Inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid

Voor werknemers bij de overheid

Werken bij de overheid vergt tegenwoordig nogal wat. Uw werkgever biedt waarschijnlijk al allerlei voorzieningen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Helaas valt uitval niet altijd te voorkomen en dan zijn de gevolgen groot, ook voor uw inkomen. Vaak wordt gedacht dat het wel goed zit met de sociale zekerheid in Nederland en dat ons inkomen bij arbeidsongeschiktheid goed is beschermd. Maar dat is niet altijd zo. Daarom heeft uw werkgever collectieve afspraken met ons gemaakt voor een voordelige inkomensaanvulling op maat. Zo behoudt u altijd een goed inkomen.

Puzzel

Voorkom geldzorgen

Wat blijft er over van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Meestal niet zo veel. Kies hieronder uw werkgever voor een inkomensaanvulling op maat.

Uw voordelen in 't kort

 • Salaris volledig verzekerd, hoeveel u ook verdient
 • Flexibel: uitkering tot uw AOW-leeftijd
 • Op maat: verzeker en betaal alleen wat echt nodig is
 • Makkelijk: premie-inhouding via uw salaris (direct fiscaal voordeel)
 • Voordelig: minstens 20% korting

Ruim 300.000 mensen hebben dit al bij ons geregeld!

De animatie toont de meest voorkomende situatie en niet een evt. uitkering van 10% vanaf het 2e ziektejaar.

Een inkomensaanvulling op maat

U bent arbeidsongeschikt als u na 2 jaar ziekte nog steeds niet werkt of minder dan 65% van uw inkomen verdient. De eerste 2 jaar ontvangt u van uw werkgever nog (deels) salaris. Daarna geldt de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) en misschien krijgt u ook een uitkering van uw pensioenfonds. Maar deze uitkeringen zijn tijdelijk en ontoereikend. Bijverzekeren is dan verstandig. Dat kan met onze aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor iedereen die werkt bij de overheid. Hiermee behoudt u altijd minstens 70% van uw inkomen en voorkomt u het 'inkomensgat'. U krijgt op deze verzekering minstens 20% premiekorting.

Dekkingen

Dekking gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: < 35%

Onder de 35% arbeidsongeschiktheid bent u officieel niet arbeidsongeschikt, omdat u nog voldoende (> 65%) zelf kunt verdienen. U ontvangt daarom geen WIA-uitkering. Loyalis vult uw inkomen wel aan. U krijgt maximaal 10 jaar lang een uitkering van 80% van het vastgestelde inkomensverlies. Voorwaarde is dat u minstens 65% van het oude loon verdient met arbeid. Loyalis vult dit inkomen nog aan.

Voorbeeld: inkomen bij gedeeltelijk arbeidsongeschikt (0-35%) zonder WIA en met werk. Loyalis keert maximaal 10 jaar uit of minder als u eerder de AOW-leeftijd bereikt (zie oranje vlak). 

aov-oo-standaard-0-35

Deze afbeelding is een eenvoudige weergave van de werkelijkheid en toont de meest voorkomende situatie.

Dekking gedeeltelijk arbeidsongeschikt: 35-80%

Vanaf 35% arbeidsongeschiktheid krijgt u wel een WIA-uitkering en mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen, maar deze uitkeringen zijn tijdelijk en ontoereikend. Vooral als u niet meer werkt, daalt uw inkomen in deze situatie fors. Loyalis vult uw inkomen langdurig aan. U behoudt zo altijd minstens 70% inkomen tot uw eigen AOW-leeftijd (zie oranje vlak). Daarnaast bouwt u aanvullend pensioen op.

U krijgt:

 • altijd minimaal 70% van uw salaris tot uw eigen AOW-leeftijd.
 • tot 50% pensioenopbouw, óók als u arbeidsongeschikt bent.
 • (in sommige situaties) na 2 jaar ziekte een extra uitkering van 10%. Dit hangt af van de gemaakte afspraken.

Voorbeeld: inkomen bij gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) zonder werk. Oranje is de uitkering van Loyalis.

aov-oo-standaard-35-80

Deze afbeelding is een eenvoudige weergave van de werkelijkheid en toont de meest voorkomende situatie. Soms geldt na 2 jaar ziekte een extra uitkering van 10%. De afbeelding toont deze extra aanvulling niet.

