Menu

Loyalis Kennis & Consult

Wat beweegt ons?

We helpen mee aan een goed werkende publieke sector; overheid, onderwijs en energie- en nutsbedrijven. Maar ook voor de bouw, zorg, woningcorporaties en vervoer geven we het beste. Samen met onze opdrachtgevers doen we ons uiterste best om een bijdrage te leveren aan het publiek belang.

Uw gids in de complexe wereld van sociale en inkomenszekerheid

We hebben veel expertise in huis op het gebied van Inkomen & Zekerheid. Ons team van 30 consultants (met daarbinnen een mooie mix van generalisten, specialisten, juristen en adviseurs) heeft jarenlange kennis en ervaring in de sectoren overheid, onderwijs, bouw, zorg, woningcorporaties, vervoer en energie- en nutsbedrijven. We zetten ons team in op de domeinen leeftijd en werk, vitaliteit, sociale zekerheid, verzuim en branche advisering. We zijn graag uw gids en bieden concrete ondersteuning en persoonlijk advies op het gebied van Inkomen & Zekerheid. Bij voorkeur samen met u komen we tot handige oplossingen op maat voor ingewikkelde vraagstukken.

Welke diensten bieden we?

 • coaching en procesbegeleiding bij HR-zaken
 • onderzoek en advies van uw personeels- en verzuimbeleid (inclusief financiële scan)
 • ondersteuning bij de selectie en inrichting van uw arbodiensten
 • trainingen voor meer werkplezier en vitaliteit in uw organisatie
 • cao-advisering aan werkgevers- en werknemersorganisaties op brancheniveau
 • hulp op het gebied van sociale zekerheid en personeelsbeleid
 • moderniseren van uw cao

Lees meer over onze diensten.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • wij sluiten aan op de cultuur van uw organisatie
 • we helpen u om uzelf en uw medewerkers vitaal en gemotiveerd te houden
 • onze gedetailleerde kennis van uw sector garandeert maatwerk
 • u bespaart kosten door verbetering van uw bedrijfsvoering
 • u beschikt over een snelle en eenvoudig te raadplegen vraagbaak
 • we luisteren naar uw behoeften en spelen daar op in;

Handelsregister

Loyalis Kennis en Consult B.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14056850.

Meer weten?

Interesse in onze dienstverlening? Neemt u gerust vrijblijvend met ons contact op.

Neem contact op