Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Uw beleggingsverzekering: stand van zaken

Op 28 oktober 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM), toezichthouder van verzekeraars, het rapport Nazorg Beleggingsverzekeringen gepubliceerd. Daarin staat dat verzekeraars wettelijk verplicht zijn om al hun klanten met een beleggingsverzekeringen te ‘activeren’. Deze verplichting geldt voor:

  1. niet-opbouwende beleggingsverzekeringen 
  2. hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen 
  3. pensioengebonden beleggingsverzekeringen 

Klanten moeten - op basis van goede informatie en kennis - een bewuste keuze kunnen maken om hun verzekering ongewijzigd voort te zetten, aan te passen of te beëindigen. Hierbij hebben wij ze geholpen, bijvoorbeeld met de campagne Kom in actie. Nog niet alle klanten hebben al een bewuste keuze gemaakt. Wij gaan hen de komende tijd nog intensief benaderen, zodat zij alsnog een keuze kunnen maken. 

De AFM heeft een standaardoverzicht gemaakt dat alle verzekeraars gebruiken om te laten zien hoever zij met hun actie zijn. Hieronder leest u wat de klanten van Loyalis Leven N.V. met hun verzekering hebben gedaan. 

Niet-opbouwende beleggingsverzekeringen

Loyalis Leven N.V. heeft per 21-8-2015 100% van haar klanten met een niet-opbouwende beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht78%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast
9%
Verzekering is inmiddels opbouwend4%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen
9%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt
0%

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit betreft beleggingsverzekeringen die sinds 1 januari 2013 zijn beëindigd. Dit kan het gevolg zijn van het tot uitkering komen van de beleggingsverzekering, door het overlijden van de verzekerde of doordat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. In deze categorie zijn ook de beleggingsverzekeringen opgenomen die zijn afgekocht door de klant.

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering op verzoek van de klant wordt aangepast. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering weer vermogen op gaat bouwen. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken, in plaats van afkopen, van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstig is voor de klant.

Verzekering is inmiddels opbouwend

Dit betreft de categorie beleggingsverzekeringen die op 1 januari 2013 niet opbouwend waren, maar nu opbouwend zijn geworden. Dit kan komen door aanpassingen in de beleggingsverzekering zelf die de verzekeraar doorvoert, of doordat de beleggingen zodanig in waarde zijn gestegen dat er weer sprake is van waardeopbouw, of in ieder geval dat de beleggingsverzekering hierdoor niet langer niet opbouwend is. Deze beleggingsverzekeringen moeten echter wel nog geactiveerd worden onder één van de andere drie categorieën.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant sinds 1 januari 2013 een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken als zij de beleggingsverzekering louter beschouwen als een risicoverzekering en dus niet voor opbouw van vermogen. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering willen voortzetten. Dat klanten de beleggingsverzekering niet wijzigen, wil niet zeggen dat zij geen andere maatregelen treffen om de gevolgen van een mogelijk tekort aan waardeopbouw op een andere wijze aan te pakken.

Klant heeft nog geen keuze gemaakt

Dit betreft de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant sinds 1 januari 2013 nog geen bewuste keuze heeft gemaakt over het voortzetten van de beleggingsverzekering. Dit kan het geval zijn omdat de verzekeraar de klant nog niet heeft weten te bereiken. Bij niet opbouwende beleggingsverzekeringen wordt van verzekeraars verlangd dat zij alle klanten bereiken of een andere oplossing toepassen om het niet opbouwende karakter van de beleggingsverzekering weg te nemen.

Hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen

Loyalis Leven N.V. heeft per 30-06-2016 81% van haar klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht32%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast
14%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen34%
Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt11%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt
9%

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd.

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op verzoek van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstiger is voor de klant. Naast de beleggingsverzekeringen die op verzoek van de klant zijn aangepast, vallen in deze categorie ook de klanten voor wie de verzekeraar de beleggingsverzekering op eigen initiatief heeft aangepast.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij de beleggingsverzekering beschouwen als louter een risicoverzekering en zij andere maatregelen hebben genomen om vermogen op te bouwen of besluiten extra af te lossen op de hypotheek. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering.

Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt

In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks intensieve inspanningen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om correcte contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zok de groep klanten met wie de verzekeraar en/of adviseur meerdere keren op verschillende wijzen inhoudelijk contact heeft gehad over de beleggingsverzekering maar van wie een weloverwogen keuze vervolgens uitblijft. Deze klanten kunnen indien zij daar alsnog behoefte aan hebben zich bij verzekeraar en/of adviseur melden voor een kosteloos hersteladvies en/of voor het daadwerkelijk wijzigen van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.

Klant heeft nog geen keuze gemaakt

De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren.

Pensioengebonden beleggingsverzekeringen

Loyalis heeft per 31-12-2016 klanten met een pensioengebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:

                                                   *Zeer kwetsbaar
**Kwetsbaar
***Minder kwetsbaar
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht28%
31%
40%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast10%
14%
8%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen
48%
46%0%
Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt14%
9%0%
Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkhedenn.v.t.
n.v.t.52%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt0%0%0%

*Zeer kwetsbaar
Niet collectieve polissen, afgesloten vóór 1 januari 2013. Er wordt premie voor betaald, of ze zijn op basis van een koopsom afgesloten. Of ze zijn premievrij. Op 1 januari 2013 was de verwachte eindwaarde € 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijkse inleg. Of de totale inleg was in 2013 € 3.500 of meer.