Dekking volledig arbeidsongeschikt: 80-100%

Als u volledig arbeidsongeschikt bent, krijgt u een WIA-uitkering en mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier bovenop ontvangt u van Loyalis een gegarandeerde uitkering van 10% van het verzekerd inkomen tot uw eigen AOW‐leeftijd (zie oranje vlak).

U krijgt:

 • van Loyalis - bovenop de uitkeringen vanuit de WIA en uw pensioenfonds - een extra aanvulling van 10% van uw inkomen.
 • bij - zowel duurzame (IVA) als niet-duurzame (WGA) volledige arbeidsongeschiktheid - deze uitkering.

Voorbeeld: inkomen bij duurzaam en volledig arbeidsongeschikt (IVA 80-100%) zonder werk. Oranje is de uitkering van Loyalis.

aov-oo-standaard-80-100

Deze afbeelding is een eenvoudige weergave van de werkelijkheid en toont de meest voorkomende situatie.

Dekking in alle situaties: 0-100%

U kunt zich ook verzekeren in alle situaties: Complete dekking. Dan behoudt u, bij zowel gedeeltelijke als volledige arbeidsongeschiktheid, altijd een goed inkomen.

Wat kost het?

U profiteert door het contract van uw werkgever met Loyalis van een premiekorting van minimaal 20%. De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting:
- Maandelijks bij premiebetaling via uw werkgever/brutosalaris (direct)
- Jaarlijks bij premiebetaling via uw bankrekening (achteraf bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting)

We schrijven eenmalig € 40 distributiekosten van uw rekening af nadat u uw polis ontvangen heeft. Deze kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Waarvoor die kosten gemaakt worden, leest u in het dienstverleningsdocument.

Bereken uw premie

Acceptatie & Aanvraag

U kunt zich bij ons verzekeren onder gunstige voorwaarden als:

 • u in dienst bent bij een werkgever binnen een van onze sectoren met een vast of tijdelijk contract
 • u in het buitenland woont, ABP-pensioen opbouwt en aanspraak maakt op een WIA-uitkering
 • u een Wajong-status heeft gehad of (momenteel) onder de Participatiewet valt én aanspraak maakt op een WIA-uitkering

U kunt deze verzekering niet afsluiten als oproepkracht (met 0-uren- en min/maxcontracten).

Wanneer gaat uw verzekering in?
Nadat u de verzekering (online) hebt aangevraagd, bent u direct verzekerd bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. U bent verzekerd volgens de polisvoorwaarden als u van ons:

 • een acceptatiebevestiging hebt ontvangen
 • de verzekeringspolis hebt ontvangen (binnen 8 werkdagen*)

*)Medische vragen kunnen onderdeel zijn van ons acceptatieproces. Het kan dan langer duren voordat uw verzekering ingaat en u uw polis ontvangt.

Medische vragen
Alleen als u langer dan 6 maanden in dienst bent, stellen we u een aantal gezondheidsvragen. Waarom? Inzicht in uw gezondheid helpt ons het risico dat we verzekeren goed in te schatten. Soms gaat het om veel geld, want we keren uit tot uw pensioen. Voorbeeld: als u op uw 25e arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u van ons zo’n 40 jaar een uitkering. Dit is al gauw een bedrag van zo'n € 300.000. Mochten we meer informatie nodig hebben over uw gezondheid, dan kan het wat langer duren voordat uw verzekering ingaat. Lees meer over ons medisch proces.

Aanvragen als...

 • ...u ziek bent
  Als u ziek bent en verzuimt, kunt u zich toch bij ons verzekeren. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  1.Tijdens verzuim aanvragen met gezondheidsvragen
  Als u ziek bent en verzuimt, kunt u de verzekering wel bij ons aanvragen, maar we sluiten dan bestaande ziekte(s) en aandoening(en) uit van de dekking. Tegen bestaande ziekte(s) en aandoening(en) bij aanvang van de verzekering kunt u zich namelijk niet verzekeren.

