Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Ziekte of arbeidsongeschiktheid melden

U wordt ziek, wat nu?

Stap 1. Ziekte of arbeidsongeschiktheid melden

Indien u zelf de polishouder bent van de verzekering, geldt onderstaande procedure. Bent u automatisch verzekerd via een zuiver collectief contract van uw werkgever en is uw werkgever de verzekeringnemer? Dan informeert uw werkgever ons (op het moment dat u 6 maanden ziek bent).

Als u nog niet bent beoordeeld door UWV

Stuur uiterlijk 12 maanden na de eerste ziektedag het formulier Melding ziekte/arbeidsongeschiktheid naar Loyalis (adres staat op formulier). U ontvangt daarna van ons een brief met meer informatie. Wij registreren uw gegevens en volgen het verloop van uw ziekteperiode.

Als u wél bent beoordeeld door UWV

  • Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt?
    Stuur uiterlijk 24 maanden na de eerste ziektedag het formulier Melding ziekte/arbeidsongeschiktheid samen met eventueel al beschikbare documenten (zoals de WIA-beschikking van het UWV en ontslag- of herplaatsingsbesluit door arbeidsongeschiktheid) naar Loyalis (adres staat op het formulier). U ontvangt daarna van ons een brief met meer informatie. Naast een WIA-uitkering hebt u misschien ook al direct recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Loyalis.

  • Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt?
    Stuur uiterlijk 24 maanden na de eerste ziektedag het formulier Melding ziekte/arbeidsongeschiktheid samen met eventueel al beschikbare documenten (zoals ontslag- of herplaatsingsbesluit door arbeidsongeschiktheid) naar Loyalis (adres staat op het formulier). U ontvangt daarna van ons een brief met meer informatie. U ontvangt geen WIA-uitkering, maar hebt wel recht op een percentage van het verschil tussen uw verzekerd inkomen en het inkomen dat u verdient in uw aangepaste of herplaatste functie, verminderd met een eventuele compensatie uit uw cao. (Hoe hoog dit percentage is leest u op uw verzekeringsbewijs.) Als uw nieuwe inkomen lager is dan de verdiencapaciteit die UWV heeft vastgesteld, dan gaan wij uit van het hogere inkomen dat UWV heeft vastgesteld. Voorwaarde voor de uitkering is dat u in uw aangepaste dienstverband minimaal 65% van uw geïndexeerd verzekerd jaarinkomen verdient en dat uw inkomensverlies onvrijwillig en niet verwijtbaar is.
Hebt u ons al toestemming gegeven?
Met uw goedvinden mag het pensioenfonds dan uw pensioengegevens en informatie over uw arbeidsongeschiktheid aan ons vertrekken. Wij kunnen uw aanvraag voor een uitkering hiermee sneller verwerken. U kunt uw toestemming per post geven of u logt in op MijnLoyalis en geeft daar uw toestemming af.

Stap 2. Gegevens verzamelen

Na uw melding controleren wij of alle gegevens compleet zijn. Wij hebben voldoende gegevens nodig om te beoordelen wanneer wij actie moeten ondernemen in uw ziekteproces. Dat kan direct zijn, maar meestal na 2 jaar ziekte. Ontbreken er gegevens, dan nemen wij contact met u op om ze compleet te maken.

Stap 3. Beoordeling aanvraag

Vervolgens beoordelen wij of u recht hebt op een uitkering (pas na ontslag). Hiervoor hebben wij in elk geval een WIA-beschikking en ontslagbesluit (vanwege arbeidsongeschiktheid) nodig.

U ontvangt bericht over onze beslissing met een gemotiveerde onderbouwing. Hebt u geen recht op een uitkering, dan leggen wij schriftelijk uit waarom dat het geval is.

Stap 4. Start uitkering

Als is vastgesteld dat u recht hebt op een uitkering, berekenen we hoe hoog deze is en wanneer deze ingaat. Wij informeren u in alle gevallen over het moment waarop u uw eerste betaling kunt verwachten. 

Indien u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, blijven wij u periodiek volgen. Wij beoordelen of uw recht op uitkering blijft bestaan. Soms vragen wij u dan om ons gegevens aan te leveren.

Betaaldata

Ziekmelding

Herstel melden?

Vul het formulier Herstel melden in en stuur dit op naar:

Loyalis Verzekeringen
Antwoordnummer 4041
6400 VC Heerlen