Menu

Indexatie uitkeringen AOV

25 maart 2021

Indexatie uitkeringen AOV verwerkt in uitbetaling maart

Ontvangt u een uitkering uit uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? Mogelijk wordt uw uitkering per 1 januari 2021 verhoogd . We stellen namelijk elk jaar vast of we de uitkering verhogen op basis van indexatie. Als dat zo is, dan ontvangt u per post een betaalspecificatie over de maand maart. 

Recht op verhoging van de uitkering

Er kan sprake zijn van een verhoging op basis van een vast afgesproken percentage (vaste indexatie) of een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld. Op uw polisblad en op de betaalspecificatie van de uitkering leest u hoe en of uw uitkering wordt geïndexeerd.

Meer weten? Lees de
veelgestelde vragen over indexatie van uw uitkering