Menu

U verdient meer of minder dan het

maximum dagloon

Onze premies zijn afhankelijk van uw inkomen. Om de juiste premie te berekenen moeten wij weten of u meer of minder verdient dan het maximum dagloon( SV-loon). 

SV-loon

SV-loon is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebaseerd. Alle vaste onderdelen van het loon tellen mee. Bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering of 13de maand. Spaarloon en pensioenpremie tellen niét mee. 

Maximum dagloon

Het UWV stelt 2x per jaar het maximum dagloon (SV-loon) vast. Het maximum dagloon per 1 januari 2020 bedraagt op jaarbasis  57.232,08.

Zelf uw dagloon berekenen?

Uw eigen dagloon berekent u met behulp van uw SV-loon. Dit is het salaris waarover de premies volksverzekeringen betaald worden. U vindt dit terug op uw loonstrook of jaaropgaaf. Het totale SV-loon van 1 jaar deelt u door 261 dagen. Het resultaat is uw dagloon.

Voorbeeld
Uw SV-loon is € 46.000. Uw dagloon bedraagt: € 46.000 / 261 = € 176,25