Nabestaandenverzekering

voor u op maat

Het is niet meer mogelijk om de Nabestaandenverzekering aan te vragen. De informatie hieronder is bedoeld voor klanten die dit product al hebben afgesloten. Vanaf 1 mei 2019 is Loyalis een onderdeel van a.s.r. Het is wel mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering aan te vragen bij a.s.r. 

Goed geregeld bij Loyalis:

  • Maandelijkse uitkering voor uw partner of kind als u overlijdt
  • U bepaalt zelf de hoogte van de uitkering
  • U kiest zelf hoe lang de uitkering loopt
  • U kiest zelf de begunstigde en verzekerde

Als u iets overkomt...

Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen een uitkering van de overheid en het pensioenfonds. Maar die uitkering is vaak een stuk lager dan u verwacht. Er zitten namelijk best wat voorwaarden aan vast. Vooral als u overlijdt voordat u de pensioenleeftijd bereikt. Veel mensen denken dat hun nabestaanden 70% van het laatstverdiende loon krijgen. In het echt is dat veel minder: eerder 35%.

...laat u hen goed achter

Bij Loyalis verzekert u aanvullend inkomen voor uw nabestaanden. U bepaalt zelf hoeveel. Als u overlijdt, ontvangen uw partner en/of kinderen iedere maand een netto bedrag. U bepaalt zelf hoe lang. Bijvoorbeeld 5 of 10 jaar, of tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Zo hebben zij de tijd om de boel weer op de rit te krijgen. Ook als u er niet meer bent.

Erfbelasting voorkomen

Is uw partner de persoon die verzekerd is en bent u de persoon die de uitkering krijgt? En moet u de premie betalen (de verzekeringnemer)? Dan hoeft u na het overlijden van uw partner geen erfbelasting te betalen over de totale waarde van de uitkeringen. De Belastingdienst kijkt daarbij naar uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract om te zien of daarin andere afspraken zijn gemaakt die van invloed kunnen zijn op de erfbelasting. Zo ja, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat (ook) uw partner de premie moet betalen. Dan zijn de uitkeringen niet vrijgesteld van erfbelasting. Was u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan maakt de helft van de waarde van de uitkeringen onderdeel uit van de basis van de erfbelasting. Of u echt erfbelasting betaalt, kunnen we niet bepalen. Misschien krijgt u een hogere partnervrijstelling (€ 661.328 in 2020). Vraag uw financieel- of belastingadviseur om meer informatie.

Wat kost het?

U betaalt maandelijks premie. De premie wordt berekend op basis van leeftijd, de hoogte van de uitkering en de uitkeringsduur die u kiest. Ook uw gezondheid kan invloed hebben op de premie. Bij het afsluiten van de verzekering betaalt u één keer €40 distributiekosten.

Voor inkomens boven € 110.111

Verdient u meer dan € 110.111? Dan bouwt u boven dat bedrag geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer op. We berekenen het bedrag dat uw partner en kinderen daardoor missen. Dat bedrag kunt u bij ons verzekeren.

Vraag en antwoord

Welk bedrag verzeker ik?

U verzekert het bedrag dat uw partner iedere maand extra nodig heeft als u wegvalt, of andersom. Hoeveel dat is, is heel persoonlijk. Dat kan uw hele maandinkomen zijn, of een gedeelte daarvan.

U maakt zelf een schatting wat u nodig hebt. Of bereken het precies. U kunt de hoogte van het verzekerd bedrag altijd aanpassen zolang de verzekering loopt.

Wanneer keert Loyalis uit?

Als u overlijdt terwijl u verzekerd bent, dan keert Loyalis het door u verzekerde bedrag uit aan uw partner. Of andersom, dit hangt af van wie u heeft uitgekozen om de uitkering te ontvangen. Mogelijke extra voorwaarden vindt u op uw polisblad.

Tot wanneer loopt de verzekering?

