Mijn uitkering wordt geïndexeerd

Wat betekent dat precies?

Ontvangt u een uitkering van Loyalis die geïndexeerd wordt op basis van het (beleggings)resultaat van Loyalis? Op uw betaalspecificatie van januari 2017 staat vermeld of uw uitkering geïndexeerd wordt. Maar wat betekent indexeren precies?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Op dit moment bent u, wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, verzekerd tot maximaal de dag waarop u 67 jaar wordt. Raakt u arbeidsongeschikt, dan keren wij dus uit tot die leeftijd. Voorheen kreeg u aansluitend uw AOW, zodat u altijd voldoende inkomen had. Met de verhoging van de AOW ontstaat er een gat van drie maanden. Dat gat kan zelfs nog groter worden na 2022; indien de levensverwachting van de Nederlander stijgt. 

Was u al ziek voor 1 januari 2014? Dan loopt uw uitkering tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Nabestaandenverzekering

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft alleen impact op de nabestaandenverzekeringen van Loyalis die AOW-volgend zijn. Als uw nabestaandenverzekering AOW-volgend is, staat ‘AOW-gerechtigde leeftijd’ op uw polisblad bij ‘einddatum uitkering’. 

Gevolgen voor uw uitkering 

Bij nieuwe uitkeringen hanteren we de aangepaste AOW-leeftijd. Dit gaat per direct in. Ontvangt u nu al een uitkering? Dan wordt de uitkeringsduur niet aangepast. 

Gevolgen voor uw premie 

Omdat de AOW-leeftijd gewijzigd is, keren we langer uit en verandert ook de premie voor uw verzekering. Deze wijziging gaat niet per direct in. Bij de jaarlijkse verlenging in juli rekenen we de nieuwe premie door. U wordt daarover geïnformeerd. 

Gevolgen voor het aanvullend nabestaandenpensioen via uw werkgever 

De wijzigingen gelden voorlopig alleen voor onze nabestaandenverzekeringen. Het is nog niet bekend wat de verhoging van de AOW-leeftijd betekent voor het aanvullend nabestaandenpensioen dat u via uw werkgever hebt afgesloten of dat collectief geregeld is in uw bedrijf. Als er iets wijzigt, informeren we u daarover op deze plek. 

Op zoek naar een oplossing

Omdat wij dit uiteraard als een groot probleem zien, zijn we met spoed op zoek naar een oplossing. Zowel binnen ons bedrijf als erbuiten. Wij houden u graag hiervan op de hoogte. Wilt u direct het laatste nieuws hierover ontvangen? Schrijf u dan in het formulier hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Overbruggingsregeling

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een overbruggingsuitkering aanvragen. U neemt dan al deel aan een vut- of prepensioenregeling en valt onder de inkomensgrens. Deze is 200% van het wettelijk bruto minimumloon voor een alleenstaande (€ 3.074,40) en 300% voor paren (€ 4.611,60). De vermogensgrens van € 24.437 (alleenstaande) respectievelijk € 48.874 (paar) is exclusief eigen woning en pensioenvermogen.

Was u al ziek voor 1 januari 2014? Dan loopt uw uitkering tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd.