Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

ANW AanvullingsPensioen

Financiële zekerheid voor uw partner

Actueel

Vanaf 1-5-2018 vervalt de anw-compensatie van het ABP. Het Loyalis AanvullingsPensioen is een semi-collectieve pensioenregeling die het inkomen van nabestaanden aanvult als een van uw medewerkers overlijdt. De nabestaanden van uw medewerkers zijn hiermee verzekerd van een aanvullend inkomen bovenop de eventuele Anw-uitkering van de overheid en het nabestaandenpensioen van het pensioenfonds.

Wat is Anw-compensatie?

Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties nu nog aan. We noemen dat Anw-compensatie. Het bedrag van deze Anw compensatie bedroeg in 2017 maximaal € 11.500,- per jaar.

Wat kunt u zelf regelen voor uw partner?

Als het nodig is, kunt u deelnemen aan de collectieve regeling van uw werkgever bij Loyalis en zo zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Met deze collectieve verzekering profiteert u van aantrekkelijke tarieven.

Ben ik verplicht om deze verzekering af te sluiten?

Of een aanvullende verzekering nodig is, bepaalt u zelf. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van uw partner. Welke inkomsten heeft uw partner en wat heeft uw partner nodig als u overlijdt? Maakt u geen gebruik van het collectieve aanbod? Meld dit dan ook bij uw werkgever door het ondertekenen van de afstandsverklaring door u en uw partner. De afstandsverklaring vindt u bij de informatieset die u van uw werkgever heeft ontvangen of binnenkort ontvangt.

Kan iedereen gebruik maken van deze collectieve regeling?

Ja, mits uw werkgever een overeenkomst heeft afgesloten met Loyalis. Wij raden u aan om dit eerst na te gaan bij uw werkgever.

Wanneer ontvang ik bericht?

U ontvangt u van uw werkgever op korte termijn een informatieset en de formulieren waarmee u het Loyalis ANW Aanvullingspensioen voor 1 mei 2018 kunt aanvragen. Gaat u deelnemen voor 1 mei 2018 dan stelt Loyalis u geen aanvullende vragen over uw gezondheid. Wilt u dat de Anw-compensatie naadloos aansluit op uw nieuwe collectieve verzekering? Meld u zich dan aan bij uw werkgever voor 1 mei 2018.

Veelgestelde vragen

Mijn werkgever heeft de collectieve oplossing ANW AP bij Loyalis gekozen. Wat houdt deze oplossing precies in?

Uw werkgever heeft gekozen voor het collectieve ANW AP (AanvullingsPensioen) van Loyalis. Dit is een aanvullende pensioenregeling die ervoor zorgt dat uw partner een extra inkomen heeft wanneer u overlijdt. Dat betekent dat dit product onder de Pensioenwet valt. Let op: dit is geen lijfrente!

Wanneer ontvang ik een aanbod van mijn werkgever?

Uw werkgever stuurt u in de komende weken een aanbod indien zij bij Loyalis een collectieve overeenkomst sluit. U kunt bij uw werkgever navragen of deze van plan is om u een aanbod te doen.

Tot welke leeftijd ontvangt mijn partner een uitkering?

Het ANW AanvullingsPensioen vult het inkomen van uw partner aan tot de AOW leeftijd. Wijzigt de AOW leeftijd van uw partner gedurende de uitkering, dan wijzigt de einddatum van de uitkering mee. De uitkering stopt ook als uw partner eerder overlijdt.

Bouw ik een spaarpot op met de collectieve ANW AP van Loyalis?

Het ANW AanvullingsPensioen is een pensioenregeling op risicobasis. Dit houdt in dat er dekking is zolang premie betaald wordt. Als de deelname eindigt, dan vervalt de aanspraak op het partnerpensioen zonder waarde. Dit betekent dat bij overlijden na beëindiging van de deelname uw partner geen uitkering krijgt.

Wanneer eindigt mijn deelname aan het ANW AanvullingsPensioen?

Uw deelname eindigt als u uit dienst gaat bij uw werkgever of als uw partner de AOW leeftijd heeft bereikt.

Wie wordt allemaal aangemerkt als partner in het ANW AanvullingsPensioen?

In het ANW AanvullingsPensioen zien wij als partner:  

  • De persoon waarmee u getrouwd bent. 
  • De persoon waarmee u een geregistreerd partnerschap hebt. 
  • De ongehuwde volwassene die op hetzelfde woonadres is ingeschreven en waarmee u langer dan 6 maanden een gezamenlijke huishouding voert. Deze persoon mag geen bloed- of aanverwant zijn in de rechte lijn.

Kan ik ook mijn kinderen aanmelden als begunstigde in het ANW AanvullingsPensioen?

