Menu

Gezondheidsvragen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Waarom stelt Loyalis ze?

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit bij Loyalis, dan nemen wij het financiële risico over voor het geval u arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval. Het is daarom dat Loyalis de kans op arbeidsongeschiktheid wil beoordelen voordat de verzekering tot stand komt. Tijdens de aanvraag van de verzekering stellen we u gezondheidsvragen. Hierna start het acceptatieproces. Tijdens dit proces werken we samen met het medisch adviesbureau ReMedicalGroup (RMG)*. Op www.remedicalgroup.nl leest u meer over ons medisch proces en wat we van elkaar hierin mogen verwachten.

*)Naar aanleiding van een verzekeringsaanvraag kan RMG u aanvullende gezondheidsvragen toesturen per e-mail. Houd er rekening mee dat deze e-mail ook in uw spam box terecht kan komen.

Gezondheidsverklaring

Op de gezondheidsverklaring vult u uw persoonlijke en medische informatie in. Voor het medisch acceptatieproces werken we nauw samen met ReMedicalGroup (RMG). De medisch adviseur geeft aan Loyalis een onafhankelijk medisch advies.

Optie 1: u hebt geen verhoogd gezondheidsrisico 

Zonder verhoogd gezondheidsrisico ontvangt u binnen 10 werkdagen van ons uw polis. Daarop staat ook de ingangsdatum van uw verzekering. Vanaf dat moment bent u verzekerd en betaalt u premie.

Optie 2: u hebt mogelijk wel een verhoogd gezondheidsrisico

Bij een verhoogd gezondheidsrisico kan er aanvullend onderzoek nodig zijn. Of we voegen extra voorwaarden toe aan uw verzekering. Dit noemen we clausules en/of wachttermijn.

  • Gegevens opvragen bij uw arts

  • Invloed op uw verzekering

Goed om te weten...

...de voorlopige ongevallendekking

  • De acceptatie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan enige tijd duren. Tijdens het acceptatieproces bent u al verzekerd voor arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt is door een ongeval. Lees meer over de tijdelijke ongevallendekking.
  • Uw volledige verzekering start op de ingangsdatum die op uw polisblad vermeld staat.