uitkering krijgt? En moet u de premie betalen (de verzekeringnemer)? Dan hoeft u na het overlijden van uw partner geen erfbelasting te betalen over de totale waarde van de uitkeringen. De Belastingdienst kijkt daarbij naar uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract om te zien of daarin andere afspraken zijn gemaakt die van invloed kunnen zijn op de erfbelasting. Zo ja, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat (ook) uw partner de premie moet betalen. Dan zijn de uitkeringen niet vrijgesteld van erfbelasting. Was u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan maakt de helft van de waarde van de uitkeringen onderdeel uit van de basis van de erfbelasting. Of u echt erfbelasting betaalt, kunnen we niet bepalen. Misschien krijgt u een hogere partnervrijstelling (€ 661.328 in 2020). Vraag uw financieel- of belastingadviseur om meer informatie.

Wat kost het?

U betaalt maandelijks premie. De premie wordt berekend op basis van leeftijd, de hoogte van de uitkering en de uitkeringsduur die u kiest. Ook uw gezondheid kan invloed hebben op de premie. Bij het afsluiten van de verzekering betaalt u één keer €40 distributiekosten.

Voor inkomens boven € 110.111

Verdient u meer dan € 110.111? Dan bouwt u boven dat bedrag geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer op. We berekenen het bedrag dat uw partner en kinderen daardoor missen. Dat bedrag kunt u bij ons verzekeren.

Vraag en antwoord

Waarom stijgt mijn verzekerd bedrag?

Het verzekerd bedrag kan bij de verlenging met een aantal percentages verhoogd worden:

 • Indexatie van 1%
 • Indexatie van 2%
 • Indexatie van 3%
 • Indexatie op basis van de ANW. Dit jaar is dat 2,24%. Dit is het verhogingspercentage van de Anw over 2019. Bij het afsluiten van de verzekering is de keuze gemaakt of het verzekerd bedrag jaarlijks verhoogd wordt of niet.

Wat gebeurt er met mijn premie?

Het kan zijn dat uw premie stijgt. De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag en de leeftijd van de verzekerde.
Hebt u een nabestaandenverzekering? Bij uw polis is een premieoverzicht opgenomen. Zo ziet u wat u jaarlijks betaalt bij een gelijkblijvend verzekerd bedrag. 
Hebt u een nabestaandenverzekering maatwerk? Het is mogelijk dat de verzekerde vanaf 1 juli 2020 in een andere leeftijdscategorie valt. Hierdoor stijgt de premie.

Ik heb meerdere nabestaandenverzekeringen. Ik heb echter niet van alle verzekeringen een brief ontvangen. Hoe kan dat?

De brieven vallen op verschillende datums op de mat, namelijk:

 • dinsdag 9 juni 2020
 • woensdag 10 juni 2020 
 • vrijdag 12 juni 2020
 • zaterdag 13 juni 2020
 • dinsdag 16 juni 2020
 • woensdag 17 juni 2020

Hebt u meerdere nabestaanden-verzekeringen? Dan krijgt u de brieven misschien niet allemaal op dezelfde dag. Hebt u na 21 juni 2020 nog niet van al uw verzekeringen een brief ontvangen? Belt u ons dan op 045 579 61 11. We helpen u graag en zijn bereikbaar tussen 8 en 17.30 uur.

Waarom staat 'einddatum verzekering' en 'einddatum uitkering' op mijn polisblad?

De ‘einddatum verzekering’ geeft aan tot wanneer het overlijdensrisico is verzekerd. Tot die datum betaalt u premie. Overlijdt de verzekerde voor deze datum? Dan krijgt de begunstigde een uitkering. De ‘einddatum uitkering’ geeft aan tot wanneer de begunstigde een uitkering krijgt als de verzekerde overlijdt.

Waarom wijzigt Loyalis de einddatum van mijn verzekering pas per 1 september 2020?

Begin dit jaar is de Wet temporisering AOW-leeftijd ingegaan. Dit betekent dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt. Dit heeft ook gevolgen voor de einddatum van uw verzekering. Normaal gesproken voeren wij wijzigingen in de AOW-leeftijd per 1 juli door. Dit jaar doen we dat eenmalig per 1 september. Op die datum gaan onze administratiesystemen over naar a.s.r. Het is technisch eenvoudiger om de wijziging van de einddatum daarin mee te nemen.

Wat is het verschil tussen een lijfrenteverzekering en een erfrenteverzekering?

Voor een lijfrenteverzekering geldt:

 • U kunt de premie aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting als u voldoende fiscale ruimte hebt.
 • De begunstigde betaalt over de uitkering belasting in box 1.
 • De begunstigde betaalt over de uitkering geen erfbelasting. Maar door de uitkering wordt de vrijstelling voor de erfbelasting wel lager.

Voor een erfrenteverzekering geldt: 

 • U kunt de premie niet aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting.
 • De begunstigde betaalt over de uitkering geen belasting in box 1.
 • De begunstigde betaalt misschien wel ieder jaar vermogensrendementsheffing in box 3 en (eenmalig) erfbelasting over de totale waarde van de uitkeringen. 
 • Overlijdt de verzekerde en krijgt de begunstigde een uitkering? Dan wordt de totale waarde van de uitkeringen opgeteld bij zijn vermogen. Dit kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget
 • Is de partner de verzekerde en bent u de verzekeringnemer/begunstigde? En betaalt u de premie? Dan hoeft u na het overlijden van uw partner geen erfbelasting te betalen over de totale waarde van de uitkeringen. Bereken uw fiscale ruimte met de rekenhulp lijfrentepremie.  

Hebt u voldoende fiscale ruimte? Dan kunt u een lijfrenteverzekering overwegen.

Hebt u onvoldoende fiscale ruimte? Dan kunt u een erfrenteverzekering overwegen.

Waarom daalt de premie richting het einde van de looptijd?

Het voelt misschien een beetje tegenstrijdig dat de premie de laatste jaren van uw verzekering lager wordt. De kans op overlijden wordt namelijk groter naarmate u ouder wordt. Dat zit zo: stel dat u op hoge leeftijd overlijdt, dan hoeven we minder lang uit te keren aan uw partner. Dat weegt op een bepaald moment op tegen het verhoogde risico op overlijden.

Als ik de begunstigde wil wijzigen, het verzekerde bedrag wil verhogen of de uitkeringsduur wilt wijzigen kan het langer duren voordat de wijziging ingaat. Waarom?

Mogelijk moet u opnieuw het medisch acceptatietraject doorlopen. Dit geldt als het verzekerd bedrag met meer dan 5% hoger wordt. Dat kan bijvoorbeeld ook gebeuren als de nieuwe begunstigde (een stuk) jonger is dan de huidige begunstigde of de uitkeringsduur langer wordt. Uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat u de wijziging doorgeeft, ontvangt u meer informatie van ons. 

Hoe wijzig ik mijn verzekering?

Vul het wijzigingsformulier in en stuur het naar ons op.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.