Menu

Tijdelijke ongevallendekking?

Wat houdt dat in?

Direct ongevallendekking als u de AOV aanvraagt

Zodra u onze arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij ons hebt aangevraagd, geldt - per direct na ontvangst van uw aanvraag - een tijdelijke ongevallendekking.

Wat houdt de tijdelijke ongevallendekking in?

Als u de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons hebt aangevraagd, bent u direct verzekerd bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. Deze tijdelijke ongevallendekking geldt vanaf het moment waarop we uw aanvraag ontvangen tot het moment waarop uw verzekering echt ingaat. Dat is op de datum die is vermeld op uw polis.

Welke voorwaarden gelden hierbij?

Om in aanmerking te komen voor onze uitkering moet u in de periode tussen de aanvraag van de verzekering en de datum waarop de verzekering echt ingaat:

  • in loondienst zijn en
  • verzuimen als gevolg van een ongeval.

De voorlopige ongevallendekking eindigt op de datum:

  • dat de verzekering echt ingaat volgens de gelden polisvoorwaarden (zie polisblad)
  • dat we uw verzekering afwijzen
  • dat we van u bericht ontvangen dat u uw aanvraag annuleert