Menu

Loyalis Top ouderdoms lijfrente

Beleggen op de lange termijn

We hebben een beleggingsmix samengesteld die perfect aansluit op beleggingen op de lange termijn. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • drie fondsen met verschillende risicoprofielen
  • uw uitkering is minder afhankelijk van de marktrente door onze rentestabilisator. Lees verder over de rentestabilisator
  • als u ouder wordt, neemt het risico af.

Drie fondsen

De Lifecycle structuur is opgebouwd uit 3 beleggingsfondsen.

Het Loyalis Global Equity SRI Fund

Het Loyalis Global Equity Fund belegt wereldwijd in verschillende markten en valuta’s. Dit zorgt voor een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. Van de totale inleg wordt 85% belegd in aandelen uit ontwikkelde landen. De overige 15% wordt belegd in opkomende markten, zoals de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Het Global Equity Fund heeft een relatief hoog risicoprofiel met een kans op een hoger rendement. Vanwege het hogere risicoprofiel beleggen we vooral aan het begin van de lifecycle in dit fonds.

Het Loyalis Global Interest Plus Fund

Het Loyalis Global Interest Plus Fund richt zich op vermogensgroei op de langere termijn door te beleggen in obligaties met een hoger risicoprofiel. De obligaties zijn in euro’s en dollars, met een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. Zo wordt van het totale vermogen 40% belegd in euro-gedenomineerde bedrijfsobligaties en, in mindere mate, in overheidsgerelateerde obligaties. Daarnaast wordt er 30% belegd in US dollar gedenomineerde bedrijfsobligaties. De overige 30% wordt belegd in US dollar luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties die 100% zijn gegarandeerd door overheden van opkomende landen. Het Loyalis Global Interest Plus Fund heeft een lager risicoprofiel dan het Loyalis Global Equity Fund.

Het Loyalis Global Interest Fund

Dit fonds belegt in wereldwijde bedrijfs- en staatsobligaties. Enerzijds voor 70% in Europese staatsobligaties met lange looptijden van gemiddeld 21 jaar. Het fonds belegt in hoogwaardige obligaties met een grote zekerheid van betaling van rente en de hoofdsom. Daarnaast wordt de overige 30% belegd in obligaties buiten Europa en in bedrijfsobligaties. Dit waarborgt een zeer goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. Het Loyalis Global Interest Fund heeft een gemiddeld risicoprofiel met een gemiddeld rendement.

Wilt u meer weten over de 3 fondsen, bekijk dan Loyalis Global Funds en het koersoverzicht.

Lifecycle

Uw inleg wordt belegd in een lifecycle structuur. Hierin wordt het beleggingsrisico vanzelf afgebouwd als uw pensioendatum dichterbij komt.

Kunt u nog een lange tijd beleggen? Dan wordt uw inleg omgezet in aandelen met een kans op een hoger winst en een hoger risico. Wanneer u uw pensioenleeftijd nadert, bouwen wij dit risico af. Hierbij worden aandelen met een hoger risico langzaam ingeruild voor obligaties met een lager risico.

Resterende looptijd 

Global Equity SRI Fund 

Global interest Plus Fund 

Global Interest Fund

Langer of gelijk aan 20 jaar? 

80%  

10%

10%

Minder dan 20 jaar? 

70%  

20%

10%

Minder dan 15 jaar? 

60%  

20%

20%

Minder dan 12 jaar? 

50%  

20%

30%

Minder dan 9 jaar? 

40%  

20%

40%

Minder dan 7 jaar? 

30%  

20%

50%

Minder dan 5 jaar 

20% 

20%

60%

Minder dan 3 jaar? 

10%

10%

80%