Menu

Welke documenten zijn er nodig...

als u een uitkering aanvraagt?

Voorbeelden van documenten

Vraagt u bij ons een uitkering aan, dan hebben we meestal enkele documenten van het UWV of uw pensioenfonds nodig om uw recht op uitkering uit uw arbeidsongeschiktheidsverzekering te kunnen beoordelen. Hieronder ziet u voorbeelden van deze documenten (sommige gegevens zijn onzichtbaar gemaakt vanwege privacy).

Documenten van UWV

  • Arbeidsdeskundig rapport - voorbeeld
  • Toekenningsbeslissing WIA-uitkering bij 0-35% arbeidsongeschiktheid - voorbeeld
  • Toekenningsbeslissing WIA-uitkering bij 35-100% arbeidsongeschiktheid - voorbeeld
  • Definitieve vaststelling van uw WIA-uitkering - voorbeeld
  • Inschrijfbewijs bij UWV werkbedrijf - voorbeeld
  • Wijzigingsbeslissing van loongerelateerde WGA-uitkering naar WGA-vervolguitkering - voorbeeld

Documenten van uw pensioenfonds

  • Beslissing arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) - voorbeeld

Wat kunt u vervolgens verwachten?

Als we uw aanvraag en alle benodigde documenten van u ontvangen hebben, beoordelen we of u recht hebt op een aanvullende uitkering van Loyalis. U ontvangt van ons per post of e-mail een gemotiveerde beslissing over uw uitkeringsaanvraag. Als u recht hebt op een uitkering, berekenen we de hoogte van uw uitkering en bepalen we de datum waarop uw uitkering ingaat. We informeren u ook altijd over het moment waarop u uw eerste betaling kunt verwachten.