Menu

Machtiging afgeven

Met een machtigingsformulier geeft u toestemming dat iemand anders namens u contact mag opnemen met ons over uw financiële of medische gegevens en deze ook mag laten wijzigen. Dit kan een financieel advieskantoor, organisatie, een natuurlijk persoon of uw pensioenfonds zijn. Selecteer het juiste formulier. U kunt het machtigingsformulier per post of beveiligd digitaal versturen naar ons.