Nee, het is niet mogelijk uw kinderen te verzekeren in deze regeling.

Hoe gaat de premiebetaling bij het Loyalis ANW AanvullingsPensioen?

Uw werkgever betaalt de premie aan Loyalis voor het Loyalis ANW Aanvullingspensioen. Of de werkgever de premie of een gedeelte hiervan doorbelast is bij Loyalis niet bekend. Dit kunt u navragen bij uw werkgever.

Als mijn werkgever de premie doorbelast hoe werkt dit dan?

Als de werkgever de premie doorbelast dan gebeurt dit via het bruto loon. U kunt dit dus ook terugvinden op uw loonstrookje. Dat levert dus een belastingvoordeel op voor u.

Moet mijn partner belasting betalen over de uitkering uit het ANW AanvullingsPensioen?

Ja, de partner moet belasting betalen over de uitkering uit het ANW AanvullingsPensioen. Omdat de premie wordt ingehouden via het brutoloon is er nog belasting verschuldigd op het moment dat het product tot uitkering komt.

Op het aanvraagformulier staat dat ik kan kiezen voor 50/75/100% wat betekent dit?

Uw werkgever heeft bepaald welk verzekerd bedrag van toepassing is in deze regeling. U kunt zelf kiezen of u 50/75/100% van dit bedrag wil verzekeren. Geef dit aan op uw aanvraagformulier dat u naar uw werkgever stuurt. Let op: het is niet mogelijk om een ander percentage of bedrag te kiezen.

Als ik overlijd, wanneer gaat de uitkering dan in voor mijn partner?

De uitkering van het ANW AanvullingsPensioen gaat in op de 1e dag van de maand, volgend op de maand van overlijden. Stel u overlijdt op 5 april dan heeft uw partner vanaf 1 mei recht op een uitkering.

Welke premie ga ik betalen voor de regeling die mijn werkgever aanbiedt?

Uw werkgever kan u precies vertellen wat u gaat betalen, uw premie is afhankelijk van uw leeftijd.

Als ik me aanmeld voor het ANW AanvullingsPensioen, krijg ik dan een polis?

Omdat het ANW AanvullingsPensioen een product is dat onder de Pensioenwet valt wordt hier niet gesproken over een polis. Als een werknemer zich aanmeldt dan krijgt hij een zogenaamd Pensioen123. Hier vindt de deelnemer de productinformatie op hoofdlijnen.

Als mijn deelname aan het ANW AanvullingsPensioen eindigt kan ik dit dan individueel voortzetten?

U kunt het ANW AanvullingsPensioen niet individueel voortzetten. U kunt er wel voor kiezen om een individuele Nabestaandenverzekering af te sluiten als uw deelname in de collectieve regeling wordt beëindigd. Als u dit binnen 3 maanden na het eindigen van het ANW AanvullingsPensioen afsluit, kunt u zonder medische waarborgen overstappen. Let op: uw verzekerd bedrag mag in de individuele verzekering niet hoger zijn dan het bedrag in de collectieve regeling. Er mag geen wijziging van de begunstigde/partner zijn.

Zijn er polisvoorwaarden beschikbaar voor het ANW AanvullingsPensioen?

Het ANW AanvullingsPensioen is een zogenaamd 2e pijlerproduct waarop de Pensioenwet van toepassing is. Daarom is hier geen sprake van polisvoorwaarden zoals bij onze individuele producten. De werkgever sluit met Loyalis een contract. Dit contract bestaat uit een Uitvoeringsovereenkomst en een Pensioenreglement. In het Pensioenreglement staan de “spelregels” van de verzekering die gelden voor de werknemers.

Als ik overlijd door zelfdoding, krijgt mijn partner dan een uitkering?

Als u overlijdt door zelfdoding, dan is er voor uw partner een uitkering. Let op: er dient dan wel aan alle voorwaarden te worden voldaan. Denk bijvoorbeeld aan het partnerbegrip of het uitsluitingsjaar.

Heeft de uitkering uit mijn ANW AanvullingsPensioen invloed op een eventuele ANW uitkering vanuit de overheid?

Als uw partner een uitkering uit het ANW AanvullingsPensioen krijgt heeft dit geen invloed op de mogelijke ANW uitkering van de overheid. Let op: de uitkering vanuit het ANW AanvullingsPensioen kan wel invloed hebben op eventuele toeslagen die uw partner vanuit de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag.

Moet ik bij een collectieve verzekering een medische keuring ondergaan?

Nee, bij een collectieve oplossing is geen sprake van een medische keuring, als u zich op tijd heeft aangemeld voor deelname per 1 mei 2018