Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

ANW AanvullingsPensioen Defensie

Financiële zekerheid voor uw partner

Speciaal voor alle werknemers van Defensie

Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vulde ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan: Anw-compensatie. (Het bedrag van deze Anw-compensatie bedroeg in 2017 maximaal € 11.256,- per jaar.) De Anw-compensatie van het ABP is op 1-5-2018 komen te vervallen (www.abp.nl/anw). Daarom heeft Defensie met Loyalis een overeenkomst gesloten voor alle medewerkers voor een voordelige aanvullende pensioenregeling: Het ANW AanvullingsPensioen Defensie. Met deze pensioenregeling krijgt uw partner - bij uw overlijden - een aanvullend inkomen bovenop de Anw-uitkering (van de overheid) en het nabestaandenpensioen (van het pensioenfonds).

Aanmelden

Wilt u een aanvullend inkomen regelen voor uw partner na uw overlijden?
Ga voor deelname aan deze collectieve regeling, ANW AanvullingsPensioen, naar de HR-afdeling van uw werkgever Defensie.

Wilt u niet deelnemen?
Vul de afstandsverklaring in en lever deze in bij uw werkgever Defensie. Zorg ervoor dat u en uw partner de verklaring allebei ondertekenen. U ziet dan af van deelname en dus van een uitkering uit deze pensioenregeling. Uw werkgever legt uw keuze vast in uw personeelsdossier.

Veelgestelde vragen

Defensie voor alle medewerkers Anw AanvullingsPensioen geregeld. Wat is dit?

Defensie heeft voor alle medewerkers bij Loyalis een contract afgesloten voor het collectieve Anw AanvullingsPensioen. Dit is een aanvullende pensioenregeling die ervoor zorgt dat uw partner een extra inkomen heeft als u overlijdt. Deze verzekering valt onder de Pensioenwet valt en is geen lijfrente. Deelname is vrijwillig.

Is deelname de collectieve regeling Anw AanvullingsPensioen verplicht?

Deelname aan deze collectieve regeling van uw werkgever is niet verplicht. U bepaalt zelf in overleg met uw partner of een aanvullende verzekering nodig is. Het is afhankelijk van de financiële situatie van uw partner. Welke inkomsten heeft uw partner dan nog en wat heeft hij of zij nodig na uw overlijden?

Wilt u niet deelnemen? Vul dan de afstandsverklaring in en lever deze in bij uw werkgever Defensie. Zorg ervoor dat de verklaring is ondertekend door u en uw partner. Ook zonder partner moet u deze inleveren. Dat u afziet van deelname en dus van een uitkering uit deze pensioenregeling, legt u werkgever vast in uw personeelsdossier.

Tot welke leeftijd ontvangt mijn partner een uitkering?

Het ANW AanvullingsPensioen vult het inkomen van uw partner aan tot de AOW leeftijd. Wijzigt de AOW leeftijd van uw partner gedurende de uitkering, dan wijzigt de einddatum van de uitkering mee. De uitkering stopt ook als uw partner eerder overlijdt.

Bouw ik een spaarpot op met het ANW AanvullingsPensioen?

Het ANW AanvullingsPensioen is een pensioenregeling op risicobasis. Dit houdt in dat er dekking is zolang u premie betaalt. Als de deelname eindigt, dan vervalt de aanspraak op het partnerpensioen zonder waarde. Dit betekent dat bij overlijden na beëindiging van de deelname uw partner geen uitkering krijgt.

Wanneer eindigt mijn deelname aan het ANW AanvullingsPensioen?

Uw deelname eindigt als u uit dienst gaat bij Defensie. Voor militairen met een UGM-uitkering eindigt de deelname als de UGM-uitkering stopt. Deelname eindigt ook zodra uw partner de AOW leeftijd bereikt.

Als mijn deelname aan het ANW AanvullingsPensioen eindigt, kan ik deze dan zelf voortzetten?

U kunt het ANW AanvullingsPensioen niet individueel voortzetten. Wel kunt u ervoor kiezen om een individuele nabestaandenverzekering af te sluiten als uw deelname in de collectieve regeling stopt. Uw verzekerd bedrag mag dan niet hoger zijn dan het bedrag in de collectieve regeling. En er mag geen wijziging van de begunstigde (partner) zijn.

Wie wordt aangemerkt als partner in het ANW AanvullingsPensioen?

In het ANW AanvullingsPensioen zien wij als partner:  

  • De persoon waarmee u getrouwd bent. 
  • De persoon waarmee u een geregistreerd partnerschap hebt. 
  • De ongehuwde volwassene die op hetzelfde woonadres is ingeschreven en waarmee u langer dan 6 maanden een gezamenlijke huishouding voert. Deze persoon mag geen bloed- of aanverwant zijn in de rechte lijn.

Kan ik ook mijn kinderen aanmelden als begunstigde in het ANW AanvullingsPensioen?

