Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Speciaal voor medewerkers in de zorg

Wat blijft er over van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid?

De hoge werkdruk en de administratieve lasten vragen veel inspanning van uw medewerkers. Extra belangrijk dat u goed zorgt voor uw mensen die zelf dagelijks druk zijn met zorgen voor anderen. Het ziekteverzuim bij zorgorganisaties is hoog en arbeidsongeschiktheid daardoor een reёel risico. Voorkomen is beter voor iedereen, maar als dat niet lukt, dan is het belangrijk dat het inkomen goed is beschermd. Want bij arbeidsongeschiktheid gaat dat op den duur flink achteruit. Uitkeringen van de overheid en uw pensioenfonds zijn namelijk tijdelijk en niet zo hoog als het salaris. Met deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt het inkomen van uw medewerkers aangevuld tot minstens 70%. Een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers.

De voordelen van deze verzekering

 • Altijd minstens 70% inkomen tot de AOW-leeftijd
 • Bij 80 tot 100% arbeidsongeschikt een extra aanvulling van 10%
 • Dekking Beroepsarbeidsongeschiktheid ook mogelijk
 • Gunstige premie door collectief en 5% combinatiekorting*
 • Iedereen doet mee: automatisch verzekerd bij indienstreding
 • Op maat: verzeker en betaal alleen wat echt nodig is
 • Geen medische vragen
 • Recht op Het Vitaliteitsbudget
 • Minder administratieve lasten voor iedereen

*)In combinatie met een andere Loyalis verzekering en bij vooruitbetaling.

Dekkingen

De verzekering heeft altijd een basisdekking die minstens 70% van het inkomen vergoedt in geval van 35 tot 80% arbeidsongeschiktheid. In totaal is er keuze uit 4 dekkingen:

 1. Gedeeltelijke dekking: verzekerd bij 35-80% arbeidsongeschiktheid
 2. Gedeeltelijke dekking inclusief 0-35%: verzekerd bij 0-80% arbeidsongeschiktheid
 3. Gedeeltelijke dekking inclusief 80% of meer: verzekerd bij 35-100% arbeidsongeschiktheid
 4. Een combinatie van alledrie: verzekerd bij 0-100% arbeidsongeschiktheid (in alle gevallen!)

Bent u medewerker en verzekerd via het collectief van uw werkgever? Vraag uw werkgever welke dekking(en) hij voor u heeft afgesloten. Wellicht bent u niet verzekerd in alle genoemde situaties.

Basisdekking: bij 35-80% arbeidsongeschiktheid

 • Aanvulling tot minstens 70% van het verzekerd inkomen tot de (flexibele) AOW-leeftijd
 • Re-intregratiebonus (aanvulling tot 80%) op de arbeidsongeschiktheidsuitkering, zolang de medewerker > 50% verdient dan wat hij volgens het UWV nog zou kunnen verdienen

Voorbeeld van een uitkering bij 35-80% arbeidsongeschiktheid zonder werk:

AOV Grafiek Zorg GAO 35-80% Standaard (PFZW)

Rekenvoorbeeld bij 35-80% arbeidsongeschiktheid:
Stel, een medewerker verdiende €1.000,- per maand en kan geen vervangend werk vinden. UWV en PFZW keren dan samen €350,- uit. Van Loyalis krijgt hij dan nog eens €350,- per maand, omdat hij recht heeft op aanvulling tot €700 (70% van het oorspronkelijke salaris). De medewerker krijgt deze aanvulling tot hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Extra dekkingen

De basisdekking (35-80%) kan worden uitgebreid met:

1.Dekking bij 0-35% arbeidsongeschiktheid

Als het UWV de medewerker voor < 35% arbeidsongeschikt verklaart, krijgt hij geen WIA-uitkering. Hij blijft in principe in dienst, eventueel met een aangepast contract. Als hij daardoor minder verdient, krijgt hij een aanvulling van Loyalis:

 • Een aanvulling van 80% van het inkomensverlies gedurende 10 jaar, mits de medewerker minimaal 65% van zijn oude inkomen zelf verdient.
 • Een aanvulling van 70% van het inkomensverlies gedurende 3 jaar.

Voorbeeld van een uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid0-35%:

AOV Grafiek Zorg GAO 0-35% Standaard (PFZW)

Rekenvoorbeeld bij 0-35%:
Stel, een medewerker verdiende €1.000,- per maand, maar door een aangepast contract nu nog maar €650,-. Bovenop het lagere salaris krijgt hij van Loyalis 10 jaar lang een aanvulling. Deze aanvulling is 80% van het bedrag dat hij minder is gaan verdienen. In dit voorbeeld is dat 80% van €350 (€1.000 - €650), dus €250. Het totale inkomen is nu €930,-, 93% van het oorspronkelijke salaris.

2.Dekking bij beroepsarbeidsongeschiktheid (BAO)

Voor (medisch) specialisten en arts-assistenten is er de extra dekking Beroepsarbeidsongeschiktheid (BAO). Het UWV beoordeelt het verlies aan verdienvermogen op basis van het werk dat de specialist had kunnen doen. Het verlies aan verdienvermogen is het bedrag dat hij maandelijks minder verdient doordat hij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geworden. Als het UWV vindt dat hij < 35% arbeidsongeschikt is, krijgt hij geen WIA-uitkering.

