Menu

U verdient meer of minder dan het

maximum dagloon

Onze premies zijn afhankelijk van uw inkomen. Om de juiste premie te berekenen moeten we weten of u meer of minder verdient dan het maximum dagloon / SV-loon. 

Wat is het SV-loon?

SV-loon is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebaseerd. Alle vaste onderdelen van het loon tellen mee. Bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering of 13e maand. Spaarloon en pensioenpremie tellen niét mee. 

Wat is het maximum dagloon?

Het UWV stelt 2x per jaar het maximum dagloon vast. Het actuele maximum dagloon vindt u op uwv.nl.

Zelf uw dagloon berekenen?

Uw eigen dagloon berekent u met behulp van uw SV-loon. SV-loon is het salaris waarover de premies volksverzekeringen betaald worden. U vindt dit terug op uw loonstrook of jaaropgaaf. Het totale SV-loon van 1 jaar deelt u door 261 dagen. Het resultaat is uw dagloon.

Rekenvoorbeeld
Uw SV-loon is € 46.000. Uw dagloon bedraagt: € 46.000 / 261 = € 176,25