Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Fraudebeleid

Verzekeren is gebaseerd op vertrouwen van twee kanten. Wij hebben vertrouwen in onze klanten. Zo vertrouwen we er bijvoorbeeld op dat u ons juist, volledig en op tijd informeert. Toch zijn er ook mensen die dit bewust niet doen. Dat noemen we fraude, en dat is niet alleen slecht voor ons als verzekeraar maar leidt ook tot hogere premies. En u wordt daar als eerlijke klant de dupe van. Voor ons is het daarom heel belangrijk om fraude te voorkomen.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij: 'Het doelbewust benadelen van Loyalis om er zelf financieel beter van te worden of een ander financieel voordeel te bezorgen’. Dat betekent dat de verzekeringnemer of de begunstigde financieel misbruik maakt van een van onze verzekeringsproducten of -diensten. 

Fraude voorkomen

Bij ons staat het belang van de klant centraal. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken wij misstanden aan, zodat onze producten voor alle klanten betaalbaar blijven. Daarom nemen we maatregelen om verzekeringsfraude te voorkomen.

Ook het Verbond van Verzekeraars pakt fraude actief aan. Wij hebben het fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. Zo verplichten we ons ertoe een actief fraudebeleid te voeren. Dat doen we door onze producten fraudebestendig te maken. En door fraude tegen te gaan met gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Wat betekent dit in de praktijk?

Wanneer wij verzekeringsfraude vermoeden doen we daar onderzoek naar. We nemen in dat geval altijd contact op met degene die de verzekering aanvroeg. Wij kunnen de volgende maatregelen nemen als we fraude vaststellen:

  • de verzekeringsovereenkomst beëindigen
  • extra gemaakte kosten (bijvoorbeeld de onderzoekskosten) in rekening brengen bij de klant
  • uitbetaalde uitkeringen terugvorderen
  • de fraude vastleggen in het incidentenregister
  • een melding doen bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de verzekeringsmaatschappijen
  • aangifte doen bij de politie.