Menu

Inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid

Voor de sector Zorg & Welzijn

Werken in de zorg vergt tegenwoordig nogal wat. Elke dag weer. Uw werkgever biedt waarschijnlijk al allerlei voorzieningen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Helaas valt uitval niet altijd te voorkomen en dan zijn de gevolgen groot, ook voor uw inkomen. Vaak wordt gedacht dat het wel goed zit met de sociale zekerheid in Nederland en dat ons inkomen bij arbeidsongeschiktheid goed is beschermd. Maar dat is niet altijd zo. Daarom heeft uw werkgever collectieve afspraken met ons gemaakt voor een voordelige inkomensaanvulling op maat. Zo behoudt u altijd een goed inkomen.

Puzzel

Voorkom geldzorgen

Wat blijft er over van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Meestal niet zo veel. Bijverzekeren is vaak verstandig. Zo voorkomt u fors inkomensverlies als u (deels) niet meer kunt werken.

Uw voordelen in 't kort

  • Salaris volledig verzekerd, hoeveel u ook verdient
  • Flexibel: uitkering tot uw eigen AOW-leeftijd
  • Op maat: verzeker en betaal alleen wat echt nodig is
  • Automatisch verzekerd en premie-incasso via salaris
  • Voordelig: minstens 20% premiekorting

Ruim 300.000 mensen hebben dit al bij ons geregeld!

Een inkomensaanvulling op maat

U bent arbeidsongeschikt als u na 2 jaar ziekte nog steeds niet werkt of minder dan 65% van uw inkomen verdient. De eerste 2 jaar ontvangt u van uw werkgever nog (deels) salaris. Daarna geldt de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) en misschien krijgt u ook een uitkering van uw pensioenfonds. Maar deze uitkeringen zijn tijdelijk en ontoereikend. Bijverzekeren is dan verstandig. Dat kan met onze aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal de zorgsector. Hiermee behoudt u altijd minstens 70% van uw inkomen en voorkomt u het 'inkomensgat'. U krijgt op deze verzekering minstens 20% premiekorting.

Het verhaal van Anne

''Stond ik daar, met tranen in mijn ogen...''

Denkt u dat arbeidsongeschiktheid u niet kan overkomen? Dat dacht Anne (38), getrouwd en moeder van Siep (8), ook. Anne is is verpleegkundige en werd deels arbeidsongeschikt verklaard. Ze vertelt er openhartig over.