Menu

Medische keuring

Vraagt u een verzekering aan? Dan vragen wij u om meer informatie. Ook over uw medische situatie. Wij willen namelijk goed de risico’s kunnen inschatten.

De gezondheidsverklaring

Op de gezondheidsverklaring vult u uw persoonlijke en medische gegevens in. Voor de medische keuring werken we nauw samen met ReMedicalGroup (RMG)*. De medisch adviseur van RMG geeft aan Loyalis een medisch advies. Loyalis volgt dit advies op en besluit dan of u als verzekerde geaccepteerd wordt en onder welke voorwaarden. Kijk ook op www.remedicalgroup.nl.

*)Naar aanleiding van een verzekeringsaanvraag kan RMG u aanvullende gezondheidsvragen toesturen per e-mail. Houd er rekening mee dat deze e-mail ook in uw spam box terecht kan komen.

Een medisch onderzoek

Soms heeft de medisch adviseur extra informatie nodig over uw gezondheid. Bijvoorbeeld van uw arts. Uw arts mag deze informatie alléén met uw toestemming aan de medisch adviseur geven. De medisch adviseur kan daarnaast om een medisch onderzoek vragen. U bepaalt zelf of u dat wilt. Over die keuringen biedt het Verbond van Verzekeraars brochures aan. Daarin leest u wat u kunt verwachten.

Wanneer accepteren wij uw aanvraag?

Uw aanvraag is door ons geaccepteerd als u:

  • de polis hebt ontvangen