Menu

Toelichting op de gezondheidsverklaring

Geef een juist en compleet antwoord op alle vragen. Dit is erg belangrijk. Hiermee kunt u later problemen voorkomen. Noem al uw gezondheidsklachten. Ook als u denkt dat deze niet belangrijk zijn. Of als u (nog) niet bij een dokter bent geweest. Lees eerst de uitleg. De volledige uitleg vindt u hier

Medisch adviseur beoordeelt gezondheidssituatie

U moet zelf dit formulier compleet en juist invullen. Dan kan de medisch adviseur uw gezondheidssituatie goed beoordelen. En advies geven aan de verzekeraar. Daarna beslist de verzekeraar onder welke voorwaarden u de aangevraagde verzekering kunt afsluiten.

Vul alle vragen goed en naar waarheid in

U moet alle vragen juist en compleet beantwoorden. Alleen dan kan de medisch adviseur de aanvraag voor de verzekering goed beoordelen en meestal snel advies geven aan de verzekeraar. Beantwoordt u de vragen niet juist of niet compleet? Dan zijn er de volgende risico’s:

  • de afhandeling van de aanvraag loopt vertraging op;
  • de verzekeraar stopt de verzekering in de toekomst;
  • de verzekeraar geeft geen uitkering bij overlijden;
  • de verzekeraar geeft geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid; 
  • de verzekeraar vraagt een ontvangen uitkering terug; 
  • u krijgt een registratie in frauderegisters van verzekeraars. 

Let op! Noem al uw gezondheidsklachten. Ook als u denkt dat deze niet belangrijk zijn. Of als u met deze klachten (nog) niet bij een dokter bent geweest.

Beantwoordt u een vraag met ‘ja’? Dan is meer informatie nodig. Vul hiervoor het bijlageformulier in. U vult voor iedere klacht, aandoening of ziekte een apart bijlageformulier in.

Wat is een klacht?

Lichamelijk of geestelijk ongemak of pijn noemen we een klacht. Bij een klacht is niet altijd duidelijk waardoor deze veroorzaakt wordt. Een voorbeeld van een klacht is rugpijn.

Wat is een aandoening?

Een aandoening is een afwijking van de gezonde lichamelijke of geestelijke situatie. Een voorbeeld van een aandoening is een gebroken been.

Wat is een ziekte?

Ook een ziekte is een aandoening. Bij ziekte denken we vaak aan een lichamelijke afwijking, maar ook een geestelijke afwijking wordt een ziekte genoemd. Door een ziekte kan iemand beperkt zijn of worden in zijn of haar doen en laten. Of eerder overlijden. Een voorbeeld van een ziekte is suikerziekte.