Nee, het is niet mogelijk uw kinderen te verzekeren in deze regeling.

Moet mijn partner belasting betalen over de uitkering uit het ANW AanvullingsPensioen?

Ja de partner moet belasting betalen over de uitkering uit het ANW AanvullingsPensioen. De premie wordt ingehouden via het brutoloon en daarom is er nog belasting verschuldigd op het moment dat het product tot uitkering komt.

Op het aanvraagformulier kan ik kiezen voor 50/75/100%. Wat betekent dit?

Defensie heeft in deze regeling gekozen voor een verzekerd bedrag van € 13.036,50. U kunt zelf kiezen of u 50/75/100% van dit bedrag wil verzekeren. Geef dit aan op het aanvraagformulier dat u krijgt bij uw werkgever. Het is niet mogelijk om een ander percentage of bedrag te kiezen.

Wat kost het?

De premie die uw werkgever inhoudt op uw salaris is afhankelijk van uw leeftijd. Bekijk hier de premies.

Hoe verloopt de premiebetaling?
Defensie betaalt jaarlijks vooraf de totale premiesom aan Loyalis voor het Loyalis ANW Aanvullingspensioen. Defensie houdt vervolgens maandelijks de individuele premie in op uw brutosalaris. Dit levert u een belastingvoordeel op. U ziet dit terug op uw loonstrook. De premie-inhouding bij UGM vindt plaats op uw bruto UGM-uitkering die u van ABP ontvangt.

Welke polisvoorwaarden horen bij het ANW AanvullingsPensioen?

Het ANW AanvullingsPensioen is een zogenaamd 2e pijlerproduct waarop de Pensioenwet van toepassing is. Daarom horen hierbij geen polisvoorwaarden zoals bij onze individuele producten. De werkgever heeft met Loyalis een contract gesloten. Dit bestaat uit een Uitvoeringsovereenkomst en een Pensioenreglement. In het Pensioenreglement staan de geldende spelregels van de verzekering.

Ontvang ik een eigen polis?

Nee, omdat het ANW AanvullingsPensioen onder de Pensioenwet valt. U krijgt wel een zogenaamd Pensioen123 met hierin de productinformatie op hoofdlijnen.

Moet ik medische vragen beantwoorden?

Niet als u zich voor 1-8-2018 hebt aangemeld. Daarna is deelname nog steeds mogelijk, maar stellen wij u wel gezondheidsvragen en kan uw medische geschiedenis ervoor zorgen dat wij uw premie verhogen of u niet accepteren voor deze verzekering.

Bent u net in dienst of hebt u zich eerder niet aangemeld, omdat u nog geen partner had (alleen met partner is deze verzekering zinvol)?
Ook dan kunt u zich alsnog - zonder medische vragen te beantwoorden - aanmelden voor het ANW AanvullingsPensioen Defensie.

Wij stellen u dus geen medische vragen:

  • bij aanmelding voor 1-8-2018
  • binnen 3 maanden na het ontstaan van de partnerrelatie
  • binnen 3 maanden na indiensttreding

Als ik overlijd, wanneer gaat de uitkering dan in voor mijn partner?

De uitkering van het ANW AanvullingsPensioen gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op de maand van overlijden.

Als ik overlijd door zelfdoding, krijgt mijn partner dan een uitkering?

Als u overlijdt door zelfdoding, dan krijgt uw partner gewoon een uitkering. Er moet wel aan alle voorwaarden worden voldaan. Denk aan het partnerbegrip of het uitsluitingsjaar.

Heeft de uitkering uit mijn ANW AanvullingsPensioen invloed op een eventuele ANW uitkering vanuit de overheid?

Als uw partner een uitkering uit het ANW AanvullingsPensioen krijgt, heeft dit geen invloed op de mogelijke ANW-uitkering van de overheid. De uitkering vanuit het ANW AanvullingsPensioen kan wel invloed hebben op eventuele toeslagen die uw partner vanuit de overheid krijgt. Denk aan huurtoeslag.

Als ik in een uitzendings- of oorlogsgebied overlijdt, keert de verzekering dan ook uit?

Ja, onze verzekering kent geen uitsluitingsgrond voor oorlogsrisico en molest en keert ook in die gevallen uit. Onze verzekering keert uit bovenop de al bestaande regelingen van Defensie voor deze situaties.

Hoe kan ik het AanvullingsPensioen opzeggen?

U kunt het ANW Aanvullingspensioen Defensie opzeggen door de afstandsverklaring te ondertekenen en in te leveren bij uw werkgever. Uw werkgever informeert Loyalis hierover. Wij beëindigen uw deelname aan de regeling van uw werkgever op de eerste dag van de maand nadat wij de opzegging binnen krijgen. Zorg ervoor dat zowel u als uw partner de afstandsverklaring ondertekenen.