Menu

Beleggen in het Loyalis Alternatieve Beleggingen Fonds

Uw inleg wordt belegd in een gespreide beleggingsmix. Deze beleggingsmix bevat zowel liquide beleggingsfondsen als illiquide beleggingsfondsen. Liquide beleggingsfondsen hebben als kenmerk dat ze eenvoudig op korte termijn verhandelbaar zijn. In geval van illiquide beleggingsfondsen is het aanzienlijk lastiger om op korte termijn een transactie uit te voeren, met als gevolg dat een aan-/verkoop meer tijd in beslag zal nemen. Obligaties zijn bijvoorbeeld liquide, terwijl vastgoedinvesteringen illiquide zijn.

In totaal bestaat het Loyalis Alternatieve Beleggingen Fonds uit zes onderliggende beleggingsfondsen. De kern van het fonds wordt gevormd door illiquide beleggingen bestaande uit vastgoed en hypotheken. Daaromheen bevindt zich een “liquide schil” die veranderingen in het belegd vermogen, als gevolg van toetreders of uittreders, dient op te vangen. Deze liquide schil bestaat grotendeels uit obligaties en voor een beperkt deel uit zakelijke waarden.

Zie onderstaand de koersontwikkeling/rendementen sinds oprichting van het Loyalis Alternatieve Beleggingen Fonds (01-07-2018).

  • Loyalis Alternatieve Beleggingen Fonds - koersen 2019

  • Loyalis Alternatieve Beleggingen Fonds - koersen 2018

  • 2019: een succesvol beleggingsjaar