Menu

Voorlopige dekking

tijdens uw verzekeringsaanvraag

Zodra wij uw verzekeringsaanvraag ontvangen, geldt per direct een tijdelijke ongevallendekking. Hier leest u er meer over.

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  • Nabestaandenverzekering

De voorlopige ongevallendekking eindigt op de datum:

  • dat de verzekering ingaat
  • dat wij uw verzekering afwijzen 
  • dat wij van u bericht ontvangen dat u de aanvraag intrekt