**Kwetsbaar
Niet collectieve polissen, afgesloten vóór 1 januari 2013. Er wordt premie voor betaald of ze zijn op basis van een koopsom afgesloten. Op 1 januari 2013 was de verwachte eindwaarde € 25.000 of hoger, ongeacht de hoogte van de jaarlijkse inleg. Of de totale inleg was in 2013 € 1.000 of meer.

***Minder kwetsbaar
Niet collectieve polissen, afgesloten vóór 1 januari 2013. Er wordt premie voor betaald. Of ze zijn op basis van een koopsom afgesloten. Op 1 januari 2013 hadden ze een verwachte eindwaarde van minder dan € 25.000. Of de totale inleg was in 2013 minder dan € 1.000.


Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd.

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op verzoek van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstiger is voor de klant. Naast de beleggingsverzekeringen die op verzoek van de klant zijn aangepast, vallen in deze categorie ook de klanten voor wie de verzekeraar de beleggingsverzekering op eigen initiatief heeft aangepast.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij deze beleggingsverzekering als een extraatje bovenop de tweede pijler pensioenvoorziening zien en niet primair afhankelijk zijn van de opbrengst van de beleggingsverzekering voor de pensioenvoorziening. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering. Ook vallen in deze categorie polissen waarbij de klant aantoonbaar en expliciet in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert.

Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt

In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks intensieve inspanningen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om correcte contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar en/of adviseur meerdere keren op verschillende wijzen inhoudelijk contact heeft gehad over de beleggingsverzekering maar van wie een weloverwogen keuze vervolgens  uitblijft. Deze klanten kunnen indien zij daar alsnog behoefte aan hebben zich bij verzekeraar en/of adviseur melden voor een kosteloos hersteladvies en/of voor het daadwerkelijk wijzigen van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.

Klant is geïnformeerd over de beleggingsverzekeringen en de mogelijkheden

Deze categorie is alleen van toepassing bij klanten met een minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekering. Deze klanten zijn door de verzekeraar geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en kunnen zelf een beroep doen op de verzekeraar als zij hun situatie ook daadwerkelijk willen veranderen. De verzekeraar zal deze klanten (veelal) verder niet zelf actief benaderen. De verzekeraar heeft voor de categorie minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekering dan voldaan aan de verplichting de klant te activeren.

Klant heeft nog geen keuze gemaakt

De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren, of wanneer het klanten betreft met een minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekeringen, nog informeren.

Overige beleggingsverzekeringen

Loyalis heeft per 30-06-2017 klanten met een beleggingsverzekering in de categorie 'overigen' (nettoverzekeringen en Levensloop) geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:*Kwetsbaar
**Minder kwetsbaar
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht
49%
46%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast 
11%
6%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

33%1%
Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 
0%47%
Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden
n.v.t.0%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt
7%

 *Kwetsbaar
Hieronder vallen alle overige polissen, afgesloten voor 1 januari 2013. Er wordt premie voor betaald, of ze zijn op basis van een koopsom afgesloten. Het zijn geen beleggingsverzekeringen die onderdeel zijn van een levensloopregeling. Op 1 januari 2013 hadden ze een verwachte eindwaarde van € 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijkse inleg. Of de totale inleg was in 2013 € 500 of meer.

**Minder kwetsbaar
Hieronder vallen alle overige polissen, die voor 1 januari 2013 afgesloten zijn. Er wordt premie voor betaald of ze zijn afgesloten op basis van een koopsom. Dus ook de beleggingsverzekeringen die onderdeel zijn van een levensloopregeling met een verwachte eindwaarde van € 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijkse inleg. Of ze hadden in 2013 een totale inleg van € 500 of meer.


Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd.

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op verzoek van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstiger is voor de klant. Naast de beleggingsverzekeringen die op verzoek van de klant zijn aangepast, vallen in deze categorie ook de klanten voor wie de verzekeraar de beleggingsverzekering op eigen initiatief heeft aangepast.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij deze beleggingsverzekering als een extraatje bovenop de tweede pijler pensioenvoorziening zien en niet primair afhankelijk zijn van de opbrengst van de beleggingsverzekering voor de pensioenvoorziening. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering. Ook vallen in deze categorie polissen waarbij de klant aantoonbaar en expliciet in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert.

Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt

In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks intensieve inspanningen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om correcte contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar en/of adviseur meerdere keren op verschillende wijzen inhoudelijk contact heeft gehad over de beleggingsverzekering maar van wie een weloverwogen keuze vervolgens  uitblijft. Deze klanten kunnen indien zij daar alsnog behoefte aan hebben zich bij verzekeraar en/of adviseur melden voor een kosteloos hersteladvies en/of voor het daadwerkelijk wijzigen van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.

Klant is geïnformeerd over de beleggingsverzekeringen en de mogelijkheden

Deze categorie is alleen van toepassing bij klanten met een minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekering. Deze klanten zijn door de verzekeraar geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en kunnen zelf een beroep doen op de verzekeraar als zij hun situatie ook daadwerkelijk willen veranderen. De verzekeraar zal deze klanten (veelal) verder niet zelf actief benaderen. De verzekeraar heeft voor de categorie minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekering dan voldaan aan de verplichting de klant te activeren.

Klant heeft nog geen keuze gemaakt

De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren, of wanneer het klanten betreft met een minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekeringen, nog informeren.