  2.Tijdens verzuim aanvragen zonder gezondheidsvragen (‘blanco acceptatie’)
  Als u nieuw in dienst bent, tijdens een actie of bij aanvang van een nieuw contract, is het gunstig om de verzekering wel alvast aan te vragen, ook al bent u op dat moment ziek. In die 3 situaties geldt namelijk (tijdelijk) ‘blanco acceptatie’; we stellen u dan geen gezondheidsvragen.
  *Herstelt u? Dan gaat de dekking van de verzekering in als u minstens 4 weken onafgebroken en volledig weer aan het werk bent. U bent vanaf dan volledig verzekerd zonder uitsluitingen op uw dekking (of wachttermijn).
  *Herstelt u niet? En leidt de oorzaak van uw verzuim tot arbeidsongeschiktheid? Dan hebt u geen recht op een uitkering.

 • ...u arbeidsongeschikt bent
  Dan kunt u zich ook verzekeren. U hebt echter alleen recht op een uitkering als de mate van arbeidsongeschiktheid tijdens de looptijd van de verzekering toeneemt door een andere oorzaak dan waardoor u in eerste instantie arbeidsongeschikt bent geworden.

 • ...u bijna uw AOW-leeftijd bereikt
  U kunt de verzekering aanvragen tot een bepaalde leeftijd:
  - Voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%): 6 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd.
  - Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%): 3 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd.

 • ...u al verzekerd bent bij arbeidsongeschiktheid
  - Al verzekerd bij Loyalis? Als u al bij ons een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, vraag dan toch deze (semi-) collectieve variant van uw werkgever aan, want door de premiekorting bent u nu goedkoper uit. Na het online aanvragen, beëindigen we automatisch uw individuele polis en zetten deze om naar de collectieve variant.
  - Al verzekerd bij een andere verzekeraar? U beslist zelf of u wilt overstappen naar Loyalis. Vergeet niet uw huidige verzekering op te zeggen, maar doe dit pas nadat de verzekering bij ons is ingegaan.

 • ...u nieuw in dienst bent (< 6 maanden)
  Dan is inkomenszekerheid regelen nóg goedkoper en sneller geregeld. Minder dan 6 maanden in dienst = geen medische check. Lees meer

Lees ook de polisvoorwaarden.

Hypotheek

Ik wil een hypotheek gaan afsluiten. Geldt deze verzekering als een inkomensgarantie?
Dan wil een bank graag zekerheid over uw inkomen. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt als een extra inkomenszekerheid.

Ik heb al een hypotheek en hierbij heb ik ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Kan ik die nu opzeggen?
Dat hangt af van de polisvoorwaarden. Als de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij uw hypotheek alleen de aflossing van uw hypotheek dekt, dan is het belangrijk dat u achterhaald in welke situatie deze verzekering uitkeert: bij gedeeltelijke en/of volledige arbeidsongeschiktheid. En waaraan de uitkering is gerelateerd: de hoogte van de aflossing of het inkomen? Bekijk de polisvoorwaarden of vraag het na bij uw hypotheekadviseur. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis beschermt u uw gehele inkomen (en niet alleen uw woonlasten). Omdat u altijd minstens 70% van uw inkomen behoudt, is de kans groot dat u alle rekeningen (niet alleen de woonlasten) kunt blijven betalen.

Uit dienst?

Gaat u uit dienst bij uw huidige werkgever, maar blijft u wel werken binnen onze sectoren?
Dan zijn er 2 situaties mogelijk. Uw nieuwe werkgever:

 • heeft wel een (semi-)collectief contract met ons. Dan kunt u bij ons verzekerd blijven onder dezelfde gunstige collectieve voorwaarden.
 • heeft geen (semi-)collectief contract met ons, maar u bouwt wel nog ABP-pensioen op? Dan kunt u ook bij ons verzekerd blijven, maar op individuele basis en zonder de gunstige collectieve voorwaarden.

Gaat u uit dienst bij uw huidige werkgever en blijft u niet werken (en pensioen opbouwen) binnen onze sectoren?
Dan kunt u alleen de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Algemeen (zonder tussenkomst werkgever) afsluiten bij ons.

Ga naar wijzigen werkgever

Het verhaal van Cornee

''Toen ik diabetes kreeg was ik pas 33...''

Denkt u dat arbeidsongeschiktheid u niet overkomt? Dat dacht Cornee (39 jaar, ambtenaar, getrouwd, 2 kinderen) ook. Hij vertelt openhartig over deze moeilijke periode in zijn leven.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.