Tenzij u de verzekering tussentijds opzegt, loopt de verzekering tot: 

  • u 90 jaar wordt, óf
  • uw partner de leeftijd bereikt die u als uitkeringsduur gekozen hebt (AOW-leeftijd of 85)

Hebt u de verzekeringsvorm waarbij u zelf de uitkering krijgt als uw partner overlijdt, dan geldt bovenstaande precies andersom.

Waarom stelt Loyalis medische vragen?

Bij het wijzigen van de verzekering, kan het zijn dat u medische vragen moet beantwoorden. Op de gezondheidsverklaring vult u uw persoonlijke en medische informatie in. De medisch adviseur bekijkt de antwoorden en adviseert of we de verzekering kunnen wijzigen. En zo ja, onder welke voorwaarden.

Lees meer over aanvullend medisch onderzoek

Wat is het verschil tussen erfrente (netto) en lijfrente (bruto)?

Premie fiscaal aftrekbaarBelasting over uitkeringUitkering gaat over op erfgenamen 
Erfrente (netto)neeneeja
Lijfrente (bruto)jajanee

Netto variant

De premie is niet aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Over de uitkering hoeven uw nabestaanden geen inkomstenbelasting in box 1 te betalen. Ze betalen misschien wel ieder jaar vermogensrendementsheffing in box 3 en (één keer) erfbelasting over de totale waarde van de uitkeringen. 

Let op! 

  • Overlijdt u en krijgen uw nabestaanden een uitkering? Dan wordt de totale waarde van de uitkeringen opgeteld bij hun vermogen. Dit kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget
  • Is uw partner de persoon die verzekerd is en bent u de persoon die de uitkering krijgt? En bent u de premie verschuldigd? Dan hoeft u na het overlijden van uw partner geen erfbelasting te betalen over de totale waarde van de uitkeringen.

    De Belastingdienst kijkt daarbij wel naar uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract om te zien of daarin andere afspraken zijn gemaakt. Zo ja, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat (ook) uw partner de premie nog moet betalen. Dan zijn de uitkeringen niet vrijgesteld van erfbelasting.  Was u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan betaalt u erfbelasting over de helft van de waarde van de uitkeringen. En misschien krijgt u een hogere partnervrijstelling (€ 661.328 in 2020). Vraag uw financieel of belastingadviseur om meer informatie.
Bruto variant

De premie is aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor hoeft u minder belasting te betalen. Daarvoor moet u wel voldoende fiscale ruimte hebben. Uw nabestaanden betalen wel inkomstenbelasting in box 1, maar geen vermogensrendementsheffing in box 3 en geen erfbelasting over de totale waarde van de uitkeringen.

Bereken uw fiscale ruimte op de site van de Belastingdienst.

Hoe wordt de waarde van de ingegane uitkeringen voor box 3 berekend?

Loyalis is elk jaar verplicht om door te geven aan de belastingdienst wat de waarde voor box 3 is van de ingegane erfrente uitkeringen. Ook is Loyalis verplicht om één keer een waarde-opgave te geven voor de erfbelasting. Jaarlijks berekenen wij de waarde van de uitkeringen (voor box 3) en geven deze door aan de Belastingdienst. Ook ontvangt de persoon die de uitkering ontvangt een opgave. Bij de berekening gaan wij uit van de rekenregels van de Belastingdienst.

In onderstaande tabel ziet u de rekenregels voor box 3 van de Belastingdienst. Uitgangspunt is de jaaruitkering. Stel dat de uitkering € 500 per maand is, dan is de jaaruitkering € 6000. Als de uitkering nog 10 jaar loopt, dan wordt de box 3 waarde als volgt bepaald:

5* € 6000 * 0,91 =            € 27.300
5* € 6000 * 0,75 =            € 22.500
Totaal:                               € 49.800

51015202530354045505560volgende jaren
0,910,750,610,500,410,340,280,230,190,160,130,110,09

Deze omrekentabel is geregeld in artikel 19, lid 6 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.

Hoe wijzig ik mijn verzekering?

Vul het wijzigingsformulier in en stuur het naar ons op.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.