Menu

Al deels verzekerd bij arbeidsongeschiktheid?

Uw dekking uitbreiden is eenvoudig

Regel een goed inkomen in alle situaties

U bent al verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. Dat is mooi! Maar voldoet uw dekking nog? Misschien wilt u meer zekerheid. Uw huidige dekking uitbreiden is eenvoudig. U bent dan altijd goed verzekerd, in elke situatie. Voor maar enkele euro's extra per maand. Dat stelt gerust.

Hoe zo dekking uitbreiden?

Bij de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis kunt u kiezen uit 3 dekkingen:

 1. Dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 2. Dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid
 3. Dekking in beide gevallen (Compleet)

Als u alleen een dekking heeft voor bijvoorbeeld gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) en u raakt volledig arbeidsongeschikt (100%), keert de verzekering niet uit. En andersom. Met de dekking Compleet bent u verzekerd in alle gevallen, zowel bij gedeeltelijke als volledige arbeidsongeschiktheid. U kunt de ontbrekende dekking zelf bijsluiten, zodat u altijd goed verzekerd bent.

Voordelen van een complete dekking

 • Minstens 70% inkomen tot uw eigen AOW-leeftijd
 • Goed verzekerd in alle situaties (bij gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid)
 • Geen medische vragen binnen 6 maanden na indiensttreding
 • Lage premie en fiscaal voordeel
 • Eenvoudig zelf regelen

Wat kost uitbreiden?

Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid betaalt u 0,39%* van uw brutosalaris.
Voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betaalt u 0,58%* van uw brutosalaris.

Rekenvoorbeelden:

 • Bij volledige arbeidsongeschiktheid:
  € 50.000 (jaarinkomen) x 0,39% x 0,8 = € 156 bruto per jaar / 12 = € 13,00 bruto per maand (netto indicatief € 7,69 per maand)
 • Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid:
  € 50.000 (jaarinkomen) x 0,58% x 0,8 = € 232 bruto per jaar / 12 = € 19,33 bruto per maand (netto indicatief € 11,44 per maand)

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting:
- Maandelijks bij premiebetaling via uw brutosalaris (direct/maandelijks door uw werkgever)
- Jaarlijks bij premiebetaling via uw bankrekening (achteraf door uzelf bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting met de jaaropgave die u van ons ontvangt)

We schrijven eenmalig € 40 distributiekosten van uw rekening af nadat u uw polis ontvangen heeft. Deze kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Waarvoor die kosten gemaakt worden, leest u in het dienstverleningsdocument.

*Deze percentages kunnen wijzigen op basis van wets- en cao-wijzigingen. De premie is ook nog afhankelijk van uw sector(korting) en contractvorm.

Direct regelen?

Hebt u zelf uw arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten via uw werkgever (met eigen polis)?
Vul dit Formulier Dekking uitbreiden in. U ontvangt dan een aangepaste polis en bent verzekerd in alle situaties.

Bent u collectief verzekerd via de arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten door uw werkgever (zonder eigen polis)?
Vul dit Formulier Dekking uitbreiden in. Alleen voor deze (individueel afgesloten) dekking ontvangt u een eigen polis. U bent dan voor een dekking verzekerd via uw werkgever en voor een dekking op individuele basis. U ontvangt (alleen voor de bijgesloten dekking) een polis. Voor de uitkering maakt dat niet uit. U hebt zowel bij gedeeltelijke als volledige arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering.

Lees ook onze brochure Dekking uitbreiden