Menu

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Gratis via uw werkgever

Werken in het onderwijs vergt tegenwoordig nogal wat. Uw werkgever biedt allerlei voorzieningen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Helaas valt uitval niet altijd te voorkomen en dan zijn de gevolgen groot, ook voor uw inkomen. Vaak wordt gedacht dat het wel goed zit met de sociale zekerheid in Nederland en dat ons inkomen bij arbeidsongeschiktheid goed is beschermd. Maar dat is niet altijd zo. Daarom heeft Hogeschool Windesheim collectieve afspraken met ons gemaakt voor een gratis inkomensaanvulling op maat voor u en uw collega's. Zo behoudt u altijd een goed inkomen.

Puzzel

Geen geldzorgen

Inkomensaanvulling op maat

U bent arbeidsongeschikt als u na 2 jaar ziekte nog steeds niet werkt of minder dan 65% van uw inkomen verdient. De eerste 2 jaar ontvangt u nog (deels) salaris. Daarna geldt de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) en misschien krijgt u ook een uitkering van uw pensioenfonds. Maar deze uitkeringen zijn tijdelijk en ontoereikend. Bijverzekeren is dan verstandig. Dat kan met onze aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor iedereen die werkt in het onderwijs. Hiermee behoudt u altijd minstens 70% van uw inkomen en voorkomt u het 'inkomensgat'. Hogeschool Windesheim heeft dit al geregeld voor alle medewerkers en betaalt uw volledige premie voor alle dekkingen.

Uw voordelen in 't kort

  • Flexibel: uitkering tot uw eigen AOW-leeftijd
  • Op maat: verzeker en betaal alleen wat echt nodig is
  • Gratis: werkgever betaalt 100% van uw premie
  • Makkelijk: automatisch verzekerd via uw werkgever
  • Salaris volledig verzekerd, hoeveel u ook verdient

Ruim 80% van uw collega's is al verzekerd!

  • Dekkingen

  • Gratis verzekerd in alle situaties

U bent automatisch én gratis verzekerd

Bij indiensttreding bent u automatisch en gratis verzekerd tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid (mits u afziet van deelname).

ACTUEEL | Per 1-5-2020 verlengt Hogeschool Windesheim het contract met Loyalis voor deze collectieve verzekering. Uw werkgever informeert u nog hierover.

Wat blijft er over van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid?

Meestal niet zo veel...