De hoogte van de uitkering
Met de dekking BAO oordeelt niet het UWV, maar een medisch adviseur over de situatie van de zieke medewerker. Deze kijkt bovendien naar het verlies aan verdienvermogen op basis van het werk dat hij daadwerkelijk deed in plaats van het werk dat hij had kunnen doen. Aan de hand van dat oordeel stelt Loyalis de uitkering vast. De hoogte van die uitkering is een percentage (zie tabel hieronder) van het verzekerd jaarinkomen.

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid van
Bedraagt de uitkering
0-25%
nihil
25-35%21% van het verzekerd jaarinkomen
35-45%28% van het verzekerd jaarinkomen
45-55%35% van het verzekerd jaarinkomen
55-65%42% van het verzekerd jaarinkomen
65-80%50,75% van het verzekerd jaarinkomen
80-100%70% van het verzekerd jaarinkomen

De extra dekking BAO is speciaal voor (medisch) specialisten en arts-assistenten in loondienst. Als werkgever kunt u deze dekking alleen afsluiten bovenop de basisdekking (35-80%) en niet samen met de dekking 0-35%. Een individuele medewerker kan deze dekking alleen zelf afsluiten via de VvAA. Meer informatie staat op VvAA of in het leaflet.

3.Dekking bij > 80% arbeidsongeschiktheid

Als het UWV een medewerker volledig arbeidsongeschikt verklaart (80-100%), krijgt hij een WIA-uitkering. Deze dekking doet daar nog 10% bovenop.

 • Extra aanvulling van 10% van het verzekerd inkomen tot de (flexibele) AOW-leeftijd
 • Recht op 1x een extra uitkering van 1 maand na compleet herstel

Voorbeeld van een uitkering bij duurzame en volledige arbeidsongeschikheid (80 - 100%):

aov-zorg-80-100-volledig-artsen-bao-pfzw

Rekenvoorbeeld bij > 80% arbeidsongeschiktheid
Stel, een medewerker verdiende €1.000,- per maand en kan niet meer werken. UWV en PFZW keren dan samen minstens €700,- per maand uit. Bovenop die uitkering krijgt de medewerker van Loyalis tot de pensioenleeftijd 10% extra. Hij krijgt dan €1.000,- x 10% = €100,-. Het totale inkomen is dan €800, 80% van het oorspronkelijke salaris.

De grafieken hierboven zijn een eenvoudige weergave van de werkelijkheid. Ze laten een inkomen zien dat beneden het maximum dagloon ligt (zie www.uwv.nl).

Voor wie?

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering kan alleen een werkgever in de sector Zorg & Welzijn collectief afsluiten voor de (vaste en tijdelijke) medewerkers. De werkgever is dan de verzekeringnemer en de medewerker de deelnemer. De medewerker ontvangt geen polis, maar ziet op zijn salarisstrook de ingehouden premie terug.

Wat kost de verzekering?

Het hangt af van de gemaakte afspraken of de medewerker gratis is verzekerd of dat u als werkgever en verzekeringsnemer (deels) de premie betaalt. Als u de premie inhoudt op het brutosalaris van uw verzekerde medewerkers is er een belastingvoordeel. Let op! Onderstaande premies zijn slechts een indicatie.

Rekenvoorbeeld bij de basisdekking (35-80%) zonder werkgeversbijdrage

Maandinkomen2.000
4.000
5.500
Brutopremie p/mnd
12,38
24,76
34,04
Nettopremie p/mnd
7,32
14,66
20,15

De premies in deze tabel zijn schattingen en gaan uit van het basistarief. De echte premie kan verschillen. Als > 80% van alle medewerkers meedoet, geldt er 10% korting op hierboven getoonde premies.

Geen medische vragen

Ongeacht de gezondheidsituatie accepteert Loyalis alle medewerkers die deelnemen aan deze collectieve verzekering, mits niet ziek op het moment dat de verzekering ingaat en bij een deelname van minstens 50% van de medewerkers.

Verzekering afsluiten?

Bent u werkgever bij een zorgorganisatie?
We vertellen u graag meer over deze collectieve verzekering voor uw medewerkers. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op of raadpleeg uw intermediair.

Bent u werknemer bij een zorgorganisatie?
U kunt deze verzekering niet voor uzelf afsluiten. Alleen uw werkgever in de sector Zorg & Welzijn (met PFZW-pensioen) kan dat collectief doen voor alle medewerkers. Vraag uw werkgever of hij een contract met ons heeft en hoe u kunt deelnemen (of automatisch of door het invullen van een aanmeldformulier). 

Twijfelt u nog?

Bekijk het verhaal van Anne

Anne (38) is getrouwd en moeder van Siep (8). Ze is verpleegkundige en werd deels arbeidsongeschikt verklaard. Dat had veel impact op haar leven. Ze vertelt er openhartig over.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.